Lot: 1

Current Price: 20 TL Starting Bid: 20 TL Estimated: TL Losing Winning

Tanzimat Maliye Nazırları 2 Cilt Birlikte, Mehmet Zeki Pâkalın

Kanaat Kitabevi, Ahmet Sait Matbaası, 222 Sayfa + 258 Sayfa. + İçi Görsellidir.

- TL
Place Bid You're Winning Your bid sent
İzleyici olarak girdiniz
Pey veremezsiniz.
Pey vermek için butonu sağa çekin
 • The live auction completed. Thank you for your participation.
 •  
 • Lots
 • Winnings
 • Tanzimat Maliye Nazırları 2 Cilt Birlikte, Mehmet Zeki Pâkalın-Kanaat Kitabevi, Ahmet Sait Matbaası, 222 Sayfa + 258 Sayfa. + İçi Görsellidir.

  Lot No: 1

  Lot: 1

  Tanzimat Maliye Nazırları 2 Cilt Birlikte, Mehmet Zeki Pâkalın-Kanaat Kitabevi, Ahmet Sait Matbaası, 222 Sayfa + 258 Sayfa. + İçi Görsellidir.

  TLSold
 • Sultan Abdulhamit ve Osmanlı İmparatorluğunda Komitacılar, Nizamettin Nazif Tepedenlioğlu-Toker Yayınları, İstanbul-1989 Baskısı, 685 Sayfa.

  Lot No: 2

  Lot: 2

  Sultan Abdulhamit ve Osmanlı İmparatorluğunda Komitacılar, Nizamettin Nazif Tepedenlioğlu-Toker Yayınları, İstanbul-1989 Baskısı, 685 Sayfa.

  TLSold
 • Çerkes Ethem'in Hatıraları, Çerkes Ethem-Dünya Yayınları 6, Güniz Basımevi Baskısı, 1962 Baskısı, 226 Sayfa. + Bol Görselli.

  Lot No: 3

  Lot: 3

  Çerkes Ethem'in Hatıraları, Çerkes Ethem-Dünya Yayınları 6, Güniz Basımevi Baskısı, 1962 Baskısı, 226 Sayfa. + Bol Görselli.

  TLSold
 • Sanat Konuşmaları, Nurullah Berk-A. B. Neşriyatı, Ülkü Basımevi, İstanbul-1943 Baskısı, 120 Sayfa. + Bol Görselli.

  Lot No: 4

  Lot: 4

  Sanat Konuşmaları, Nurullah Berk-A. B. Neşriyatı, Ülkü Basımevi, İstanbul-1943 Baskısı, 120 Sayfa. + Bol Görselli.

  TLSold
 • Bir Varmış Bir Yokmuş Portreler, Yusuf Ziya Ortaç-Akbaba Yayınevi, Yeni Matbaa Baskı, İstanbul-1960 Baskısı, 187 Sayfa. + Kitabın İçerisinde Bazı Edebiyatçıların Çizim/Görselleri Mevcuttur.

  Lot No: 5

  Lot: 5

  Bir Varmış Bir Yokmuş Portreler, Yusuf Ziya Ortaç-Akbaba Yayınevi, Yeni Matbaa Baskı, İstanbul-1960 Baskısı, 187 Sayfa. + Kitabın İçerisinde Bazı Edebiyatçıların Çizim/Görselleri Mevcuttur.

  TLSold
 • Atatürk'ün Fikir ve Düşünceleri, Hazırlayan: Prof. Dr. Utkan Kocatürk-Turhan Kitabevi, Olgaç Matbaası, 1984 Baskısı, 374 Sayfa.

  Lot No: 6

  Lot: 6

  Atatürk'ün Fikir ve Düşünceleri, Hazırlayan: Prof. Dr. Utkan Kocatürk-Turhan Kitabevi, Olgaç Matbaası, 1984 Baskısı, 374 Sayfa.

  TLSold
 • Atatürk Hakında Hâtıralar ve Belgeler, Prof. Dr. Afetinan-Türk Tarih Kurumu Basımevi, ''Metin Dışında, 38 Sayfa Resim ve Belge Vardır.'', Ankara-1959 Baskısı, 312 Sayfa.

  Lot No: 7

  Lot: 7

  Atatürk Hakında Hâtıralar ve Belgeler, Prof. Dr. Afetinan-Türk Tarih Kurumu Basımevi, ''Metin Dışında, 38 Sayfa Resim ve Belge Vardır.'', Ankara-1959 Baskısı, 312 Sayfa.

  TLSold
 • Atatürk'ten Düşünceler, Derleyen: Ord. Prof. Enver Ziya Karal-M.E.B. Yayınları, İstanbul-1981 Baskısı, 188 Sayfa.

  Lot No: 8

  Lot: 8

  Atatürk'ten Düşünceler, Derleyen: Ord. Prof. Enver Ziya Karal-M.E.B. Yayınları, İstanbul-1981 Baskısı, 188 Sayfa.

  TLSold
 • Nükte, Fıkra ve Çizgilerle Atatürk, Derleyen: Niyazi Ahmed Banoğlu-Yeni Tarih Dünyası Atatürk Özel Sayısı, Ercan Matbaası, İstanbul-1954 Baskısı, 96 Sayfa.

  Lot No: 9

  Lot: 9

  Nükte, Fıkra ve Çizgilerle Atatürk, Derleyen: Niyazi Ahmed Banoğlu-Yeni Tarih Dünyası Atatürk Özel Sayısı, Ercan Matbaası, İstanbul-1954 Baskısı, 96 Sayfa.

  TLSold
 • Atatürk'ten Düşünceler (2. Baskı), Derleyen: Prof. Enver Ziya Karal-Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Doğuş Ltd. Matbaası, Ankara Baskısı, 175 Sayfa.

  Lot No: 10

  Lot: 10

  Atatürk'ten Düşünceler (2. Baskı), Derleyen: Prof. Enver Ziya Karal-Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Doğuş Ltd. Matbaası, Ankara Baskısı, 175 Sayfa.

  TLSold
 • Boğaziçi Yakından, Ruşen Eşref Ünaydın-İstanbul-1938 Baskısı, Çituri Biraderler Basımevi Baskısı, 148 Sayfa.

  Lot No: 11

  Lot: 11

  Boğaziçi Yakından, Ruşen Eşref Ünaydın-İstanbul-1938 Baskısı, Çituri Biraderler Basımevi Baskısı, 148 Sayfa.

  TLSold
 • Bizans Devrinde Boğaziçi, Prof. Dr. Semavi Eyice-İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul-1976 Baskısı, 184 Sayfa + Bol Görselli.

  Lot No: 12

  Lot: 12

  Bizans Devrinde Boğaziçi, Prof. Dr. Semavi Eyice-İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul-1976 Baskısı, 184 Sayfa + Bol Görselli.

  TLSold
 • Türkiye'de Köy Enstitüleri, Fay Kirby -İmece Yayınları, Rüzgarlı Matbaası Baskı, Ankara-1962 Baskısı, 388 Sayfa.

  Lot No: 13

  Lot: 13

  Türkiye'de Köy Enstitüleri, Fay Kirby -İmece Yayınları, Rüzgarlı Matbaası Baskı, Ankara-1962 Baskısı, 388 Sayfa.

  TLSold
 • Şeyh Sait ve İsyanı, Metin Toker-Akis Yayınları, Rüzgârlı Matbaa, Ankara-1968 Baskısı, 136 Sayfa.

  Lot No: 14

  Lot: 14

  Şeyh Sait ve İsyanı, Metin Toker-Akis Yayınları, Rüzgârlı Matbaa, Ankara-1968 Baskısı, 136 Sayfa.

  TLSold
 • Yüzyılın Başına İstanbul, Willy Sperco - Çeviren: Remime Köymen-İstanbul Kütüphanesi, İstanbul-1989 Baskısı, 119 Sayfa.

  Lot No: 15

  Lot: 15

  Yüzyılın Başına İstanbul, Willy Sperco - Çeviren: Remime Köymen-İstanbul Kütüphanesi, İstanbul-1989 Baskısı, 119 Sayfa.

  TLSold
 • Garb Menba'larına Göre Eski Türk Seciyye ve Ahlâkı, İsmâil Hâmi Dânişmend-İstanbul Kitabevi, Fatih Yayınevi Matbaası Baskı, İstanbul-1982 Baskısı, 253 Sayfa.

  Lot No: 16

  Lot: 16

  Garb Menba'larına Göre Eski Türk Seciyye ve Ahlâkı, İsmâil Hâmi Dânişmend-İstanbul Kitabevi, Fatih Yayınevi Matbaası Baskı, İstanbul-1982 Baskısı, 253 Sayfa.

  TLSold
 • Siyasî Tarihimzde Kırk Yıllık Hariciye Hatıraları, Esat Cemal Pâker-Naşiri: İbrahim Hilmi Çığıraçan, Hilmi Kitabevi, İstanbul-1952 Baskısı, 155 Sayfa + Kitabın Sonunda Bazı Şairlerin Görselleri Mevcuttur.

  Lot No: 17

  Lot: 17

  Siyasî Tarihimzde Kırk Yıllık Hariciye Hatıraları, Esat Cemal Pâker-Naşiri: İbrahim Hilmi Çığıraçan, Hilmi Kitabevi, İstanbul-1952 Baskısı, 155 Sayfa + Kitabın Sonunda Bazı Şairlerin Görselleri Mevcuttur.

  TLSold
 • Tarih'in Türk'e Yüklediği Çetin Görev -Haçlı Sefer'ler, Katalan'ların Saldırışı, Türk'ler ve Türkopl'ler-, Fuad Carım-Garanti Matbaası, İstanbul-1965 Baskısı, 119 Sayfa.

  Lot No: 18

  Lot: 18

  Tarih'in Türk'e Yüklediği Çetin Görev -Haçlı Sefer'ler, Katalan'ların Saldırışı, Türk'ler ve Türkopl'ler-, Fuad Carım-Garanti Matbaası, İstanbul-1965 Baskısı, 119 Sayfa.

  TLSold
 • Abdülhamid'in Mirası, Dr. Cemil Koçak-Arba Yayınevi, Baskı: Gümüş Basımevi, İstanbul-1990 Baskısı, 167 Sayfa.

  Lot No: 19

  Lot: 19

  Abdülhamid'in Mirası, Dr. Cemil Koçak-Arba Yayınevi, Baskı: Gümüş Basımevi, İstanbul-1990 Baskısı, 167 Sayfa.

  TLSold
 • Çankaya -Atatürk Devri Hatıraları-, 2 Cilt, Falih Rıfkı Atay-Dünya Yayınları 5, 655 Sayfa.

  Lot No: 20

  Lot: 20

  Çankaya -Atatürk Devri Hatıraları-, 2 Cilt, Falih Rıfkı Atay-Dünya Yayınları 5, 655 Sayfa.

  TLSold
 • İslam Tarihinin Kaynakları -Tarih ve Müverrihler-, Ord. Prof. M. Şemseddin Günaltay - Hazırlayan: Yüksel Kanar-Endülüs Yayınları, İstanbul-1991 Baskısı, Birinci Baskı, Baskı: Doğan Ofset, 463 Sayfa.

  Lot No: 21

  Lot: 21

  İslam Tarihinin Kaynakları -Tarih ve Müverrihler-, Ord. Prof. M. Şemseddin Günaltay - Hazırlayan: Yüksel Kanar-Endülüs Yayınları, İstanbul-1991 Baskısı, Birinci Baskı, Baskı: Doğan Ofset, 463 Sayfa.

  TLSold
 • Kurtuluş, Kuruluş ve Sonrası, Avni Doğan-Dünya Yayınları 8, İstanbul-1964 Baskısı, 352 Sayfa.

  Lot No: 22

  Lot: 22

  Kurtuluş, Kuruluş ve Sonrası, Avni Doğan-Dünya Yayınları 8, İstanbul-1964 Baskısı, 352 Sayfa.

  TLSold
 • Hinduizmin Kutsal Metinleri -Vedalar-, Kürşat Demirci-İşaret Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-1991 Baskısı, Baskı: Eldim Ofset, 104 Sayfa.

  Lot No: 23

  Lot: 23

  Hinduizmin Kutsal Metinleri -Vedalar-, Kürşat Demirci-İşaret Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-1991 Baskısı, Baskı: Eldim Ofset, 104 Sayfa.

  TLSold
 • Âbideleri ve Kitâbeleri ile Karaman Tarihi -Ermenek ve Mut Âbideleri-, İbrahim Hakkı Konyalı-Baha Matbaası, İstanbul-1967 Baskısı, 800 Sayfa. + İçi Bol Görsellidir.

  Lot No: 24

  Lot: 24

  Âbideleri ve Kitâbeleri ile Karaman Tarihi -Ermenek ve Mut Âbideleri-, İbrahim Hakkı Konyalı-Baha Matbaası, İstanbul-1967 Baskısı, 800 Sayfa. + İçi Bol Görsellidir.

  TLSold
 • Eski Mısır Tarih ve Medceniyeti, Afet İnan-Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-2020 Baskısı, 394 Sayfa + İçi Görsellidir.

  Lot No: 25

  Lot: 25

  Eski Mısır Tarih ve Medceniyeti, Afet İnan-Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-2020 Baskısı, 394 Sayfa + İçi Görsellidir.

  TLSold
 • Dünyayı Sarsan İhtilaller -Fransız İhtilali, Rus İhtilali, Çin İhtilali--KİTAŞ Kitapçılık Ticaret Limited Şirketi, İstanbul 1973 Baskısı, Haşmet Matbaası Baskısı, 463 Sayfa.

  Lot No: 26

  Lot: 26

  Dünyayı Sarsan İhtilaller -Fransız İhtilali, Rus İhtilali, Çin İhtilali--KİTAŞ Kitapçılık Ticaret Limited Şirketi, İstanbul 1973 Baskısı, Haşmet Matbaası Baskısı, 463 Sayfa.

  TLSold
 • Mossad Gizli Tarihi -Gideon'un Casusları-, Gordon Thomas - Çeviri: Selim Yeniçeri-Koridor Yayıncılık, Birinci Baskı, İstanbul-2005 Baskısı, 472 Sayfa.

  Lot No: 27

  Lot: 27

  Mossad Gizli Tarihi -Gideon'un Casusları-, Gordon Thomas - Çeviri: Selim Yeniçeri-Koridor Yayıncılık, Birinci Baskı, İstanbul-2005 Baskısı, 472 Sayfa.

  TLSold
 • Üçgendeki Tezgah, A. Cem Ersever-Kitap Yayın-Dağıtım, Ankara-1993 Baskısı, 232 Sayfa.

  Lot No: 28

  Lot: 28

  Üçgendeki Tezgah, A. Cem Ersever-Kitap Yayın-Dağıtım, Ankara-1993 Baskısı, 232 Sayfa.

  TLSold
 • Belgelerle Büyük Ermenistan Peşinde Ermeni Komiteleri, Jean-Louis Mattei-Bilgi Yayınevi, Birinci Baskı, İstanbul-2008 Baskısı, 355 Sayfa + Sonda Fotoğraflar Mevcuttur.

  Lot No: 29

  Lot: 29

  Belgelerle Büyük Ermenistan Peşinde Ermeni Komiteleri, Jean-Louis Mattei-Bilgi Yayınevi, Birinci Baskı, İstanbul-2008 Baskısı, 355 Sayfa + Sonda Fotoğraflar Mevcuttur.

  TLSold
 • Çalınan 240 Komando Askeri -Skandalin Perde Arkası 1994-1995-, Ahmet Uludağ-K Yayıncılık, Birinci Baskı, İstanbul-2006 Baskısı, 376 Sayfa.

  Lot No: 30

  Lot: 30

  Çalınan 240 Komando Askeri -Skandalin Perde Arkası 1994-1995-, Ahmet Uludağ-K Yayıncılık, Birinci Baskı, İstanbul-2006 Baskısı, 376 Sayfa.

  TLSold
 • Siber İstihbarat, Nedret Ersanel-Hayy Kitap, İstanbul-2005 Baskısı, 214 Sayfa.

