Libya 10 Dinar 2011 P#78

Ömer Muhtar, Osmanlı topraklarında doğdu. Libya'nın zorla Osmanlı'dan koparılması sonrası Senusiler Osmanlı Devleti'ne bağlılıklarını devam ettirmişler, hatta millî mücadeleye destek için Ömer Muhtar ve Senusîlerin şeyhi Ahmed es-Senusî Anadolu'yu dolaşmıştı.

Ömer Muhtar da Ahmed Senusî'nin izinden gitti. İtalyan işgalcilere karşı vatanını sonuna kadar korudu ve mücadele etti. Halkı ona "Çöl Aslanı" diyordu. 70 yaşında, 20 yıllık mücadelesi sonunda İtalyanlara esir düştü. İdam edilerek halkından ebediyyen koparılmak istendi ama olmadı. Libya istiklal mücadelesinin kahramanı ve büyük bir lider olarak hep hatırlandı.

Görselde gördüğünüz Libya 10 Dinar'ın ön yüzünde Libya millî kahramanı Çöl Aslanı Ömer Muhtar'ın 70 yaşındaki halini görmekteyiz. Ömer Muhtar'ın yüzü "El-Cemahiriye el-Arabiye el-Libya eş-Şabiye el-İştirakiye / Libya Sosyalist Halk Cemahiriyesi / Cumhuriyeti" ve "Libya Merkez Bankası" yazılarına bakmaktadır. Bu yazıların altında ise, Kur'an-ı Kerim'in Bakara Sûresi 188. Âyet-i Kerimesi bulunmaktadır. "وَلَا تَأْكُلُٓوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ" meâli "Ve mallarınızı aranızda bâtıl sebeple yemeyiniz." (Velâ te/kulû emvâlekum beynekum bilbâtil).

Ömer Muhtar'ın yüzünün ters tarafında ise Libya Merkez Bankası'nın paralarında kullandığı güvenlik fligranı bulunmaktadır. Bu fligranda yine Ömer Muhtar'ın tasviri kullanılmıştır.

Fligrandaki resim, Ömer Muhtar'ın İtalyanlar'a esir düşüp, tahkir ve alay için teşhir edildiği esnada çektirilen bir fotoğraftır. Burada büyük zincirlerle İtalyan subaylarının arasında bulunan Ömer Muhtar'ın metanetli ve vakur duruşu tarihe geçmiş fotoğraflardan biridir.

Libya 10 Dinar'ın arkasında ise kale önünde Libya'nın dört bir yanından toplanmış insanlar resmedilerek Libya Sosyalist Halk Cumhuriyeti vurgusu işlenmiştir. Kağıt para üzerinde geleneksel desenler kullanılmış, renk olarak Libya'nın toprak ve çöl teması seçilmiştir.