Cezayir 100 Dinar 1970 P#128

Cezayir, Antik çağdan günümüze akdeniz etrafında şekillenen medeniyetlerin merkezinde yer almış, geniş coğrafyasıyla dünyanın onuncu, Afrika'nın en büyük ülkesi. Cezayir'in 100 Dinarında onun hikayesini arayacağız.

Görselde gördüğünüz Cezayir 100 Riyalin ön yüzünde, istiklâlini kazanan Cezayir'in sömürge sonrası kalkınma faaliyetleri ve azmini tasvir eden çizim bir resim işlenmiştir. Cezayir'in sarp dağları önünde inşa edilmiş asrî havalimanı temel temayı oluşturmaktadır. Havalimanı önünde sağda buğdaylar arasında bulunan yerel işçilik ürünü sanatsal çömlek bulunmakta olup üzerinde Osmanlı hat sanatının güzide örneklerinde sıkça işlenen "El-Hafız" lafzı yazmaktadır. Ziraat, çalışma ve emeğin çömleği sararak Allah'ın "koruyan / muhafaza eden" ism-i şerifi kullanarak Cezayir'in istikbale dair bakış açısını görmekteyiz. Sol tarafta cezayir için çalışan insanları görmekteyiz. Sol kenarda yine bereket ve sulhü/barışı temsil eden zeytin teması başakla beraber resmin çerçevesini oluşturarak Cezayir devletinin kimlik ve anlatmak istediği düşünceyi tamamlamıştır.

Paranın arka yüzeyinde ise Cezayir'in tabiatla birleşik kültür ve coğrafi yapısının anlatılması için gayret edilmiştir. Cezayir'in çöl ve karasal iklimi Cezayir'in köy ve tabiat hayatıyla birleşmiştir. Uzun yollar ve etrafa sıralanan köylere uzaktan bakan Cezayir ceylanının hemen önünde dayanıklılığı sembolize eden dikenli armut kaktüsü bulunmaktadır.

Paranının bütününe baktığımızda toprak ve çöl teması paranın rengini oluşturmaktadır. Ön yüzde Arapça ve arka yüzde Fransızca olarak kalpazanlığa karşı kanuni uyarı bulunmaktadır. İstiklalini kazanan Cezayir fligranda ise Emir Abdülkadir El-Cezayirî'yi kullanmıştır. Emir Abdülkadir 19. yüzyılda Cezayir halkının Fransız boyunduruğuna karşı mücadelesine liderlik etmiş, Cezayir Devleti'nin temelini atmış Peygamber soyundan gelen hukukçu, din âlimi ve büyük bir askerdir.