  Lot No: 31

  Lot: 31

  Siber İstihbarat, Nedret Ersanel-Hayy Kitap, İstanbul-2005 Baskısı, 214 Sayfa.

  TLSold
 • Çiller'e Karşı Kirli Sayfa, Hadi Özışık-İmaj Yayıncılık, Ankara-1998 Baskısı, 241 Sayfa.

  Lot No: 32

  Lot: 32

  Çiller'e Karşı Kirli Sayfa, Hadi Özışık-İmaj Yayıncılık, Ankara-1998 Baskısı, 241 Sayfa.

  TLSold
 • Vatan Millet Sakarya - Çete Parti Mafya, Erbil Tuşalp-Günizi Yayıncılık, İstanbul-2002 Baskısı, 328 Sayfa.

  Lot No: 33

  Lot: 33

  Vatan Millet Sakarya - Çete Parti Mafya, Erbil Tuşalp-Günizi Yayıncılık, İstanbul-2002 Baskısı, 328 Sayfa.

  TLSold
 • Eylül İmparatorluğu -Doğuşu ve Yükselişi-, Erbil Tuşalp-Bilgi Yayınevi, Birinci Baskı, İstanbul-1988 Baskısı, 464 Sayfa.

  Lot No: 34

  Lot: 34

  Eylül İmparatorluğu -Doğuşu ve Yükselişi-, Erbil Tuşalp-Bilgi Yayınevi, Birinci Baskı, İstanbul-1988 Baskısı, 464 Sayfa.

  TLSold
 • Hayırsever Terörist! Yasin El Kadı, Nedim Şener-Destek Yayınevi, İstanbul-2014 Baskısı, 391 Sayfa.

  Lot No: 35

  Lot: 35

  Hayırsever Terörist! Yasin El Kadı, Nedim Şener-Destek Yayınevi, İstanbul-2014 Baskısı, 391 Sayfa.

  TLSold
 • Ak Parti ve Kürtler, Halime Kökce-Okur Kitaplığı, Birinci Baskı, İstanbul-2011 Baskısı, 206 Sayfa.

  Lot No: 36

  Lot: 36

  Ak Parti ve Kürtler, Halime Kökce-Okur Kitaplığı, Birinci Baskı, İstanbul-2011 Baskısı, 206 Sayfa.

  TLSold
 • Haydut Devlet, William Blum - Çeviri: Erdal Yüzak-YeniHayat Kütüphanesi, İstanbul-2006 Baskısı, 350 Sayfa.

  Lot No: 37

  Lot: 37

  Haydut Devlet, William Blum - Çeviri: Erdal Yüzak-YeniHayat Kütüphanesi, İstanbul-2006 Baskısı, 350 Sayfa.

  TLSold
 • Misyon ve İnciller -Misyonerliğin Tarihsel Kökenleri-, Dursun Ali Aykıt-Kesit Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-2006 Baskısı, 248 Sayfa.

  Lot No: 38

  Lot: 38

  Misyon ve İnciller -Misyonerliğin Tarihsel Kökenleri-, Dursun Ali Aykıt-Kesit Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-2006 Baskısı, 248 Sayfa.

  TLSold
 • MÖSYÖ -Hanefi Avcı'nın Yazamadıkları-, Mehmet Baransu-KaraKutu Yayınları, İstanbul-2010 Baskısı, 480 Sayfa.

  Lot No: 39

  Lot: 39

  MÖSYÖ -Hanefi Avcı'nın Yazamadıkları-, Mehmet Baransu-KaraKutu Yayınları, İstanbul-2010 Baskısı, 480 Sayfa.

  TLSold
 • Rus Stratejisinin Mimarları, Yaşar Onay (İmzalı)-İlgi Kültür Sanat Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-2008 Baskısı, 256 Sayfa.

  Lot No: 40

  Lot: 40

  Rus Stratejisinin Mimarları, Yaşar Onay (İmzalı)-İlgi Kültür Sanat Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-2008 Baskısı, 256 Sayfa.

  TLSold
 • Çankaya -Gelenler Gidenler-, Cüneyt Arcayürek-Detay Yayıncılık, İstanbul-2007 Baskısı, 349 Sayfa.

  Lot No: 41

  Lot: 41

  Çankaya -Gelenler Gidenler-, Cüneyt Arcayürek-Detay Yayıncılık, İstanbul-2007 Baskısı, 349 Sayfa.

  TLSold
 • Defol Git Lanetli!, Saddam Hüseyin - Çeviri: Defne bayrak-Akis Kitap, Birinci Baskı, İstanbul-2005 Baskısı, 190 Sayfa.

  Lot No: 42

  Lot: 42

  Defol Git Lanetli!, Saddam Hüseyin - Çeviri: Defne bayrak-Akis Kitap, Birinci Baskı, İstanbul-2005 Baskısı, 190 Sayfa.

  TLSold
 • Avrasyalı Olmak, Banu Avar-Remzi Kitabevi, İstanbul-2009 Baskısı, 390 Sayfa.

  Lot No: 43

  Lot: 43

  Avrasyalı Olmak, Banu Avar-Remzi Kitabevi, İstanbul-2009 Baskısı, 390 Sayfa.

  TLSold
 • Yahudilik Tarihi, Ahmet Yılmaz & Pelin Batu-Nokta Kitap, Birinci Baskı, İstanbul-2007 Baskısı, 302 Sayfa.

  Lot No: 44

  Lot: 44

  Yahudilik Tarihi, Ahmet Yılmaz & Pelin Batu-Nokta Kitap, Birinci Baskı, İstanbul-2007 Baskısı, 302 Sayfa.

  TLSold
 • Şahinlerin Yükselişi, James Mann - Çeviri: Hakan Köni-İlk Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-2004 Baskısı, 521 Sayfa.

  Lot No: 45

  Lot: 45

  Şahinlerin Yükselişi, James Mann - Çeviri: Hakan Köni-İlk Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-2004 Baskısı, 521 Sayfa.

  TLSold
 • Sultan Abdülhamid -Tahsin Paşa'nın Yıldız Hatıraları-, -Boğaziçi Yayınları, İstanbul-1990 Baskısı, 481 Sayfa + Fotoğraflar.

  Lot No: 46

  Lot: 46

  Sultan Abdülhamid -Tahsin Paşa'nın Yıldız Hatıraları-, -Boğaziçi Yayınları, İstanbul-1990 Baskısı, 481 Sayfa + Fotoğraflar.

  TLSold
 • Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Burjuvazinin Evrimi, Osman Tiftikçi-El Yayınevi, Birinci Baskı, İstanbul-2003 Baskısı, 597 Sayfa.

  Lot No: 47

  Lot: 47

  Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Burjuvazinin Evrimi, Osman Tiftikçi-El Yayınevi, Birinci Baskı, İstanbul-2003 Baskısı, 597 Sayfa.

  TLSold
 • Milli Mücadele (Ulusal Kurtuluş Savaşı), Sabahattin Selek-Örgün Yayınlar, İstanbul-1982 Baskısı, 730 - 1252 Sayfaları Arası.

  Lot No: 48

  Lot: 48

  Milli Mücadele (Ulusal Kurtuluş Savaşı), Sabahattin Selek-Örgün Yayınlar, İstanbul-1982 Baskısı, 730 - 1252 Sayfaları Arası.

  TLSold
 • Anadolu İhtilâli, Sabahattin Selek-Doyuran Matbaası, İstanbul-1981 Baskısı, 737 Sayfa.

  Lot No: 49

  Lot: 49

  Anadolu İhtilâli, Sabahattin Selek-Doyuran Matbaası, İstanbul-1981 Baskısı, 737 Sayfa.

  TLSold
 • Saraydan Sürgüne, Kenize Murat - Çeviri: Esin Çelikkan-İSİS Yayıncılık, Birinci Baskı, İstanbul-1990 Baskısı, 443 Sayfa.

  Lot No: 50

  Lot: 50

  Saraydan Sürgüne, Kenize Murat - Çeviri: Esin Çelikkan-İSİS Yayıncılık, Birinci Baskı, İstanbul-1990 Baskısı, 443 Sayfa.

  TLSold
 • Turgut Reis Malta Kuşatması ve Son Sefer, Osman Öndeş - Ernle Bradford-Aksoy Yayıncılık, İstanbul-1998 Baskısı, 191 Sayfa.

  Lot No: 51

  Lot: 51

  Turgut Reis Malta Kuşatması ve Son Sefer, Osman Öndeş - Ernle Bradford-Aksoy Yayıncılık, İstanbul-1998 Baskısı, 191 Sayfa.

  TLSold
 • Ertuğrul Fırkateyni Faciası, Osman Öndeş-Aksoy Yayıncılık, İstanbul-1998 Baskısı, 110 Sayfa.

  Lot No: 52

  Lot: 52

  Ertuğrul Fırkateyni Faciası, Osman Öndeş-Aksoy Yayıncılık, İstanbul-1998 Baskısı, 110 Sayfa.

  TLSold
 • Kaostan Düzene Egemenler Savaşı -Yeni Dünya Stratejileri, Nurullah Aydın-Paraf Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-2012 Baskısı, 470 Sayfa.

  Lot No: 53

  Lot: 53

  Kaostan Düzene Egemenler Savaşı -Yeni Dünya Stratejileri, Nurullah Aydın-Paraf Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-2012 Baskısı, 470 Sayfa.

  TLSold
 • Terör Olgusu ve Türkiye Gerçeği, Niyazi Ünsal-Dağıtım Dönüşüm Yayın Dağıtım, Ankara-1996 Baskısı, 648 Sayfa.

  Lot No: 54

  Lot: 54

  Terör Olgusu ve Türkiye Gerçeği, Niyazi Ünsal-Dağıtım Dönüşüm Yayın Dağıtım, Ankara-1996 Baskısı, 648 Sayfa.

  TLSold
 • Kutsal Olmayan Savaş -İslamcı Terör-, John L. Esposito - Çeviri: Nuray Yılmaz - Ertan Yılmaz-Oğlak Yayıncılık, Birinci Baskı, İstanbuk-2003 Baskısı, 213 Sayfa.

  Lot No: 55

  Lot: 55

  Kutsal Olmayan Savaş -İslamcı Terör-, John L. Esposito - Çeviri: Nuray Yılmaz - Ertan Yılmaz-Oğlak Yayıncılık, Birinci Baskı, İstanbuk-2003 Baskısı, 213 Sayfa.

  TLSold
 • Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi, Ensar Çetin-Kumsaati Yayınları, İstanbul-2004 Baskısı, 188 Sayfa.

  Lot No: 56

  Lot: 56

  Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi, Ensar Çetin-Kumsaati Yayınları, İstanbul-2004 Baskısı, 188 Sayfa.

  TLSold
 • Kürtlerle Dans, Memduh Bayraktaroğlu-Marka Yayınları, 384 Sayfa.

  Lot No: 57

  Lot: 57

  Kürtlerle Dans, Memduh Bayraktaroğlu-Marka Yayınları, 384 Sayfa.

  TLSold
 • Türkiye'de Gizli Tarih III, Misyonerlik ve Misyonerler, Süleyman Kocabaş-Vatan Yayınları, İstanbul-2006 Baskısı, 203 Sayfa.

  Lot No: 58

  Lot: 58

  Türkiye'de Gizli Tarih III, Misyonerlik ve Misyonerler, Süleyman Kocabaş-Vatan Yayınları, İstanbul-2006 Baskısı, 203 Sayfa.

  TLSold
 • 28 Şubat ''Postmodern'' Darbenin Öyküsü, Hakan Akpınar-Ümit Yayıncılık, Ankara-2001 Baskısı, 333 Sayfa.

  Lot No: 59

  Lot: 59

  28 Şubat ''Postmodern'' Darbenin Öyküsü, Hakan Akpınar-Ümit Yayıncılık, Ankara-2001 Baskısı, 333 Sayfa.

  TLSold
 • Ankara Washington Hattı, Hakantürk (İmzalı)-Akademi TV Programcılık, Birinci Baskı, İstanbul-2003 Baskısı, 230 Sayfa.

  Lot No: 60

  Lot: 60

  Ankara Washington Hattı, Hakantürk (İmzalı)-Akademi TV Programcılık, Birinci Baskı, İstanbul-2003 Baskısı, 230 Sayfa.

  TLSold
 • Demirci Mehmet Efe-I, İbrahim Kiraz, Yay. Haz.: Varol Şenyılmaz-BRC Matbaası Baskısı, Ankara-2008 Baskısı, 536 sayfa.

  Lot No: 61

  Lot: 61

  Demirci Mehmet Efe-I, İbrahim Kiraz, Yay. Haz.: Varol Şenyılmaz-BRC Matbaası Baskısı, Ankara-2008 Baskısı, 536 sayfa.

  TLSold
 • Kukla Devlet, Fikret Akfırat-Kaynak Yayınları, İstanbul-2007 Baskısı, 376 Sayfa.

  Lot No: 62

  Lot: 62

  Kukla Devlet, Fikret Akfırat-Kaynak Yayınları, İstanbul-2007 Baskısı, 376 Sayfa.

  TLSold
 • Bir Ülke Nasıl Kurtulur -Babil Düştü, Sıra Kimde…-, Mustafa Tekin Taşkun-Okumuş Adam Yayıncılık, Birinci Baskı, İstanbul-2006 Baskısı, 623 Sayfa.

  Lot No: 63

  Lot: 63

  Bir Ülke Nasıl Kurtulur -Babil Düştü, Sıra Kimde…-, Mustafa Tekin Taşkun-Okumuş Adam Yayıncılık, Birinci Baskı, İstanbul-2006 Baskısı, 623 Sayfa.

  TLSold
 • Ortadoğu'da Şeytan Üçgeni -Türkler ve Kürtler-, Ali Kerküklü-Kum Saati Yayınları, İstanbul-2006 Baskısı, 395 Sayfa.

  Lot No: 64

  Lot: 64

  Ortadoğu'da Şeytan Üçgeni -Türkler ve Kürtler-, Ali Kerküklü-Kum Saati Yayınları, İstanbul-2006 Baskısı, 395 Sayfa.

  TLSold
 • Rusya 2010 ve Dünyadaki Yeri, Daniel Yerginv e Thane Gustafson - Çeviri: Özden Arıkan-Sabah Kitapları, Birinci Baskı, İstanbul-1994 Baskısı, 334 Sayfa + Şömizli.

  Lot No: 65

  Lot: 65

  Rusya 2010 ve Dünyadaki Yeri, Daniel Yerginv e Thane Gustafson - Çeviri: Özden Arıkan-Sabah Kitapları, Birinci Baskı, İstanbul-1994 Baskısı, 334 Sayfa + Şömizli.

  TLSold
 • Efendi Beyaz Türklerin Büyük Sırrı, Soner Yalçın-Doğan Kitap, İstanbul-2004 Baskısı, 614 Sayfa.

  Lot No: 66

  Lot: 66

  Efendi Beyaz Türklerin Büyük Sırrı, Soner Yalçın-Doğan Kitap, İstanbul-2004 Baskısı, 614 Sayfa.

  TLSold
 • Kurtlar Sofrasında Son Kabadayı, Mustafa Dündar Kılıç-Kitaplık, İstanbul-2006 Baskısı, 167 Sayfa.

  Lot No: 67

  Lot: 67

  Kurtlar Sofrasında Son Kabadayı, Mustafa Dündar Kılıç-Kitaplık, İstanbul-2006 Baskısı, 167 Sayfa.

  TLSold
 • Hariciler ve Hizbullah -İslam Toplumunda Terörün Kökleri-, Taha Akyol-Doğan Kitap, İstanbul-2000 Baskısı, 208 Sayfa.

  Lot No: 68

  Lot: 68

  Hariciler ve Hizbullah -İslam Toplumunda Terörün Kökleri-, Taha Akyol-Doğan Kitap, İstanbul-2000 Baskısı, 208 Sayfa.

  TLSold
 • Yüzyılın Kan Davası Ermeni Sorunu 1914-1923, Mim Kemal Öke-Aksoy Yayıncılık, İstanbul-2001 Baskısı, 351 Sayfa.

  Lot No: 69

  Lot: 69

  Yüzyılın Kan Davası Ermeni Sorunu 1914-1923, Mim Kemal Öke-Aksoy Yayıncılık, İstanbul-2001 Baskısı, 351 Sayfa.

