2. Rütbe Mecidî Nişanı

Sultan Abdülmecid, tuğrasında ilk defa çiçek kullanmış bir padişah olarak değer ve takdirin hakedenlere verilmesini isteyen Osmanlı padişahlarındandır. Mecidiye Nişanı da aynı düşüncenin eseri olarak Sultan Abdülmecid devrinde verilmeye başlanmıştır.

Zarif bir şekilde tasarlanan Mecidî Nişanının 5 rütbesi vardır. Nişanın ortası altın olup, ilk dört rütbe bu şekilde tasarlanmıştır. 5. Rütbe Mecidi Nişanı ise gümüştür. Nişan, hemen ortasında sultanın tuğrası ve 7 köşeli, şualı bir güneşi anımsatır şekilde tasarlanmıştır. Tuğrayı sarmalayan "Gayret - Hamiyet - Sadakat" yazısı kırmızı mineli zemin üzerine işlenmiştir.

Üstün hizmet ve muvaffakiyet gösteren Türk ve yabancı devlet adamlarına verilen Mecidî Nişanının 1. ve 2. rütbeleri Sultan'ın huzurunda sahiplerine takılırdı. Halk bu nişanları Mecidiye Nişanı diye tesmiye etmiştir. Sahiplerine Berat-ı Hümayun ile verilen nişanların, berat ve zarfları da ayrıca çok zarif bir şekilde tasarlanmıştır. Nişanlar kaydı hayat şartıyla verilmiş olup, sahibinin vefat etmesi sonrası hazineye iade edilmiştir. Birinci rütbesinden 50, ikinci rütbesinden 150, üçüncü rütbesinden 800, dördüncü rütbesinden 3000 ve beşinci rütbesinden 6000 adet yapılan Mecidî Nişanı ile 1852 yılından 1922 yılına kadar verilmiş olup, pek çok kişi taltif edilmiştir.

Bunlardan bazıları Gazi Osman Paşa, Enver Paşa, Arthur Conan Doyle (Yazar), III. Napolyon (Fransa İmparatoru) gibi pek çok kişiyi sayabiliriz.

Görselde gördüğünüz Mecidî Nişanı 2. Rütbe Mecidî Nişanıdır.

Rütbe: İkinci Derece Mecidî, Tuğra: Sultan Abdülmecid, Sene: 1268