  TLSold
 • İrtica ve Terör, Dr. A. Nazmi Çora-Toplumsal Dönüşüm Yayınları, İstanbul-2008 Baskısı, 200 Sayfa.

  Lot No: 70

  Lot: 70

  İrtica ve Terör, Dr. A. Nazmi Çora-Toplumsal Dönüşüm Yayınları, İstanbul-2008 Baskısı, 200 Sayfa.

  TLSold
 • İsrail Ortadoğu ve Kürtler, Tolga Savaş-Kamer Yayınları, İstanbul-2016 Baskısı, 269 Sayfa.

  Lot No: 71

  Lot: 71

  İsrail Ortadoğu ve Kürtler, Tolga Savaş-Kamer Yayınları, İstanbul-2016 Baskısı, 269 Sayfa.

  TLSold
 • Çoban Sülü, Ergün Poyraz-Toplumsal Dönüşüm Yayınları, İstanbul-2004 Baskısı, 400 Sayfa.

  Lot No: 72

  Lot: 72

  Çoban Sülü, Ergün Poyraz-Toplumsal Dönüşüm Yayınları, İstanbul-2004 Baskısı, 400 Sayfa.

  TLSold
 • Generalin 28 Şubat İtirafı Postmodern Darbe, Hulki Cevizoğlu-Ceviz Kabuğu Yayınları, Ankara-2012 Baskısı, 332 Sayfa.

  Lot No: 73

  Lot: 73

  Generalin 28 Şubat İtirafı Postmodern Darbe, Hulki Cevizoğlu-Ceviz Kabuğu Yayınları, Ankara-2012 Baskısı, 332 Sayfa.

  TLSold
 • Naziler İktidarı Nasıl Ele Geçirdi?, William Sheridan Allen - Çeviri: Zarife Biliz-Alkım Yayınevi, Birinci Baskı, İstanbul-2006 Baskısı, 459 Sayfa.

  Lot No: 74

  Lot: 74

  Naziler İktidarı Nasıl Ele Geçirdi?, William Sheridan Allen - Çeviri: Zarife Biliz-Alkım Yayınevi, Birinci Baskı, İstanbul-2006 Baskısı, 459 Sayfa.

  TLSold
 • Türklere Karşı Ermeni Komitecileri, Altan Deliorman-Bayrak Basım Yayım Dağıtım, İstanbul-2011 Baskısı, 270 Sayfa.

  Lot No: 75

  Lot: 75

  Türklere Karşı Ermeni Komitecileri, Altan Deliorman-Bayrak Basım Yayım Dağıtım, İstanbul-2011 Baskısı, 270 Sayfa.

  TLSold
 • İyi Ünlüler, Kötü Ünlüler ve En Büyükler Nasıl Öldüler?, Malcolm Forbes - Çeviri: Belkıs Dişbudak-Aksoy Yayıncılık, Birinci Baskı, İstanbul-2000 Baskısı, 272 Sayfa.

  Lot No: 76

  Lot: 76

  İyi Ünlüler, Kötü Ünlüler ve En Büyükler Nasıl Öldüler?, Malcolm Forbes - Çeviri: Belkıs Dişbudak-Aksoy Yayıncılık, Birinci Baskı, İstanbul-2000 Baskısı, 272 Sayfa.

  TLSold
 • Ermenistan Terörist ''Hıristiyan'' Ülkenin Sırları, Samuel A. Weems - Çeviri: Hüseyin Adıgüzel-İleri Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-2006 Baskısı, 390 Sayfa.

  Lot No: 77

  Lot: 77

  Ermenistan Terörist ''Hıristiyan'' Ülkenin Sırları, Samuel A. Weems - Çeviri: Hüseyin Adıgüzel-İleri Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-2006 Baskısı, 390 Sayfa.

  TLSold
 • Kürt Sorununu Yeniden Düşünmek, Mustafa Akyol-Doğan Kitap, İstanbul-2006 Baskısı, 317 Sayfa.

  Lot No: 78

  Lot: 78

  Kürt Sorununu Yeniden Düşünmek, Mustafa Akyol-Doğan Kitap, İstanbul-2006 Baskısı, 317 Sayfa.

  TLSold
 • Dayının Casusları, Aytunç Erkin-Kırmızı Kedi Yayınları, İstanbul-2020 Baskısı, 337 Sayfa.

  Lot No: 79

  Lot: 79

  Dayının Casusları, Aytunç Erkin-Kırmızı Kedi Yayınları, İstanbul-2020 Baskısı, 337 Sayfa.

  TLSold
 • Binbaşı Ersever'in İtirafları, Soner Yalçın-Kaynak Yayınları, İstanbul-1994 Baskısı, 234 Sayfa.

  Lot No: 80

  Lot: 80

  Binbaşı Ersever'in İtirafları, Soner Yalçın-Kaynak Yayınları, İstanbul-1994 Baskısı, 234 Sayfa.

  TLSold
 • Dinin Demokrasiyle İmtihanı, Ian Buruma - Çeviri: Deniz Ali Gür-Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-2014 Baskısı, 143 Sayfa.

  Lot No: 81

  Lot: 81

  Dinin Demokrasiyle İmtihanı, Ian Buruma - Çeviri: Deniz Ali Gür-Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-2014 Baskısı, 143 Sayfa.

  TLSold
 • Ergenekon Bombalarının Sırrı, Oktay Yıldırım-Kaynak Yayınları, İstanbul-2010 Baskısı, 419 Sayfa.

  Lot No: 82

  Lot: 82

  Ergenekon Bombalarının Sırrı, Oktay Yıldırım-Kaynak Yayınları, İstanbul-2010 Baskısı, 419 Sayfa.

  TLSold
 • 12 Mart İnönü Ecevit ve Tahkikat Encümeni Raporum, Nusret Kirişçioğlu-Baha Matbaası, İstanbul-1973 Baskısı, 208 Sayfa.

  Lot No: 83

  Lot: 83

  12 Mart İnönü Ecevit ve Tahkikat Encümeni Raporum, Nusret Kirişçioğlu-Baha Matbaası, İstanbul-1973 Baskısı, 208 Sayfa.

  TLSold
 • Hilâl ve Yıldız İki Dünya Arasında Türkiye, Stephen Kinzer - Çeviri: Funda Keskin-İletişim Yayınları, İstanbul-2002 Baskısı, 301 Sayfa.

  Lot No: 84

  Lot: 84

  Hilâl ve Yıldız İki Dünya Arasında Türkiye, Stephen Kinzer - Çeviri: Funda Keskin-İletişim Yayınları, İstanbul-2002 Baskısı, 301 Sayfa.

  TLSold
 • Düş Zamanı, Eser Coşkun-Pera Yayıncılık, İstanbul-2008 Baskısı, 116 Sayfa.

  Lot No: 85

  Lot: 85

  Düş Zamanı, Eser Coşkun-Pera Yayıncılık, İstanbul-2008 Baskısı, 116 Sayfa.

  TLSold
 • İstanbul'da Osmanlı Dönemi Rum Kiliseleri, Zafer Karaca-Yapı Kredi Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-1995 Baskısı, 360 Sayfa.

  Lot No: 86

  Lot: 86

  İstanbul'da Osmanlı Dönemi Rum Kiliseleri, Zafer Karaca-Yapı Kredi Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-1995 Baskısı, 360 Sayfa.

  TLSold
 • 1299-1922 Osmanlı Tarihi-Boyut Kitapları, İstanbul-2006 Baskısı, 400 Sayfa + Görseller.

  Lot No: 87

  Lot: 87

  1299-1922 Osmanlı Tarihi-Boyut Kitapları, İstanbul-2006 Baskısı, 400 Sayfa + Görseller.

  TLSold
 • Evanjelizm Dünya İmparatorluğu ve Türkiye, R. Kağan Kurt-Birharf Yayıncılık, İstanbul-2006 Baskısı, 495 Sayfa.

  Lot No: 88

  Lot: 88

  Evanjelizm Dünya İmparatorluğu ve Türkiye, R. Kağan Kurt-Birharf Yayıncılık, İstanbul-2006 Baskısı, 495 Sayfa.

  TLSold
 • Türkmen Oymaklarında Bir Yörük Beyi, Emin Yalçın-T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Birinci Baskı, Ankara-2001 Baskısı, 417 Sayfa.

  Lot No: 89

  Lot: 89

  Türkmen Oymaklarında Bir Yörük Beyi, Emin Yalçın-T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Birinci Baskı, Ankara-2001 Baskısı, 417 Sayfa.

  TLSold
 • Ortadoğu, Bernard Lewis - Çeviri: Mehmet Harmancı-Yeni Binyıl Yayınları, Baskı: Medya Ofset, 325 Sayfa.

  Lot No: 90

  Lot: 90

  Ortadoğu, Bernard Lewis - Çeviri: Mehmet Harmancı-Yeni Binyıl Yayınları, Baskı: Medya Ofset, 325 Sayfa.

  TLSold
 • Küreselleşme ve Ulus-Devlet -Yeni Ekonomik Düzen-, Gülten Kazgan-İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul-2002 Baskısı, 284 Sayfa.

  Lot No: 91

  Lot: 91

  Küreselleşme ve Ulus-Devlet -Yeni Ekonomik Düzen-, Gülten Kazgan-İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul-2002 Baskısı, 284 Sayfa.

  TLSold
 • Derin Sayfalarıyla Milliyetçi Hareket, Rıza Müftüoğlu-Akis Kitap, İstanbul-2007 Baskısı, 290 Sayfa + Görseller.

  Lot No: 92

  Lot: 92

  Derin Sayfalarıyla Milliyetçi Hareket, Rıza Müftüoğlu-Akis Kitap, İstanbul-2007 Baskısı, 290 Sayfa + Görseller.

  TLSold
 • Anadolu İsyanları, Cemil Bardakçı-Postiga Yayınları, İstanbul-2012 Baskısı, 253 Sayfa.

  Lot No: 93

  Lot: 93

  Anadolu İsyanları, Cemil Bardakçı-Postiga Yayınları, İstanbul-2012 Baskısı, 253 Sayfa.

  TLSold
 • Çağlar Boyunca Toplumları Sarsan 100 Büyük Gün, Türkçesi: Zeyyat Selimoğlu - Tanju Akerson - Sezai Yalçınkaya - K. Ekim-Milliyet Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-1972 Baskısı, 471 Sayfa. (Sırtı Tamir İster.)

  Lot No: 94

  Lot: 94

  Çağlar Boyunca Toplumları Sarsan 100 Büyük Gün, Türkçesi: Zeyyat Selimoğlu - Tanju Akerson - Sezai Yalçınkaya - K. Ekim-Milliyet Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-1972 Baskısı, 471 Sayfa. (Sırtı Tamir İster.)

  TLSold
 • Türk Anadolu2da Mengücekoğulları, Necdet Sakaoğlu-Milliyet Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-1971 Baskısı, 227 Sayfa + Şömizli

  Lot No: 95

  Lot: 95

  Türk Anadolu2da Mengücekoğulları, Necdet Sakaoğlu-Milliyet Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-1971 Baskısı, 227 Sayfa + Şömizli

  TLSold
 • Din Hayat Sanat Açısından Tekkeler ve Zaviyeler, Mustafa Kara-Dergah Yayınları, İstanbul-1990 Baskısı, 477 Sayfa.

  Lot No: 96

  Lot: 96

  Din Hayat Sanat Açısından Tekkeler ve Zaviyeler, Mustafa Kara-Dergah Yayınları, İstanbul-1990 Baskısı, 477 Sayfa.

  TLSold
 • Tek Partiden Çok Partiye, Metin Toker-Milliyet Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-1970 Baskısı, 350 Sayfa + Şömizli.

  Lot No: 97

  Lot: 97

  Tek Partiden Çok Partiye, Metin Toker-Milliyet Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-1970 Baskısı, 350 Sayfa + Şömizli.

  TLSold
 • Ege'de Kurtuluş Savaşı Başlarken, Nurdoğan Taçalan-Milliyet Yayınları, İstanbul-1972 Baskısı, 287 Sayfa + Şömizli.

  Lot No: 98

  Lot: 98

  Ege'de Kurtuluş Savaşı Başlarken, Nurdoğan Taçalan-Milliyet Yayınları, İstanbul-1972 Baskısı, 287 Sayfa + Şömizli.

  TLSold
 • İsrail Gizli servisi, Richard Deacon - Çeviri: Yaşar Onay-Anahtar Kitaplar, İstanbul-1993 Baskısı, 325 Sayfa.

  Lot No: 99

  Lot: 99

  İsrail Gizli servisi, Richard Deacon - Çeviri: Yaşar Onay-Anahtar Kitaplar, İstanbul-1993 Baskısı, 325 Sayfa.

  TLSold
 • Sovyet Gözüyle Jöntürkler, Yuriy aşatoviç Petrosyan - Çeviri: Mazlum Beyhan - Ayşe Hacıhasanoğlu-Bilgi Yayınevi, Ankara-1974 Baskısı, Birinci Baskı, 350 Sayfa.

  Lot No: 100

  Lot: 100

  Sovyet Gözüyle Jöntürkler, Yuriy aşatoviç Petrosyan - Çeviri: Mazlum Beyhan - Ayşe Hacıhasanoğlu-Bilgi Yayınevi, Ankara-1974 Baskısı, Birinci Baskı, 350 Sayfa.

  TLSold
 • Şeriatı Beklerken, Erbil Tuşalp-Papirüs Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-1996 Baskısı, 471 Sayfa.

  Lot No: 101

  Lot: 101

  Şeriatı Beklerken, Erbil Tuşalp-Papirüs Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-1996 Baskısı, 471 Sayfa.

  TLSold
 • AKP Ekspresi: Avrupa Biletiyle Tahran'a!, Bedri Baykam-Piramid Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-2007 Baskısı, 698 Sayfa.

  Lot No: 102

  Lot: 102

  AKP Ekspresi: Avrupa Biletiyle Tahran'a!, Bedri Baykam-Piramid Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-2007 Baskısı, 698 Sayfa.

  TLSold
 • 12 Mart Darbesi -Hatıralar, Gözlemler, Düşünceler-, Davut Dursun-Şehir Yayınları, İstanbul-2003 Baskısı, 256 Sayfa.

  Lot No: 103

  Lot: 103

  12 Mart Darbesi -Hatıralar, Gözlemler, Düşünceler-, Davut Dursun-Şehir Yayınları, İstanbul-2003 Baskısı, 256 Sayfa.

  TLSold
 • Samsun'dan Önce Bilinmeyen 6 Ay -İşgal, Hüzün, Hazırlık-, Alev Coşkun-Cumhuriyet Kitapları, İstanbul-2009 Baskısı, 480 Sayfa.

  Lot No: 104

  Lot: 104

  Samsun'dan Önce Bilinmeyen 6 Ay -İşgal, Hüzün, Hazırlık-, Alev Coşkun-Cumhuriyet Kitapları, İstanbul-2009 Baskısı, 480 Sayfa.

  TLSold
 • Yüzyılın Sonu-Koç Unisys Yayınları 4, Birinci Baskı, İstanbul-1996 Baskısı, 306 Sayfa.

  Lot No: 105

  Lot: 105

  Yüzyılın Sonu-Koç Unisys Yayınları 4, Birinci Baskı, İstanbul-1996 Baskısı, 306 Sayfa.

  TLSold
 • Soğuk Savaş Dönemi ve Türkiye - Olaylar Kronolojisi (1945-1975), İsmail Soysal-İSİS Yayıncılık, Birinci Baskı, İstanbul-1997 Baskısı, 415 Sayfa.

  Lot No: 106

  Lot: 106

  Soğuk Savaş Dönemi ve Türkiye - Olaylar Kronolojisi (1945-1975), İsmail Soysal-İSİS Yayıncılık, Birinci Baskı, İstanbul-1997 Baskısı, 415 Sayfa.

  TLSold
 • Muhteşem Türk Kanuni ile 46 Yıl, Yaşar Yücel-Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1987 Baskısı, 130 Sayfa + Görseller.

  Lot No: 107

  Lot: 107

  Muhteşem Türk Kanuni ile 46 Yıl, Yaşar Yücel-Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1987 Baskısı, 130 Sayfa + Görseller.

  TLSold
 • Osmanlı Misafirperverliği ve Avrupa'daki Yankıları, Hazırlayan: Nbayram Nazır-İstanbul Ticaret Odası Yayınları, İstanbul-2007 Baskısı, 134 Sayfa.

  Lot No: 108

  Lot: 108

  Osmanlı Misafirperverliği ve Avrupa'daki Yankıları, Hazırlayan: Nbayram Nazır-İstanbul Ticaret Odası Yayınları, İstanbul-2007 Baskısı, 134 Sayfa.

  TLSold
 • Çağdaş Türk-Rus İlişkileri -Sorunlar ve İşbirliği Alanları 1992-2005-, Oleg A. Kolobov - Aleksandr A. Kornilov - Fatih Özbay-Tasam Yayınları, İstanbul-2006 Baskısı, 344 Sayfa.

  Lot No: 109

  Lot: 109

  Çağdaş Türk-Rus İlişkileri -Sorunlar ve İşbirliği Alanları 1992-2005-, Oleg A. Kolobov - Aleksandr A. Kornilov - Fatih Özbay-Tasam Yayınları, İstanbul-2006 Baskısı, 344 Sayfa.

  TLSold
 • Vatikan ve Tapınak Şövalyeleri, Aytunç Altındal-Yeni Avrasya Yayınları, Ankara-2002 Baskısı, 205 Sayfa.

  Lot No: 110

  Lot: 110

  Vatikan ve Tapınak Şövalyeleri, Aytunç Altındal-Yeni Avrasya Yayınları, Ankara-2002 Baskısı, 205 Sayfa.

  TLSold
 • Arıburnu'nun İlk Müdafaası, Sermet Atacanlı-Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-2015 Baskısı, 318 Sayfa.

  Lot No: 111

  Lot: 111

  Arıburnu'nun İlk Müdafaası, Sermet Atacanlı-Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-2015 Baskısı, 318 Sayfa.

  TLSold
 • Danıştay'dan Ergenekon'a Bir Suikastın İçyüzü, Oktay Yıldırım (İmzalı)-Kaynak Yayınları, İstanbul-2013 Baskısı, 430 Sayfa.

  Lot No: 112

  Lot: 112

  Danıştay'dan Ergenekon'a Bir Suikastın İçyüzü, Oktay Yıldırım (İmzalı)-Kaynak Yayınları, İstanbul-2013 Baskısı, 430 Sayfa.

  TLSold
 • Ulusal Çıkarlar, Onur Öyen-Remzi Kitabevi, İstanbul-2007 Baskısı, 485 Sayfa.

  Lot No: 113

  Lot: 113

  Ulusal Çıkarlar, Onur Öyen-Remzi Kitabevi, İstanbul-2007 Baskısı, 485 Sayfa.

  TLSold
 • Alman Vakıfları ve Bergama Dosyası, Necip Hablemitoğlu-Otopsi Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-2001 Baskısı, 304 Sayfa.

  Lot No: 114

  Lot: 114

  Alman Vakıfları ve Bergama Dosyası, Necip Hablemitoğlu-Otopsi Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-2001 Baskısı, 304 Sayfa.

  TLSold
 • Türklerin Mührü, Nurullah Aydın-Kamer Yayınları, İstanbul-2016 Baskısı, 325 Sayfa.

  Lot No: 115

  Lot: 115

  Türklerin Mührü, Nurullah Aydın-Kamer Yayınları, İstanbul-2016 Baskısı, 325 Sayfa.

  TLSold
 • Türk İstiklâl Harbi'nin Menşei ve Esasları (1919-1922), Necati Ulunay Ucuzsatar-Derin Yayınları, İstanbul-2007 Baskısı, 366 Sayfa.

  Lot No: 116

  Lot: 116

  Türk İstiklâl Harbi'nin Menşei ve Esasları (1919-1922), Necati Ulunay Ucuzsatar-Derin Yayınları, İstanbul-2007 Baskısı, 366 Sayfa.

  TLSold
 • Vatan'da Gurbet, Prof. Osman Turan-Nakışlar Yayınevi, İstanbul-1980 Baskısı, 304 Sayfa.

  Lot No: 117

  Lot: 117

  Vatan'da Gurbet, Prof. Osman Turan-Nakışlar Yayınevi, İstanbul-1980 Baskısı, 304 Sayfa.

  TLSold
 • MİT'in Gayriresmi Tarihi, Yakut Devrim-KOD Yayıncılık, İzmir-2013 Baskısı, 306 Sayfa.

  Lot No: 118

  Lot: 118

  MİT'in Gayriresmi Tarihi, Yakut Devrim-KOD Yayıncılık, İzmir-2013 Baskısı, 306 Sayfa.

  TLSold
 • Yeni Çakal'lar -Remzi Yusuf, Usame Bin Ladin ve Terörizmin Geleceği-, Simon Reeve - Çeviri: Gürol Koca-Everest Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-2001 Baskısı, 391 Sayfa.

  Lot No: 119

  Lot: 119

  Yeni Çakal'lar -Remzi Yusuf, Usame Bin Ladin ve Terörizmin Geleceği-, Simon Reeve - Çeviri: Gürol Koca-Everest Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-2001 Baskısı, 391 Sayfa.

  TLSold
 • Barış Zamanı Savaş -Bush, Clinton ve Generaller-, David Halberstam - Çeviri: Abdullah Yılmaz-Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-2002 Baskısı, 538 Sayfa.

  Lot No: 120

  Lot: 120

  Barış Zamanı Savaş -Bush, Clinton ve Generaller-, David Halberstam - Çeviri: Abdullah Yılmaz-Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-2002 Baskısı, 538 Sayfa.

  TLSold
 • Türkiye Cumhuriüyeti 1923, Mahmut Goloğlu-Başnur Matbaası, Ankara-1971 Baskısı, 329 Sayfa + Kitabın Kondisyonu Yorgundur.

  Lot No: 121

  Lot: 121

  Türkiye Cumhuriüyeti 1923, Mahmut Goloğlu-Başnur Matbaası, Ankara-1971 Baskısı, 329 Sayfa + Kitabın Kondisyonu Yorgundur.

  TLSold
 • Büyük Friedrich ve Osmasnlılar, Dr. Kemal Beydilli-İstanbul-1985 Baskısı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 219 Sayfa.

  Lot No: 122

  Lot: 122

  Büyük Friedrich ve Osmasnlılar, Dr. Kemal Beydilli-İstanbul-1985 Baskısı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 219 Sayfa.

  TLSold
 • Âşık Paşaoğlu Tarihi, Atsız-M.E.B. Yayınları, İstanbul-1992 Baskısı, 173 Sayfa.

  Lot No: 123

  Lot: 123

  Âşık Paşaoğlu Tarihi, Atsız-M.E.B. Yayınları, İstanbul-1992 Baskısı, 173 Sayfa.

  TLSold
 • Milliyetçilik ve Sonrası, Edward Hallett Carr - Çeviri: Osman Akın-İletişim Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-1990 Baskısı, 80 Sayfa.

  Lot No: 124

  Lot: 124

  Milliyetçilik ve Sonrası, Edward Hallett Carr - Çeviri: Osman Akın-İletişim Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-1990 Baskısı, 80 Sayfa.

  TLSold
 • Osmanlılar, Andrew Wheatcroft - Çeviri: Mehmet Harmancı-Altın Kitaplar Yayınevi, Birinci Baskı, İstanbul-1996 Baskısı, 206 Sayfa.

  Lot No: 125

  Lot: 125

  Osmanlılar, Andrew Wheatcroft - Çeviri: Mehmet Harmancı-Altın Kitaplar Yayınevi, Birinci Baskı, İstanbul-1996 Baskısı, 206 Sayfa.

  TLSold
 • Mısır'ın Sömürgeleştirilmesi, Timothy Mitchell - Çeviri: Zeynep Altok-İletişim Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-2001 Baskısı, 310 Sayfa.

  Lot No: 126

  Lot: 126

  Mısır'ın Sömürgeleştirilmesi, Timothy Mitchell - Çeviri: Zeynep Altok-İletişim Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-2001 Baskısı, 310 Sayfa.

  TLSold
 • Sevr-Lozan-Musul Üçgeninde Kürdistan, Hasan Yıldız-Koral Yayınları, Birinci Baskısı, İstanbul-1990 Baskısı, 272 Sayfa.

  Lot No: 127

  Lot: 127

  Sevr-Lozan-Musul Üçgeninde Kürdistan, Hasan Yıldız-Koral Yayınları, Birinci Baskısı, İstanbul-1990 Baskısı, 272 Sayfa.

  TLSold
 • Doksanüç İhtilali, Victor Hugo - Çeviri: Burhan Toprak-MEB Yayınları, İstanbul-1994 Baskısı, 382 Sayfa.

  Lot No: 128

  Lot: 128

  Doksanüç İhtilali, Victor Hugo - Çeviri: Burhan Toprak-MEB Yayınları, İstanbul-1994 Baskısı, 382 Sayfa.

  TLSold
 • Savaşan Dünya ve Türkiye, Kâmuran Gürün-İnkılâp Kitabevi, İstanbul-1997 Baskısı, 733 Sayfa.

  Lot No: 129

  Lot: 129

  Savaşan Dünya ve Türkiye, Kâmuran Gürün-İnkılâp Kitabevi, İstanbul-1997 Baskısı, 733 Sayfa.

  TLSold
 • Baronlar Savaşı, Timur Soykan-Kırmızı Kedi Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-2020 Baskısı, 419 Sayfa.

  Lot No: 130

  Lot: 130

  Baronlar Savaşı, Timur Soykan-Kırmızı Kedi Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-2020 Baskısı, 419 Sayfa.

  TLSold
 • Türkiye'de Siyasal Cinayetler -Tanzimat'tan 12 Mart'a, Alpay Kabacalı-Gürer Yayınları, İstanbul-2007 Baskısı, 456 Sayfa.

  Lot No: 131

  Lot: 131

  Türkiye'de Siyasal Cinayetler -Tanzimat'tan 12 Mart'a, Alpay Kabacalı-Gürer Yayınları, İstanbul-2007 Baskısı, 456 Sayfa.

  TLSold
 • Ufukların Efendisi Osmanlılar, Jason Goodwin - Çeviri: Armağan Anar-Sabah Kitapları, İstanbul-1999 Baskısı, 260 Sayfa + Şömizli.

  Lot No: 132

  Lot: 132

  Ufukların Efendisi Osmanlılar, Jason Goodwin - Çeviri: Armağan Anar-Sabah Kitapları, İstanbul-1999 Baskısı, 260 Sayfa + Şömizli.

  TLSold
 • Yeni Amerika -Dış Politika, İçeride Başlar-, Richard N. Haass - Çeviri: Mehmet Talha Paşaoğlu-TutiKitap, Birinci Baskı, İstanbul-2014 Baskısı, 191 Sayfa.

  Lot No: 133

  Lot: 133

  Yeni Amerika -Dış Politika, İçeride Başlar-, Richard N. Haass - Çeviri: Mehmet Talha Paşaoğlu-TutiKitap, Birinci Baskı, İstanbul-2014 Baskısı, 191 Sayfa.

  TLSold
 • Mısır Uygarlığı, Ali Cengiz Üstüner-İstanbul-1998 Baskısı, Dragon Yayınları, Birinci Baskı, 403 Sayfa.

  Lot No: 134

  Lot: 134

  Mısır Uygarlığı, Ali Cengiz Üstüner-İstanbul-1998 Baskısı, Dragon Yayınları, Birinci Baskı, 403 Sayfa.

  TLSold
 • Tarihte Türkler, Araplar Hilâfet Meselesi, Cemal Kutay-İklim Yayıncılık, İstanbul-2004 Baskısı, 232 Sayfa.

  Lot No: 135

  Lot: 135

  Tarihte Türkler, Araplar Hilâfet Meselesi, Cemal Kutay-İklim Yayıncılık, İstanbul-2004 Baskısı, 232 Sayfa.

  TLSold
 • Baskın 11 Eylül, Talat Turhan-İleri Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-2004 Baskısı, 364 Sayfa.

  Lot No: 136

  Lot: 136

  Baskın 11 Eylül, Talat Turhan-İleri Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-2004 Baskısı, 364 Sayfa.

  TLSold
 • Nasıl Bilirdiniz?, John Lloyd - John Mitchinson - Çeviri: Nurettin Elhuseyni-NTV Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-2010 Baskısı, 447 Sayfa.

  Lot No: 137

  Lot: 137

  Nasıl Bilirdiniz?, John Lloyd - John Mitchinson - Çeviri: Nurettin Elhuseyni-NTV Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-2010 Baskısı, 447 Sayfa.

  TLSold
 • Güç ve Politika, Dr. Sait Yılmaz-Alfa Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-2008 Baskısı, 624 Sayfa.

  Lot No: 138

  Lot: 138

  Güç ve Politika, Dr. Sait Yılmaz-Alfa Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-2008 Baskısı, 624 Sayfa.

  TLSold
 • Cem Sultan, Ahmed Refik - Yayına Hazırlayan: İbrahim Erdoğan-Timaş Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-2000 Baskısı, 211 Sayfa.

  Lot No: 139

  Lot: 139

  Cem Sultan, Ahmed Refik - Yayına Hazırlayan: İbrahim Erdoğan-Timaş Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-2000 Baskısı, 211 Sayfa.

  TLSold
 • 12 Eylül Karşı-Devrim, Hıfzı Veldet Velidedeoğlu-Evrim Yayınları, 498 Sayfa.

  Lot No: 140

  Lot: 140

  12 Eylül Karşı-Devrim, Hıfzı Veldet Velidedeoğlu-Evrim Yayınları, 498 Sayfa.

  TLSold
 • Hangi Avrupa?, Banu Avar-Truva Yayıncılık, İstanbul-2007 Baskısı, 416 Sayfa.

  Lot No: 141

  Lot: 141

  Hangi Avrupa?, Banu Avar-Truva Yayıncılık, İstanbul-2007 Baskısı, 416 Sayfa.

  TLSold
 • Cengiz Han'ın Kimlik Şifresi, Reha Oğuz Türkkan-Birharf Yayıncılık, İstanbul-2007 Baskısı, 239 Sayfa + Görseller.

  Lot No: 142

  Lot: 142

  Cengiz Han'ın Kimlik Şifresi, Reha Oğuz Türkkan-Birharf Yayıncılık, İstanbul-2007 Baskısı, 239 Sayfa + Görseller.

  TLSold
 • Dünya Savaşları 1914-1918 1. Dünya Savaşı, Kubilay Mehmet Gül-Kafekültür Yayıncılık, İstanbul-2014 Baskısı, 240 Sayfa.

  Lot No: 143

  Lot: 143

  Dünya Savaşları 1914-1918 1. Dünya Savaşı, Kubilay Mehmet Gül-Kafekültür Yayıncılık, İstanbul-2014 Baskısı, 240 Sayfa.

  TLSold
 • İmparatorluk, Ryszard Kapuscinski - Çeviri: Gül Çağalı Güven-OM Yayınevi, Birinci Baskı, İstanbul-2009 Baskısı, 356 Sayfa.

  Lot No: 144

  Lot: 144

  İmparatorluk, Ryszard Kapuscinski - Çeviri: Gül Çağalı Güven-OM Yayınevi, Birinci Baskı, İstanbul-2009 Baskısı, 356 Sayfa.

  TLSold
 • Kuruluştan ''Lâle Devri''ne Osmanlı İmparatorluğu, Nejat Kaymaz-Kaynak Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-2002 Baskısı, 287 Sayfa.

  Lot No: 145

  Lot: 145

  Kuruluştan ''Lâle Devri''ne Osmanlı İmparatorluğu, Nejat Kaymaz-Kaynak Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-2002 Baskısı, 287 Sayfa.

  TLSold
 • Ermeni Dosyası, Kâmuran Gürün-Remzi Kitabevi, İstanbul-2005 Baskısı, 454 Sayfa.

  Lot No: 146

  Lot: 146

  Ermeni Dosyası, Kâmuran Gürün-Remzi Kitabevi, İstanbul-2005 Baskısı, 454 Sayfa.

  TLSold
 • 100 Soruda? Fransız İhtilali, Murat Sarıca-Gerçek Yayınevi, İstanbul-1995 Baskısı, 135 Sayfa.

  Lot No: 147

  Lot: 147

  100 Soruda? Fransız İhtilali, Murat Sarıca-Gerçek Yayınevi, İstanbul-1995 Baskısı, 135 Sayfa.

  TLSold
 • Avrupa'dan Türkiye'ye İkinci Yahudi Göçü, Ali Arslan-Truva Yayıncılık, Birinci Baskı, İstanbul-2006 Baskısı, 230 Sayfa.

  Lot No: 148

  Lot: 148

  Avrupa'dan Türkiye'ye İkinci Yahudi Göçü, Ali Arslan-Truva Yayıncılık, Birinci Baskı, İstanbul-2006 Baskısı, 230 Sayfa.

  TLSold
 • Tarih Felsefesi Yazıları, Şahin Uçar-Domino Yayınları, İstanbul-2007 Baskısı, 339 Sayfa.

  Lot No: 149

  Lot: 149

  Tarih Felsefesi Yazıları, Şahin Uçar-Domino Yayınları, İstanbul-2007 Baskısı, 339 Sayfa.

  TLSold
 • Vatikan Para ve Kan İmparatorluğu, Sedat Memili-Kaynak Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-2006 Baskısı, 408 Sayfa.

  Lot No: 150

  Lot: 150

  Vatikan Para ve Kan İmparatorluğu, Sedat Memili-Kaynak Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-2006 Baskısı, 408 Sayfa.

  TLSold
 • Tapınak Şövalyeleri Mabet ve Loca, Richard Leigh - Michael Baigent - Çeviri: Muzaffer Renan Mengü-Nokta Yayınları, Birinci Baskısı, İstanbul-2004 Baskısı, 444 Sayfa.

  Lot No: 151

  Lot: 151

  Tapınak Şövalyeleri Mabet ve Loca, Richard Leigh - Michael Baigent - Çeviri: Muzaffer Renan Mengü-Nokta Yayınları, Birinci Baskısı, İstanbul-2004 Baskısı, 444 Sayfa.

  TLSold
 • Millî Mücadele, Kâzım Özalp 1919-1922 Cilt: 1 ve 2(Belgeler)-Türk Tarih Kurumu Yayınları, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara-1971 Baskısı, 268 Sayfa + 211 Sayfa Belge.

  Lot No: 152

  Lot: 152

  Millî Mücadele, Kâzım Özalp 1919-1922 Cilt: 1 ve 2(Belgeler)-Türk Tarih Kurumu Yayınları, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara-1971 Baskısı, 268 Sayfa + 211 Sayfa Belge.

  TLSold
 • Tarihin Dönüşü -11 Eylül'den Sonra Dünya ve Batı'nın Yeniden Yapılanması-, Joschka Fischer - Çeviri: Evrim Güney-Merkez Kitaplar, Birinci Baskı, İstanbul-2006 Baskısı, 337 Sayfa.

  Lot No: 153

  Lot: 153

  Tarihin Dönüşü -11 Eylül'den Sonra Dünya ve Batı'nın Yeniden Yapılanması-, Joschka Fischer - Çeviri: Evrim Güney-Merkez Kitaplar, Birinci Baskı, İstanbul-2006 Baskısı, 337 Sayfa.

  TLSold
 • Siyasi Vasiyetim, Adolf Hitler - Çeviri: A. Naci Demirci -Okumuş Adam Yayıncılık, Birinci Baskı, İstanbul-2005 Baskısı, 94 Sayfa.

  Lot No: 154

  Lot: 154

  Siyasi Vasiyetim, Adolf Hitler - Çeviri: A. Naci Demirci -Okumuş Adam Yayıncılık, Birinci Baskı, İstanbul-2005 Baskısı, 94 Sayfa.

  TLSold
 • Küreselleşme Çağında Milliyetçilik, Anthony D. Smith - Çeviri: Derya Kömürcü-Everest Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-2002 Baskısı, 206 Sayfa.

  Lot No: 155

  Lot: 155

  Küreselleşme Çağında Milliyetçilik, Anthony D. Smith - Çeviri: Derya Kömürcü-Everest Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-2002 Baskısı, 206 Sayfa.

  TLSold
 • Milli Mücadelede Erzurum, Cevat Dursunoğlu-Kaynak Yayınları, İstanbul-2000 Baskısı, 165 Sayfa.

  Lot No: 156

  Lot: 156

  Milli Mücadelede Erzurum, Cevat Dursunoğlu-Kaynak Yayınları, İstanbul-2000 Baskısı, 165 Sayfa.

  TLSold
 • Zito Venizelos!... Sevr'den İzmir'e, Murat Çulcu-E Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-2009 Baskısı, 280 Sayfa.

  Lot No: 157

  Lot: 157

  Zito Venizelos!... Sevr'den İzmir'e, Murat Çulcu-E Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-2009 Baskısı, 280 Sayfa.

  TLSold
 • Toprağımızın Kokusu -Filistin ve İsrail'in Sesleri-, Kenizé Mourad - Çeviren: M. Nedim Demirtaş-Everest Yayınları, İstanbul-2004 Baskısı, 362 Sayfa.

  Lot No: 158

  Lot: 158

  Toprağımızın Kokusu -Filistin ve İsrail'in Sesleri-, Kenizé Mourad - Çeviren: M. Nedim Demirtaş-Everest Yayınları, İstanbul-2004 Baskısı, 362 Sayfa.

  TLSold
 • Cem Sultan -Bir Osmanlı Prensinin Trajik Öyküsü-, Jean-Marie Chevrier - Çeviren: İlker Akın-Koridor Yayıncılık, Birinci Baskı, İstanbul-2005 Baskısı, 245 Sayfa.

  Lot No: 159

  Lot: 159

  Cem Sultan -Bir Osmanlı Prensinin Trajik Öyküsü-, Jean-Marie Chevrier - Çeviren: İlker Akın-Koridor Yayıncılık, Birinci Baskı, İstanbul-2005 Baskısı, 245 Sayfa.

  TLSold
 • Avrupa ve Arap Dünyası, Samir Amin - Ali El Kenz - Çeviren: Kemal Ülker-Versus Yayınları, İstanbul-2006 Baskısı, 189 Sayfa.

  Lot No: 160

  Lot: 160

  Avrupa ve Arap Dünyası, Samir Amin - Ali El Kenz - Çeviren: Kemal Ülker-Versus Yayınları, İstanbul-2006 Baskısı, 189 Sayfa.

  TLSold
 • Türk Yunan İlişkileri Tarihi ve Etnik'î Eterya, Yazan: Selâhattin Sâlışık-Kitapçılık Ticaret Ltd. Şirketi Yayınları, İstanbul-1968 Baskısı, 392 Sayfa.

  Lot No: 161

  Lot: 161

  Türk Yunan İlişkileri Tarihi ve Etnik'î Eterya, Yazan: Selâhattin Sâlışık-Kitapçılık Ticaret Ltd. Şirketi Yayınları, İstanbul-1968 Baskısı, 392 Sayfa.

  TLSold
 • Avrupa Birliği -Tabuta Çakılan Son Çivi-, Yılmaz Dikbaş-Asya Şafak Yayınları, İstanbul-2007 Baskısı, 755 Sayfa.

  Lot No: 162

  Lot: 162

  Avrupa Birliği -Tabuta Çakılan Son Çivi-, Yılmaz Dikbaş-Asya Şafak Yayınları, İstanbul-2007 Baskısı, 755 Sayfa.

  TLSold
 • Budin Kanunnâmesi ve Osmanlı Toprak Meselesi, Sadık Albayrak-Tercüman Yayınları, 264 Sayfa. Künye ve İlk 3 Sayfası Haliyle.

  Lot No: 163

  Lot: 163

  Budin Kanunnâmesi ve Osmanlı Toprak Meselesi, Sadık Albayrak-Tercüman Yayınları, 264 Sayfa. Künye ve İlk 3 Sayfası Haliyle.

  TLSold
 • 'Bir Nefeste Güneydoğu'' Dokunmayın Portakalime, Bilal Civelek-Popüler Yayınevi, İstanbul-2005 Baskısı, 242 Sayfa.

  Lot No: 164

  Lot: 164

  'Bir Nefeste Güneydoğu'' Dokunmayın Portakalime, Bilal Civelek-Popüler Yayınevi, İstanbul-2005 Baskısı, 242 Sayfa.

  TLSold
 • Küresel Yanılgılar, John Gray - Çeviren: Zerrin Koltukçuoğlu-Etkileşim Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-2006 Baskısı, 207 Sayfa.

  Lot No: 165

  Lot: 165

  Küresel Yanılgılar, John Gray - Çeviren: Zerrin Koltukçuoğlu-Etkileşim Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-2006 Baskısı, 207 Sayfa.

  TLSold
 • Kabal -ABD Başkanları ve Neocon Çetesi-, Erhan Başyurt-KaraKutu Yayınları, İstanbul-2008 Baskısı, 320 Sayfa.

  Lot No: 166

  Lot: 166

  Kabal -ABD Başkanları ve Neocon Çetesi-, Erhan Başyurt-KaraKutu Yayınları, İstanbul-2008 Baskısı, 320 Sayfa.

  TLSold
 • İblisin Kıblesi, Cengiz Özakıncı-Otopsi Yayınları, İstanbul-2007 Baskısı, 573 Sayfa.

  Lot No: 167

  Lot: 167

  İblisin Kıblesi, Cengiz Özakıncı-Otopsi Yayınları, İstanbul-2007 Baskısı, 573 Sayfa.

  TLSold
 • Fırsatlar Ülkesinde Bir Kemal Abi, Nedim Şener-Güncel Yayıncılık, İstanbul-2005 Baskısı, 373 Sayfa.

  Lot No: 168

  Lot: 168

  Fırsatlar Ülkesinde Bir Kemal Abi, Nedim Şener-Güncel Yayıncılık, İstanbul-2005 Baskısı, 373 Sayfa.

  TLSold
 • ABD'de İsrail Lobisi, Paul Findley - Çeviren: Mustafa Özcan - N. Ahmet Asrar-Pınar Yayınları, İstanbul-2000 Baskısı, 520 Sayfa.

  Lot No: 169

  Lot: 169

  ABD'de İsrail Lobisi, Paul Findley - Çeviren: Mustafa Özcan - N. Ahmet Asrar-Pınar Yayınları, İstanbul-2000 Baskısı, 520 Sayfa.

  TLSold
 • Sarıkamış, İsmail Bilgin-Timaş Yayınları, İstanbul-2006 Baskısı, 297 Sayfa + Görseller.

  Lot No: 170

  Lot: 170

  Sarıkamış, İsmail Bilgin-Timaş Yayınları, İstanbul-2006 Baskısı, 297 Sayfa + Görseller.

  TLSold
 • Fatih Sultan Mehmed ve İstanbul'un Fethi'nin Bilinmeyen Yönleri Truva'nın İntikamı, Erhan Afyoncu-Yeditepe Yayınları, İstanbul-2009 Baskısı, 166 Sayfa.

  Lot No: 171

  Lot: 171

  Fatih Sultan Mehmed ve İstanbul'un Fethi'nin Bilinmeyen Yönleri Truva'nın İntikamı, Erhan Afyoncu-Yeditepe Yayınları, İstanbul-2009 Baskısı, 166 Sayfa.

  TLSold
 • Türklerin Dinî Tarihçesi, Hikmet Tanyu-Türk Kültür Yayını, Birinci Baskı, Dizgi-Baskı: Özdemir Basımevi, İstanbul-1978 Baskısı, 160 Sayfa.

  Lot No: 172

  Lot: 172

  Türklerin Dinî Tarihçesi, Hikmet Tanyu-Türk Kültür Yayını, Birinci Baskı, Dizgi-Baskı: Özdemir Basımevi, İstanbul-1978 Baskısı, 160 Sayfa.

  TLSold
 • Desise -Abdi İpekçi Suikasti-, M. Metin Kaplan-Selis Kitaplar, Birinci Baskı, İstanbul-2005 Baskısı, 302 Sayfa.

  Lot No: 173

  Lot: 173

  Desise -Abdi İpekçi Suikasti-, M. Metin Kaplan-Selis Kitaplar, Birinci Baskı, İstanbul-2005 Baskısı, 302 Sayfa.

  TLSold
 • Cihat -İslamcılığın Yükselişi ve Gerilemesi-, Gilles Kepel - Çeviren: Haldun Bayrı-Doğan Kitap, Birinci Baskı, İstanbul-2001 Baskısı, 543 Sayfa.

  Lot No: 174

  Lot: 174

  Cihat -İslamcılığın Yükselişi ve Gerilemesi-, Gilles Kepel - Çeviren: Haldun Bayrı-Doğan Kitap, Birinci Baskı, İstanbul-2001 Baskısı, 543 Sayfa.

  TLSold
 • İstihbarat Oyunları -Orduların Karanlık Senaryoları-, Gültekin Avcı-Birey Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-2007 Baskısı, 456 Sayfa.

  Lot No: 175

  Lot: 175

  İstihbarat Oyunları -Orduların Karanlık Senaryoları-, Gültekin Avcı-Birey Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-2007 Baskısı, 456 Sayfa.

  TLSold
 • Birinci Dünya Harbinde Alman Gizli Servisi, Col. W. Walther Nikolay - Çeviri: Emrullah Tekin-Kamer Yayınları, İstanbul-1998 Baskısı, 253 Sayfa.

  Lot No: 176

  Lot: 176

  Birinci Dünya Harbinde Alman Gizli Servisi, Col. W. Walther Nikolay - Çeviri: Emrullah Tekin-Kamer Yayınları, İstanbul-1998 Baskısı, 253 Sayfa.

  TLSold
 • Kutsal Anadolu Toprakları, Lord Kinross - Çevirmen: Nokta Kitap-Nokta Kitap, İstanbul Baskısı, 230 Sayfa.

  Lot No: 177

  Lot: 177

  Kutsal Anadolu Toprakları, Lord Kinross - Çevirmen: Nokta Kitap-Nokta Kitap, İstanbul Baskısı, 230 Sayfa.

  TLSold
 • Millî Mücadele'de Kazım Karabekir Paşa, Cemalettin Taşkıran-Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara-2008 Baskısı, 166 Sayfa.

  Lot No: 178

  Lot: 178

  Millî Mücadele'de Kazım Karabekir Paşa, Cemalettin Taşkıran-Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara-2008 Baskısı, 166 Sayfa.

  TLSold
 • Yunanlıların Anadolu Macerası (1915-1922), Alexander Anastasius Pallis - Çeviri: Orhan Azizoğlu-Yapı Kredi Yayınları, İstanbul-1997 Baskısı, 152 Sayfa.

  Lot No: 179

  Lot: 179

  Yunanlıların Anadolu Macerası (1915-1922), Alexander Anastasius Pallis - Çeviri: Orhan Azizoğlu-Yapı Kredi Yayınları, İstanbul-1997 Baskısı, 152 Sayfa.

  TLSold
 • Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Diyarbakır 3 Cilt, Editörler: Bahaeddin Yediyıldız - Kerstin Tomenendal-T.C. Diyarbakır Valiliği Yayınları, Ankara-2008 Baskısı, CD'li, 924 Sayfa.

  Lot No: 180

  Lot: 180

  Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Diyarbakır 3 Cilt, Editörler: Bahaeddin Yediyıldız - Kerstin Tomenendal-T.C. Diyarbakır Valiliği Yayınları, Ankara-2008 Baskısı, CD'li, 924 Sayfa.

  TLSold
 • Yorumlu İstanbul Kütüğü, Rakım Ziyaoğlu-Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Yayınları, Yenilik Basımevi, İstanbul-1985 Baskısı, 422 Sayfa.

  Lot No: 181

  Lot: 181

  Yorumlu İstanbul Kütüğü, Rakım Ziyaoğlu-Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Yayınları, Yenilik Basımevi, İstanbul-1985 Baskısı, 422 Sayfa.

  TLSold
 • Devlet ve Din, Çetin Özek-Ada Yayınları, 701 Sayfa.

  Lot No: 182

  Lot: 182

  Devlet ve Din, Çetin Özek-Ada Yayınları, 701 Sayfa.

  TLSold
 • Modern Zamanlarda Ütopya ve Karşıütopya, Krishan Kumar - Çeviren: Ali Galip-Kalkedon Yayınları, İstanbu-2006 Baskısı, 656 Sayfa.

  Lot No: 183

  Lot: 183

  Modern Zamanlarda Ütopya ve Karşıütopya, Krishan Kumar - Çeviren: Ali Galip-Kalkedon Yayınları, İstanbu-2006 Baskısı, 656 Sayfa.

  TLSold
 • Kırım Savaşı Sonrasında İstanbul Günleri, Baronne Durand de Fontmagne - Çeviren: İsmail Yerguz-İstiklal Kitabevi, Birinci Basım, İstanbul-2007 Baskısı, 318 Sayfa.

  Lot No: 184

  Lot: 184

  Kırım Savaşı Sonrasında İstanbul Günleri, Baronne Durand de Fontmagne - Çeviren: İsmail Yerguz-İstiklal Kitabevi, Birinci Basım, İstanbul-2007 Baskısı, 318 Sayfa.

  TLSold
 • İzmir'den İstanbul'a Batı anadolu 1830, J.F. Michaud - J.J.F. Poujoulat - Çeviri: Nedim Demirtaş-İstiklal Kitabevi, Birinci Basım, İstanbul-2007 Baskısı, 360 Sayfa.

  Lot No: 185

  Lot: 185

  İzmir'den İstanbul'a Batı anadolu 1830, J.F. Michaud - J.J.F. Poujoulat - Çeviri: Nedim Demirtaş-İstiklal Kitabevi, Birinci Basım, İstanbul-2007 Baskısı, 360 Sayfa.

  TLSold
 • Mevlâna Celâleddin, Prof. B. Fürûzanfer - Çeviren: Feridun Nafiz Uzluk-M.E.B. Yayınları, 319 Sayfa.

  Lot No: 186

  Lot: 186

  Mevlâna Celâleddin, Prof. B. Fürûzanfer - Çeviren: Feridun Nafiz Uzluk-M.E.B. Yayınları, 319 Sayfa.

  TLSold
 • Şeriat ve Kadın, İlhan Arsel-İstanbul-1992 Baskısı, Baskı: Kurtiş Matbaası, 442 Sayfa.

  Lot No: 187

  Lot: 187

  Şeriat ve Kadın, İlhan Arsel-İstanbul-1992 Baskısı, Baskı: Kurtiş Matbaası, 442 Sayfa.

  TLSold
 • Türk Minyatür Sanatı, Zeren Tanındı-Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-1996 Baskısı, 69 Sayfa.

  Lot No: 188

  Lot: 188

  Türk Minyatür Sanatı, Zeren Tanındı-Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-1996 Baskısı, 69 Sayfa.

  TLSold
 • Türkiye'den ve Dünyadan Aşk ve Erotizm Şiirleri Antolojsi, Derleyen: Erdal Alova-Sosyal Yayınlar, Birinci Baskı, İstanbul-1993 Baskısı, 589 Sayfa.

  Lot No: 189

  Lot: 189

  Türkiye'den ve Dünyadan Aşk ve Erotizm Şiirleri Antolojsi, Derleyen: Erdal Alova-Sosyal Yayınlar, Birinci Baskı, İstanbul-1993 Baskısı, 589 Sayfa.

  TLSold
 • Bitkisel Hayat, Cenk Durmuşkâhya-Tübitak Yayınları, Birinci Baskı, Ankara-2006 Baskısı, 251 Sayfa.

  Lot No: 190

  Lot: 190

  Bitkisel Hayat, Cenk Durmuşkâhya-Tübitak Yayınları, Birinci Baskı, Ankara-2006 Baskısı, 251 Sayfa.

  TLSold
 • Türkiye Tarihli Yerler Kılavuzu, M. Orhan Bayrak-Remzi Kitabevi, İstanbul-1982 Baskısı, 544 Sayfa.

  Lot No: 191

  Lot: 191

  Türkiye Tarihli Yerler Kılavuzu, M. Orhan Bayrak-Remzi Kitabevi, İstanbul-1982 Baskısı, 544 Sayfa.

  TLSold
 • Manas Destanı, Çeviren: Abdülkadir İnan-M.E.B. Yayınları, İstanbul-1992 Baskısı, 183 Sayfa.

  Lot No: 192

  Lot: 192

  Manas Destanı, Çeviren: Abdülkadir İnan-M.E.B. Yayınları, İstanbul-1992 Baskısı, 183 Sayfa.

  TLSold
 • Manas destanı, Nesir Halinde Yazan: Keneş Yusupov - Türkiye Türkçesine Çevirenler: Fikret Türkmen - Alimcan İnayet-Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara-1995 Baskısı, 274 Sayfa.

  Lot No: 193

  Lot: 193

  Manas destanı, Nesir Halinde Yazan: Keneş Yusupov - Türkiye Türkçesine Çevirenler: Fikret Türkmen - Alimcan İnayet-Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara-1995 Baskısı, 274 Sayfa.

  TLSold
 • Dede Korkut Kitabı Metin-Sözlük, Muharrem Ergin-Ebru Yayınları, İstanbul-1998 Baskısı, 181 Sayfa.

  Lot No: 194

  Lot: 194

  Dede Korkut Kitabı Metin-Sözlük, Muharrem Ergin-Ebru Yayınları, İstanbul-1998 Baskısı, 181 Sayfa.

  TLSold
 • Uygarlıklar Kavşağı Anadolu, Derman Bayladı-Say Yayınları, İstanbul-2003 Baskısı, 232 Sayfa.

  Lot No: 195

  Lot: 195

  Uygarlıklar Kavşağı Anadolu, Derman Bayladı-Say Yayınları, İstanbul-2003 Baskısı, 232 Sayfa.

  TLSold
 • Agamemnon Mezarı -Miken ve Bir Kahraman Arayışı-, Cathy Gere - Çeviren: Barış Satılmış-Doruk Yayınları, İstanbul-2011 Baskısı, 189 Sayfa.

  Lot No: 196

  Lot: 196

  Agamemnon Mezarı -Miken ve Bir Kahraman Arayışı-, Cathy Gere - Çeviren: Barış Satılmış-Doruk Yayınları, İstanbul-2011 Baskısı, 189 Sayfa.

  TLSold
 • Taş Çağı'ndan Osmanlı'ya Anadolu, Erhan Akyıldız-Milliyet Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-1984 Baskısı, 264 Sayfa + Görseller.

  Lot No: 197

  Lot: 197

  Taş Çağı'ndan Osmanlı'ya Anadolu, Erhan Akyıldız-Milliyet Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-1984 Baskısı, 264 Sayfa + Görseller.

  TLSold
 • Eskiçağda Harran, Aynur Özfırat-Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul-1994 Baskısı, 126 Sayfa.

  Lot No: 198

  Lot: 198

  Eskiçağda Harran, Aynur Özfırat-Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul-1994 Baskısı, 126 Sayfa.

  TLSold
 • Irak Türkmen Folkloru, Gazenfer Paşayev-Kerkük Vakfı Yayınları, İstanbul-1998 Baskısı, 320 Sayfa.

  Lot No: 199

  Lot: 199

  Irak Türkmen Folkloru, Gazenfer Paşayev-Kerkük Vakfı Yayınları, İstanbul-1998 Baskısı, 320 Sayfa.

  TLSold
 • Modern Mahrem -Medeniyet ve Örtünme-, Nilüfer Göle-Metis Yayınları, İstanbul-2008 Baskısı, 189 Sayfa.

  Lot No: 200

  Lot: 200

  Modern Mahrem -Medeniyet ve Örtünme-, Nilüfer Göle-Metis Yayınları, İstanbul-2008 Baskısı, 189 Sayfa.

  TLSold
 • Türkiye'nin Devlet Yaşamında Yahudiler, Çetin Yetkin-Afa Yayınları, İstanbul-1992 Baskısı, 312 Sayfa

  Lot No: 201

  Lot: 201

  Türkiye'nin Devlet Yaşamında Yahudiler, Çetin Yetkin-Afa Yayınları, İstanbul-1992 Baskısı, 312 Sayfa

  TLSold
 • İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele, Sina Akşin-Cem Yayınevi, İstanbul-1983 Baskısı, 629 Sayfa.

  Lot No: 202

  Lot: 202

  İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele, Sina Akşin-Cem Yayınevi, İstanbul-1983 Baskısı, 629 Sayfa.

  TLSold
 • Dünden Bugüne Türk Kültürünün Gelişme Çağları, Bahaeddin ögel-Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul-2001 Baskısı, 788 Sayfa.

  Lot No: 203

  Lot: 203

  Dünden Bugüne Türk Kültürünün Gelişme Çağları, Bahaeddin ögel-Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul-2001 Baskısı, 788 Sayfa.

  TLSold
 • Estetik, Vecihi Timuroğlu-Berfin Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-2013 Baskısı, 528 Sayfa.

  Lot No: 204

  Lot: 204

  Estetik, Vecihi Timuroğlu-Berfin Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-2013 Baskısı, 528 Sayfa.

  TLSold
 • Bir İhtilâl Daha Var… 1908-1980, Örsan Öymen-Milliyet Yayınları, İstanbul-1987 Baskısı, 469 Sayfa + Albüm.

  Lot No: 205

  Lot: 205

  Bir İhtilâl Daha Var… 1908-1980, Örsan Öymen-Milliyet Yayınları, İstanbul-1987 Baskısı, 469 Sayfa + Albüm.

  TLSold
 • Eski Dünyaya Yeni Bir Bakış, Oğuz Adanır-Dokuz Eylül Yayınları, İzmir-2002 Baskısı, 326 Sayfa.

  Lot No: 206

  Lot: 206

  Eski Dünyaya Yeni Bir Bakış, Oğuz Adanır-Dokuz Eylül Yayınları, İzmir-2002 Baskısı, 326 Sayfa.

  TLSold
 • Kayıp Tarih, Yalçın İlter-Aykırı Araştırma Yayınları, İstanbul-2004 Baskısı, 390 Sayfa.

  Lot No: 207

  Lot: 207

  Kayıp Tarih, Yalçın İlter-Aykırı Araştırma Yayınları, İstanbul-2004 Baskısı, 390 Sayfa.

  TLSold
 • AKP'nin Suriye Savaşı -Erdoğan'ın Yıkılan Hayalleri-, Derleyen: Hamide Yiğit-Tekin Yayınevi, İstanbul-2014 Baskısı, 221 Sayfa.

  Lot No: 208

  Lot: 208

  AKP'nin Suriye Savaşı -Erdoğan'ın Yıkılan Hayalleri-, Derleyen: Hamide Yiğit-Tekin Yayınevi, İstanbul-2014 Baskısı, 221 Sayfa.

  TLSold
 • Medyadaki Darbe Geni, İdris Gürsoy-Kaynak Yayınları, İstanbul-2013 Baskısı, 238 Sayfa.

  Lot No: 209

  Lot: 209

  Medyadaki Darbe Geni, İdris Gürsoy-Kaynak Yayınları, İstanbul-2013 Baskısı, 238 Sayfa.

  TLSold
 • Dünyada Terör, Emin Demirel-IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul-2006 Baskısı, 432 Sayfa.

  Lot No: 210

  Lot: 210

  Dünyada Terör, Emin Demirel-IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul-2006 Baskısı, 432 Sayfa.

  TLSold
 • CIA İşkenceleri -Soğuk Savaştan Günümüze CIA Sorgulamaları-, Alfred W. McCoy - Çeviren: Turan Parlak-Pegasus Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-2006 Baskısı, 320 Sayfa.

  Lot No: 211

  Lot: 211

  CIA İşkenceleri -Soğuk Savaştan Günümüze CIA Sorgulamaları-, Alfred W. McCoy - Çeviren: Turan Parlak-Pegasus Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-2006 Baskısı, 320 Sayfa.

  TLSold
 • İsrail'in Beka Stratejisi ve Kürtler, Cevat Eroğlu-Sayfa Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-2003 Baskısı, 244 Sayfa.

  Lot No: 212

  Lot: 212

  İsrail'in Beka Stratejisi ve Kürtler, Cevat Eroğlu-Sayfa Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-2003 Baskısı, 244 Sayfa.

  TLSold
 • Rusya Stratejik Araştırmaları - 1, Editör: İhsan Çomak-TASAM Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-2006 Baskısı, 263 Sayfa.

  Lot No: 213

  Lot: 213

  Rusya Stratejik Araştırmaları - 1, Editör: İhsan Çomak-TASAM Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-2006 Baskısı, 263 Sayfa.

  TLSold
 • Siper Mektupları, Necati İnceoğlu-Remzi Kitabevi, İstanbul-2015 Baskısı, 263 Sayfa.

  Lot No: 214

  Lot: 214

  Siper Mektupları, Necati İnceoğlu-Remzi Kitabevi, İstanbul-2015 Baskısı, 263 Sayfa.

  TLSold
 • Ah Cânım Moskova, Turan Gökaltay-Boyut Kitapları, Birinci Baskı, İstanbul-1997 Baskısı, 215 Sayfa.

  Lot No: 215

  Lot: 215

  Ah Cânım Moskova, Turan Gökaltay-Boyut Kitapları, Birinci Baskı, İstanbul-1997 Baskısı, 215 Sayfa.

  TLSold
 • Muhteşem Süleyman, Andre Clot - Çeviren: Turhan Ilgaz-Milliyet Yayınları, İstanbul-1987 Baskısı, 539 Sayfa.

  Lot No: 216

  Lot: 216

  Muhteşem Süleyman, Andre Clot - Çeviren: Turhan Ilgaz-Milliyet Yayınları, İstanbul-1987 Baskısı, 539 Sayfa.

  TLSold
 • Ordu Satranç Oynarken, Bedri Baykam-Piramid Yayınları, İstanbul-2001 Baskısı, 558 Sayfa. + Görseller.

  Lot No: 217

  Lot: 217

  Ordu Satranç Oynarken, Bedri Baykam-Piramid Yayınları, İstanbul-2001 Baskısı, 558 Sayfa. + Görseller.

  TLSold
 • Muhteşem Süleyman -Kanunî Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan-, Erhan Afyoncu-Yeditepe Yayınları, İstanbul-2011 Baskısı, 200 Sayfa.

  Lot No: 218

  Lot: 218

  Muhteşem Süleyman -Kanunî Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan-, Erhan Afyoncu-Yeditepe Yayınları, İstanbul-2011 Baskısı, 200 Sayfa.

  TLSold
 • Yirminci Yüzyılda Soykırım ve Katliamlar, -UHİM Yayınları, İstanbul-2014 Baskısı, 260 Sayfa.

  Lot No: 219

  Lot: 219

  Yirminci Yüzyılda Soykırım ve Katliamlar, -UHİM Yayınları, İstanbul-2014 Baskısı, 260 Sayfa.

  TLSold
 • Sentez, Mehmet Eymür-Milenyum Yayınları, İstanbul-2006 Baskısı, 352 Sayfa.

  Lot No: 220

  Lot: 220

  Sentez, Mehmet Eymür-Milenyum Yayınları, İstanbul-2006 Baskısı, 352 Sayfa.

  TLSold
 • Silivri Toplama Kampı Zulümhane, Mustafa Balbay-Cumhuriyet Kitapları, İstanbul-2011 Baskısı, 335 Sayfa.

  Lot No: 221

  Lot: 221

  Silivri Toplama Kampı Zulümhane, Mustafa Balbay-Cumhuriyet Kitapları, İstanbul-2011 Baskısı, 335 Sayfa.

  TLSold
 • Savaş Zayiatı -11 Eylül'ün İnsan Hakları ve Basın Özgürlüğüne Etkisi- Yeni Tehditler, Yeni Maskeler, David Dadge - Çeviren: Sinan Okan & Umut Kapdan-Güncel Yayıncılık, Birinci Baskı, İstanbul-2004 Baskısı, 320 Sayfa.

  Lot No: 222

  Lot: 222

  Savaş Zayiatı -11 Eylül'ün İnsan Hakları ve Basın Özgürlüğüne Etkisi- Yeni Tehditler, Yeni Maskeler, David Dadge - Çeviren: Sinan Okan & Umut Kapdan-Güncel Yayıncılık, Birinci Baskı, İstanbul-2004 Baskısı, 320 Sayfa.

  TLSold
 • Terör, Emin Demirel-IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul-2002 Baskısı, 927 Sayfa.

  Lot No: 223

  Lot: 223

  Terör, Emin Demirel-IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul-2002 Baskısı, 927 Sayfa.

  TLSold
 • Mehmet Eymür Ziverbey'den Susurluk'a Bir MİT'çinin Portresi, Talat Turhan - Orhan Gökdemir-Sorun Yayınları, İstanbul-2000 Baskısı, 306 Sayfa.

  Lot No: 224

  Lot: 224

  Mehmet Eymür Ziverbey'den Susurluk'a Bir MİT'çinin Portresi, Talat Turhan - Orhan Gökdemir-Sorun Yayınları, İstanbul-2000 Baskısı, 306 Sayfa.

  TLSold
 • Emret Komutanım, M. Ali Birand-Milliyet Yayınları, İstanbul-1986 Baskısı, 552 Sayfa.

  Lot No: 225

  Lot: 225

  Emret Komutanım, M. Ali Birand-Milliyet Yayınları, İstanbul-1986 Baskısı, 552 Sayfa.

  TLSold
 • İşgal Günlerindeki İşbirlikçiler, Hüsnüyadis Hortladı (İmzalı-Yazar Tarafından mı Onaylanmadı?)-Kum Saati Yayınları, İstanbul-2006 Baskısı, 319 Sayfa.

  Lot No: 226

  Lot: 226

  İşgal Günlerindeki İşbirlikçiler, Hüsnüyadis Hortladı (İmzalı-Yazar Tarafından mı Onaylanmadı?)-Kum Saati Yayınları, İstanbul-2006 Baskısı, 319 Sayfa.

  TLSold
 • Bağdat Görevi, Ernesto Gomez Abascal - Çeviri: Özlem Kumrular-Birinci Baskı, İstanbul-2006 Baskısı, Nazım Kitaplığı, Baskı: Kayhan Matbaacılık, 236 Sayfa.

  Lot No: 227

  Lot: 227

  Bağdat Görevi, Ernesto Gomez Abascal - Çeviri: Özlem Kumrular-Birinci Baskı, İstanbul-2006 Baskısı, Nazım Kitaplığı, Baskı: Kayhan Matbaacılık, 236 Sayfa.

  TLSold
 • Eşref Bitlis Suikasti -Belgelerle-, Adnan Akfırat-Kaynak Yayınları, İstanbul-2010 Baskısı, 243 Sayfa.

  Lot No: 228

  Lot: 228

  Eşref Bitlis Suikasti -Belgelerle-, Adnan Akfırat-Kaynak Yayınları, İstanbul-2010 Baskısı, 243 Sayfa.

  TLSold
 • Tarihi Değiştiren Suikastler, Fatih Bayhan-Nesil Yayıncılık, İstanbul-2009 Baskısı, 221 Sayfa.

  Lot No: 229

  Lot: 229

  Tarihi Değiştiren Suikastler, Fatih Bayhan-Nesil Yayıncılık, İstanbul-2009 Baskısı, 221 Sayfa.

  TLSold
 • Ortaçağ Avrupasının Ekonomik ve Sosyal Tarihi, Henri Pirenne - Çeviri: Uygur Kocabaşoğlu-Alan Yayıncılık, İstanbul-1983 Baskısı (Alan Yayıncılıkta Birinci Baskı), 180 Sayfa.

  Lot No: 230

  Lot: 230

  Ortaçağ Avrupasının Ekonomik ve Sosyal Tarihi, Henri Pirenne - Çeviri: Uygur Kocabaşoğlu-Alan Yayıncılık, İstanbul-1983 Baskısı (Alan Yayıncılıkta Birinci Baskı), 180 Sayfa.

  TLSold
 • İslâm Toplumlarında Gelenek ve Değişim, Charles Lindholm - Çeviri: Nihal Çelik - Nurgül Durmuş - Şafak Sakarya-Elips Kitap, Birinci Baskı, Ankara-2004 Baskısı, 367 Sayfa.

  Lot No: 231

  Lot: 231

  İslâm Toplumlarında Gelenek ve Değişim, Charles Lindholm - Çeviri: Nihal Çelik - Nurgül Durmuş - Şafak Sakarya-Elips Kitap, Birinci Baskı, Ankara-2004 Baskısı, 367 Sayfa.

  TLSold
 • Kradak'ta Kahraman hasdal'da Esir, Ali Türkşen-Kaynak Yayınları, İstanbul-2013 Baskısı, 396 Sayfa.

  Lot No: 232

  Lot: 232

  Kradak'ta Kahraman hasdal'da Esir, Ali Türkşen-Kaynak Yayınları, İstanbul-2013 Baskısı, 396 Sayfa.

  TLSold
 • Hitler'in Sekreteri -Führer'le İkibuçuk Yıl-, Traudl Junge - Çeviren: Vedat Çorlu-Alkım Yayınevi, İstanbul-2004 Baskısı, 317 Sayfa.

  Lot No: 233

  Lot: 233

  Hitler'in Sekreteri -Führer'le İkibuçuk Yıl-, Traudl Junge - Çeviren: Vedat Çorlu-Alkım Yayınevi, İstanbul-2004 Baskısı, 317 Sayfa.

  TLSold
 • Führer Devleti 1933-1945 Nasyonal Sosyalist Egemenlik, Noerbert Frei - Çeviri: Akın Kanat-Politikus Yayınları, İzmir-2005 Baskısı, 360 Sayfa.

  Lot No: 234

  Lot: 234

  Führer Devleti 1933-1945 Nasyonal Sosyalist Egemenlik, Noerbert Frei - Çeviri: Akın Kanat-Politikus Yayınları, İzmir-2005 Baskısı, 360 Sayfa.

  TLSold
 • Sam Amcaya Fatiha, Henri Alleg - Çeviri: Zelin Artuğ-Belge Yayınları, 158 Sayfa.

  Lot No: 235

  Lot: 235

  Sam Amcaya Fatiha, Henri Alleg - Çeviri: Zelin Artuğ-Belge Yayınları, 158 Sayfa.

  TLSold
 • Suikastler -Paylarına Ölüm Dışın Adamlar-, Atilla Akar-Timaş Yayınları, İstanbul-2004 Baskısı, 302 Sayfa.

  Lot No: 236

  Lot: 236

  Suikastler -Paylarına Ölüm Dışın Adamlar-, Atilla Akar-Timaş Yayınları, İstanbul-2004 Baskısı, 302 Sayfa.

  TLSold
 • Sam Amca'nın Çocukları -Operasyonları, Çalışma Sistemleri ve Gaflarıyla CIA-, Abdullah Özkan-Emre Yayınları, İstanbul-1992 Baskısı, 179 Sayfa.

  Lot No: 237

  Lot: 237

  Sam Amca'nın Çocukları -Operasyonları, Çalışma Sistemleri ve Gaflarıyla CIA-, Abdullah Özkan-Emre Yayınları, İstanbul-1992 Baskısı, 179 Sayfa.

  TLSold
 • Şeriat Pazarı, Hikmet Çetinkaya-Cumhuriyet Kitapları, İstanbul-2011 Baskısı, 278 Sayfa.

  Lot No: 238

  Lot: 238

  Şeriat Pazarı, Hikmet Çetinkaya-Cumhuriyet Kitapları, İstanbul-2011 Baskısı, 278 Sayfa.

  TLSold
 • Barışa Çağrı -Uluslararası Komisyon'un Balkanlar Hakkındaki Raporu-, Önsöz: Leo Tindemans -Sabah Kitapları, Birinci Baskı, İstanbul-1998 Baskısı, 240 Sayfa.

  Lot No: 239

  Lot: 239

  Barışa Çağrı -Uluslararası Komisyon'un Balkanlar Hakkındaki Raporu-, Önsöz: Leo Tindemans -Sabah Kitapları, Birinci Baskı, İstanbul-1998 Baskısı, 240 Sayfa.

  TLSold
 • Musalla Taşındaki Türkiye, Hulki Cevizoğlu-İnkılâp Kitabevi, İstanbul-2010 Baskısı, 213 Sayfa.

  Lot No: 240

  Lot: 240

  Musalla Taşındaki Türkiye, Hulki Cevizoğlu-İnkılâp Kitabevi, İstanbul-2010 Baskısı, 213 Sayfa.

  TLSold
 • Kafdağı'nın Bu Yüzü -Türkiye'deki Kafkas Kökenliler-, Metin Sever-Doğan Kitap, İstanbul-1999 Baskısı, 190 Sayfa.

  Lot No: 241

  Lot: 241

  Kafdağı'nın Bu Yüzü -Türkiye'deki Kafkas Kökenliler-, Metin Sever-Doğan Kitap, İstanbul-1999 Baskısı, 190 Sayfa.

  TLSold
 • Çocuklar ve Gençler İçin Osmanlı Tarihi Ansiklopedisi, Ahmet Efe-Akçağ Yayınları, Ankara-2010 Baskısı, 506 Sayfa + Görseller.

  Lot No: 242

  Lot: 242

  Çocuklar ve Gençler İçin Osmanlı Tarihi Ansiklopedisi, Ahmet Efe-Akçağ Yayınları, Ankara-2010 Baskısı, 506 Sayfa + Görseller.

  TLSold
 • Babam Çatlı, Gökçen Çatlı-Timaş Yayınları, İstanbul-2000 Baskısı, Birinci Baskı, 461 Sayfa.

  Lot No: 243

  Lot: 243

  Babam Çatlı, Gökçen Çatlı-Timaş Yayınları, İstanbul-2000 Baskısı, Birinci Baskı, 461 Sayfa.

  TLSold
 • Hizbullah -Türkiye Hizbullahı'nın Anatomisi-, Faik Bulut - Mehmet faraç-Ozan Yayıncılık, İstanbul-1999 Baskısı, 220 Sayfa.

  Lot No: 244

  Lot: 244

  Hizbullah -Türkiye Hizbullahı'nın Anatomisi-, Faik Bulut - Mehmet faraç-Ozan Yayıncılık, İstanbul-1999 Baskısı, 220 Sayfa.

  TLSold
 • Çuvallayan ittifak, Turan Yavuz-Destek Yayınları, Ankara-2006 Baskısı, 316 Sayfa.

  Lot No: 245

  Lot: 245

  Çuvallayan ittifak, Turan Yavuz-Destek Yayınları, Ankara-2006 Baskısı, 316 Sayfa.

  TLSold
 • Ordu ve Savaş Stratejileri, Mustafa Kalkan-Kaynak Yayınları, İstanbul-1995 Baskısı, 200 Sayfa.

  Lot No: 246

  Lot: 246

  Ordu ve Savaş Stratejileri, Mustafa Kalkan-Kaynak Yayınları, İstanbul-1995 Baskısı, 200 Sayfa.

  TLSold
 • Tarihi Değiştiren Konuşmalar, Ali Çimen-Timaş Yayınları, İstanbul-2005 Baskısı, 288 Sayfa.

  Lot No: 247

  Lot: 247

  Tarihi Değiştiren Konuşmalar, Ali Çimen-Timaş Yayınları, İstanbul-2005 Baskısı, 288 Sayfa.

  TLSold
 • Kapitalizmin Yedi Kültürü, Charles Hampden - Turner ve Alfons Trompenaars - Çeviri: Füsun Doker-Sabah Kitapları, Birinci Baskı, İstanbuöl-1995 Baskısı, 360 Sayfa. + Şömizli.

  Lot No: 248

  Lot: 248

  Kapitalizmin Yedi Kültürü, Charles Hampden - Turner ve Alfons Trompenaars - Çeviri: Füsun Doker-Sabah Kitapları, Birinci Baskı, İstanbuöl-1995 Baskısı, 360 Sayfa. + Şömizli.

  TLSold
 • Hortum ve Cinayet, Şaban Arslan-Om Kitap, Birinci Baskı, İstanbul-2000 Baskısı, 535 Sayfa.

  Lot No: 249

  Lot: 249

  Hortum ve Cinayet, Şaban Arslan-Om Kitap, Birinci Baskı, İstanbul-2000 Baskısı, 535 Sayfa.

  TLSold
 • Stratejik Derinlik, Ahmet Davutoğlu-Küre Yayınları, İstanbul-2011 Baskısı, 584 Sayfa. + Şömizli

  Lot No: 250

  Lot: 250

  Stratejik Derinlik, Ahmet Davutoğlu-Küre Yayınları, İstanbul-2011 Baskısı, 584 Sayfa. + Şömizli

  TLSold
 • Gölgedeki Adam, Dündar Seyhan-İstanbul-1966 Baskısı, Nurettin Uycan Matbaası, İstanbul-1966 Baskısı, 204 Sayfa + Görseller.

  Lot No: 251

  Lot: 251

  Gölgedeki Adam, Dündar Seyhan-İstanbul-1966 Baskısı, Nurettin Uycan Matbaası, İstanbul-1966 Baskısı, 204 Sayfa + Görseller.

  TLSold
 • Türk Kafkas İslam Ordusu ve Ermeniler (1918), Mustafa Görüryılmaz-Ankara-2009 Baskısı, Korza Yayıncılık, 516 Sayfa.

  Lot No: 252

  Lot: 252

  Türk Kafkas İslam Ordusu ve Ermeniler (1918), Mustafa Görüryılmaz-Ankara-2009 Baskısı, Korza Yayıncılık, 516 Sayfa.

  TLSold
 • Sivil Örümceğin Ağında, Mustafa Yıldırım-Toplumsal Dönüşüm Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-2004 Baskısı, 589 Sayfa.

  Lot No: 253

  Lot: 253

  Sivil Örümceğin Ağında, Mustafa Yıldırım-Toplumsal Dönüşüm Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-2004 Baskısı, 589 Sayfa.

  TLSold
 • Sahte Melekler -Hortumcuzadeler-, Memduh Bayraktaroğlu-Truva Yayıncılık, Birinci Baskı, İstanbul-2004 Baskısı, 428 Sayfa.

  Lot No: 254

  Lot: 254

  Sahte Melekler -Hortumcuzadeler-, Memduh Bayraktaroğlu-Truva Yayıncılık, Birinci Baskı, İstanbul-2004 Baskısı, 428 Sayfa.

  TLSold
 • İtiraf -Eski Ülkücü MHP'yi Anlatıyor-, Ömer Tanlak-Kaynak Yayınları, İstanbul-1996 Baskısı, 194 Sayfa.

  Lot No: 255

  Lot: 255

  İtiraf -Eski Ülkücü MHP'yi Anlatıyor-, Ömer Tanlak-Kaynak Yayınları, İstanbul-1996 Baskısı, 194 Sayfa.

  TLSold
 • Balans Ayarı - 28 Şubat Anıları - 1, Kâzım Güleçyüz-Yeni Asya Neşriyatı, İstanbul-2000 Baskısı, 268 Sayfa.

  Lot No: 256

  Lot: 256

  Balans Ayarı - 28 Şubat Anıları - 1, Kâzım Güleçyüz-Yeni Asya Neşriyatı, İstanbul-2000 Baskısı, 268 Sayfa.

  TLSold
 • Onbir Aylık Saltanat -Siyaset, Ekonomi ve Dış Politikada Refahyol Dönemi-, Yayına Hazırlayan: Gencer Özcan-Boyut Kitapları, Birinci Baskı, İstanbul-1998 Baskısı, 300 Sayfa.

  Lot No: 257

  Lot: 257

  Onbir Aylık Saltanat -Siyaset, Ekonomi ve Dış Politikada Refahyol Dönemi-, Yayına Hazırlayan: Gencer Özcan-Boyut Kitapları, Birinci Baskı, İstanbul-1998 Baskısı, 300 Sayfa.

  TLSold
 • İsrail Gizli Servisi'nin İlk Kez Gün Yüzüne Çıkan Büyük Operasyonları ''MOSSAD'', Michael Bar-Zohar ve Nissim Mishal - Çeviri: Ebru Sürmeli-Koton Kitap Yayıncılık, İstanbul-2012 Baskısı, 468 Sayfa. (Kitabın İç Sayfalarının Bazılarının Altı Çizilidir.)

  Lot No: 258

  Lot: 258

  İsrail Gizli Servisi'nin İlk Kez Gün Yüzüne Çıkan Büyük Operasyonları ''MOSSAD'', Michael Bar-Zohar ve Nissim Mishal - Çeviri: Ebru Sürmeli-Koton Kitap Yayıncılık, İstanbul-2012 Baskısı, 468 Sayfa. (Kitabın İç Sayfalarının Bazılarının Altı Çizilidir.)

  TLSold
 • Mehdi'nin Darbesi, Sabahattin Önkibar-Kırmızıkedi Yayınevi, İstanbul-2016 Baskısı, 199 Sayfa.

  Lot No: 259

  Lot: 259

  Mehdi'nin Darbesi, Sabahattin Önkibar-Kırmızıkedi Yayınevi, İstanbul-2016 Baskısı, 199 Sayfa.

  TLSold
 • Derin Devletin Kara Kutusu, Mehmet Tıraş-Hemen Kitap, Birinci Baskı, İstanbul-2006 Baskısı, 295 Sayfa.

  Lot No: 260

  Lot: 260

  Derin Devletin Kara Kutusu, Mehmet Tıraş-Hemen Kitap, Birinci Baskı, İstanbul-2006 Baskısı, 295 Sayfa.

  TLSold
 • Demokrasimizin İsmet Paşa'lı Yılları 1944-1973 -Tek Partiden Çok Partiye 1944-1950-, Metin Toker-Bilgi Yayınevi, İstanbul-1990 Baskısı, 245 Sayfa.

  Lot No: 261

  Lot: 261

  Demokrasimizin İsmet Paşa'lı Yılları 1944-1973 -Tek Partiden Çok Partiye 1944-1950-, Metin Toker-Bilgi Yayınevi, İstanbul-1990 Baskısı, 245 Sayfa.

  TLSold
 • Kırım Savaşı, Timothy Gowing - Çeviri: Gülşen Demir-Adapa Yayınevi, Birinci Baskı, Ankara-2005, 132 Sayfa.

  Lot No: 262

  Lot: 262

  Kırım Savaşı, Timothy Gowing - Çeviri: Gülşen Demir-Adapa Yayınevi, Birinci Baskı, Ankara-2005, 132 Sayfa.

  TLSold
 • Milli Mücadele'de Boğaziçi -İpsiz Recep ve Denizlerimizdeki Adsız Leventlerin Destanı-, İbrahim Balcı-İgüs Yayınları, İstanbul-2008 Baskısı, 203 Sayfa.

  Lot No: 263

  Lot: 263

  Milli Mücadele'de Boğaziçi -İpsiz Recep ve Denizlerimizdeki Adsız Leventlerin Destanı-, İbrahim Balcı-İgüs Yayınları, İstanbul-2008 Baskısı, 203 Sayfa.

  TLSold
 • Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler V.V. Barthold - Yay. Haz.'lar: Kâzım Yaşar Kopraman - Afşar ismail Aka-Ankara-1975 Baskısı, Baskı ve Dizgi: Emel Matbaacılık Sanayii, 390 Sayfa + Harita.

  Lot No: 264

  Lot: 264

  Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler V.V. Barthold - Yay. Haz.'lar: Kâzım Yaşar Kopraman - Afşar ismail Aka-Ankara-1975 Baskısı, Baskı ve Dizgi: Emel Matbaacılık Sanayii, 390 Sayfa + Harita.

  TLSold
 • Emperyalist Mücadele Doktrinleri ve NATO, Suat Parlar-Bağdat Yayınları, İstanbul-2007 Baskısı, 374 Sayfa.

  Lot No: 265

  Lot: 265

  Emperyalist Mücadele Doktrinleri ve NATO, Suat Parlar-Bağdat Yayınları, İstanbul-2007 Baskısı, 374 Sayfa.

  TLSold
 • Çekiç Güç'ün Gizli Günlüğü, A. Nazmi Çora-Toplumsal Dönüşüm Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-2007 Baskısı, 239 Sayfa.

  Lot No: 266

  Lot: 266

  Çekiç Güç'ün Gizli Günlüğü, A. Nazmi Çora-Toplumsal Dönüşüm Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-2007 Baskısı, 239 Sayfa.

  TLSold
 • Son Büyük Kuşatma 1453, Roger Crowley - Çeviri: Cihat Taşçıoğlu-April Yayıncılık, İstanbul-2014 Baskısı, 362 Sayfa.

  Lot No: 267

  Lot: 267

  Son Büyük Kuşatma 1453, Roger Crowley - Çeviri: Cihat Taşçıoğlu-April Yayıncılık, İstanbul-2014 Baskısı, 362 Sayfa.

  TLSold
 • Kriz Doğuran Savaş, Cüneyt Arcayürek-Bilgi Yayınevi, Ankara-2000 Baskısı, Birinci Baskı, 487 Sayfa.

  Lot No: 268

  Lot: 268

  Kriz Doğuran Savaş, Cüneyt Arcayürek-Bilgi Yayınevi, Ankara-2000 Baskısı, Birinci Baskı, 487 Sayfa.

  TLSold
 • Beraber Yürüdük Biz Bu Yıllarda, Yılmaz Özdil-Doğan Kitap, İstanbul-2013 Baskısı, 352 Sayfa.

  Lot No: 269

  Lot: 269

  Beraber Yürüdük Biz Bu Yıllarda, Yılmaz Özdil-Doğan Kitap, İstanbul-2013 Baskısı, 352 Sayfa.

  TLSold
 • Nice Eylüller Başka Amerikalılar, Ariel Dorfman - Çeviren: Özden Arıkan-Agora Kitaplığı, Birinci Baskı, İstanbul-2005 Baskısı, 292 Sayfa (Kitabın Sağ Üst Tarafında, Raf İzi/Yamulması Mevcuttur.)

  Lot No: 270

  Lot: 270

  Nice Eylüller Başka Amerikalılar, Ariel Dorfman - Çeviren: Özden Arıkan-Agora Kitaplığı, Birinci Baskı, İstanbul-2005 Baskısı, 292 Sayfa (Kitabın Sağ Üst Tarafında, Raf İzi/Yamulması Mevcuttur.)

  TLSold
 • 'Dost Kuşatmasında Türkiye'', Osman Özbek-Ümit Yayıncılık, Ankara-2004 Baskısı, 298 Sayfa.

  Lot No: 271

  Lot: 271

  'Dost Kuşatmasında Türkiye'', Osman Özbek-Ümit Yayıncılık, Ankara-2004 Baskısı, 298 Sayfa.

  TLSold
 • Hizbullah ve Hamas, Murat Erdin-Sarmal Yayınevi, Birinci Baskı, İstanbul-1999 Baskısı, 135 Sayfa.

  Lot No: 272

  Lot: 272

  Hizbullah ve Hamas, Murat Erdin-Sarmal Yayınevi, Birinci Baskı, İstanbul-1999 Baskısı, 135 Sayfa.

  TLSold
 • Kuzey Irak'a Son Operasyon -25. Sınır Ötesi Harekât-, Raşit Kısacık-Truva Yayıncılık, Birinci Baskı, İstanbul-2007 Baskısı, 320 Sayfa. + Sonda Az Miktarda Irak Görselleri Mevcuttur.

  Lot No: 273

  Lot: 273

  Kuzey Irak'a Son Operasyon -25. Sınır Ötesi Harekât-, Raşit Kısacık-Truva Yayıncılık, Birinci Baskı, İstanbul-2007 Baskısı, 320 Sayfa. + Sonda Az Miktarda Irak Görselleri Mevcuttur.

  TLSold
 • Kavga Günleri, Nihat Genç-Bilgi Yayınevi, Ankara-2007 Baskısı, 300 Sayfa.

  Lot No: 274

  Lot: 274

  Kavga Günleri, Nihat Genç-Bilgi Yayınevi, Ankara-2007 Baskısı, 300 Sayfa.

  TLSold
 • Taşeron Mesih, Saygı Öztürk-Doğan Kitap, Birinci Baskı, İstanbul-2010 Baskısı, 176 Sayfa.

  Lot No: 275

  Lot: 275

  Taşeron Mesih, Saygı Öztürk-Doğan Kitap, Birinci Baskı, İstanbul-2010 Baskısı, 176 Sayfa.

  TLSold
 • Asılmayıp Beslenenler -Bir 12 Eylül Hesaplaşması-, Ertuğrul Mavioğlu-Babil Yayınevi, İstanbul-2004 Baskısı, 416 Sayfa.

  Lot No: 276

  Lot: 276

  Asılmayıp Beslenenler -Bir 12 Eylül Hesaplaşması-, Ertuğrul Mavioğlu-Babil Yayınevi, İstanbul-2004 Baskısı, 416 Sayfa.

  TLSold
 • Avrupanın Portresi, Yazan: Salvador de Madariaga - Çeviri: Mehmet Cihangir-Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara-1966 Baskısı, 196 Sayfa.

  Lot No: 277

  Lot: 277

  Avrupanın Portresi, Yazan: Salvador de Madariaga - Çeviri: Mehmet Cihangir-Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara-1966 Baskısı, 196 Sayfa.

  TLSold
 • İslâmda Karanlığın Başlangıcı ve Türk İslam Sentezi, Ali Nejat Ölçen (İmzalı-Belirsiz?)-Ekin Yayınları, Ankara-1991 Baskısı, 255 Sayfa.

  Lot No: 278

  Lot: 278

  İslâmda Karanlığın Başlangıcı ve Türk İslam Sentezi, Ali Nejat Ölçen (İmzalı-Belirsiz?)-Ekin Yayınları, Ankara-1991 Baskısı, 255 Sayfa.

  TLSold
 • Osmanlı Toplumunda Aile, İlber Ortaylı-Pan Yayıncılık, İstanbul-2004 Baskısı, 159 Sayfa.

  Lot No: 279

  Lot: 279

  Osmanlı Toplumunda Aile, İlber Ortaylı-Pan Yayıncılık, İstanbul-2004 Baskısı, 159 Sayfa.

  TLSold
 • 27 Mayıs ve Bizler, Nilüfer Gürsoy-Yeni Ulus Yayınları, İstanbul-2010 Baskısı, 148 Sayfa. + Sonda Görseller Mevcuttur.

  Lot No: 280

  Lot: 280

  27 Mayıs ve Bizler, Nilüfer Gürsoy-Yeni Ulus Yayınları, İstanbul-2010 Baskısı, 148 Sayfa. + Sonda Görseller Mevcuttur.

  TLSold
 • Fransız Devrimini Yorumlamak, François Furet - Çeviri: Ahmet Kuyaş-Alan Yayıncılık, Birinci Baskı, İstanbul-1989 Baskısı, 216 Sayfa.

  Lot No: 281

  Lot: 281

  Fransız Devrimini Yorumlamak, François Furet - Çeviri: Ahmet Kuyaş-Alan Yayıncılık, Birinci Baskı, İstanbul-1989 Baskısı, 216 Sayfa.

  TLSold
 • Ulusal Cephede Vuruşanlar, Erol Manisalı-Derin Yayınları, İstanbul-2004 Baskısı, 197 Sayfa + Sondaki Görseller, Yazarın Başka Kitaplarının Reklamıdır.

  Lot No: 282

  Lot: 282

  Ulusal Cephede Vuruşanlar, Erol Manisalı-Derin Yayınları, İstanbul-2004 Baskısı, 197 Sayfa + Sondaki Görseller, Yazarın Başka Kitaplarının Reklamıdır.

  TLSold
 • Yeşil Öldü Mü?, Hakantürk-Akademi TV Programcılık, Birinci Baskı, İstanbul-2006 Baskısı, 188 Sayfa. + Sondaki Görseller, Yazarın Diğer Kitaplarına Aittir.

  Lot No: 283

  Lot: 283

  Yeşil Öldü Mü?, Hakantürk-Akademi TV Programcılık, Birinci Baskı, İstanbul-2006 Baskısı, 188 Sayfa. + Sondaki Görseller, Yazarın Diğer Kitaplarına Aittir.

  TLSold
 • Kriz Üçgeninde Türkiye -Ortadoğu, Avrasya ve Kıbrıs Yazıları (1997-2003)-, Mehmer Hasgüler - Bülent Uludağ-Anka Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-2004 Baskısı, 361 Sayfa.

  Lot No: 284

  Lot: 284

  Kriz Üçgeninde Türkiye -Ortadoğu, Avrasya ve Kıbrıs Yazıları (1997-2003)-, Mehmer Hasgüler - Bülent Uludağ-Anka Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-2004 Baskısı, 361 Sayfa.

  TLSold
 • Hitler'e Mektuplar -Bir Halk, Diktatörüne Yazıyor-, Henrik Eberle - Çeviri: Deniz İkizler-Aykırı Araştırma Yayınları, İstanbul-2010 Baskısı, 312 Sayfa.

  Lot No: 285

  Lot: 285

  Hitler'e Mektuplar -Bir Halk, Diktatörüne Yazıyor-, Henrik Eberle - Çeviri: Deniz İkizler-Aykırı Araştırma Yayınları, İstanbul-2010 Baskısı, 312 Sayfa.

  TLSold
 • Biraz Cesaret, İsmail Küçükkaya-Postiga Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-2019 Baskısı, 304 Sayfa.

  Lot No: 286

  Lot: 286

  Biraz Cesaret, İsmail Küçükkaya-Postiga Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-2019 Baskısı, 304 Sayfa.

  TLSold
 • Kaosa Doğru İran -Güncel İran İncelemeleri-, Osman Metin Öztürk - Yalçın Sarıkaya-Fark Yayınları, Birinci Baskı, Ankara-2006 Baskısı, 498 Sayfa.

  Lot No: 287

  Lot: 287

  Kaosa Doğru İran -Güncel İran İncelemeleri-, Osman Metin Öztürk - Yalçın Sarıkaya-Fark Yayınları, Birinci Baskı, Ankara-2006 Baskısı, 498 Sayfa.

  TLSold
 • Guantanamo -Amerika'nın İnsan Halarına Karşı Savaşı-, David Rose - Çeviri:Şu Gülmen-1001 Kitap Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-2005 Baskısı, 203 Sayfa + Sondaki Görseller, Yazarın Diğer Kitaplarına Aittir.

  Lot No: 288

  Lot: 288

  Guantanamo -Amerika'nın İnsan Halarına Karşı Savaşı-, David Rose - Çeviri:Şu Gülmen-1001 Kitap Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-2005 Baskısı, 203 Sayfa + Sondaki Görseller, Yazarın Diğer Kitaplarına Aittir.

  TLSold
 • BİYOGRAFİ- Neden? Halil Bezmen-Literatür Yayıncılık, Birinci Baskı, İstanbul-2006 Baskısı, 284 Sayfa + Sonda Görseller Mevcuttur.

  Lot No: 289

  Lot: 289

  BİYOGRAFİ- Neden? Halil Bezmen-Literatür Yayıncılık, Birinci Baskı, İstanbul-2006 Baskısı, 284 Sayfa + Sonda Görseller Mevcuttur.

  TLSold
 • 12 Mart -İhtilalin Pençesinde Demokrasi-, Mehmet Ali Birand - Can Dündar - Bülent Çaplı-İmge Kitabevi, Ankara-2000 Baskısı, 285 Sayfa.

  Lot No: 290

  Lot: 290

  12 Mart -İhtilalin Pençesinde Demokrasi-, Mehmet Ali Birand - Can Dündar - Bülent Çaplı-İmge Kitabevi, Ankara-2000 Baskısı, 285 Sayfa.

  TLSold
 • Hedef Ülke Afganistan, Esedullah Oğuz-Doğan Kitapçılık AŞ, İstanbul Baskı, 330 Sayfa.

  Lot No: 291

  Lot: 291

  Hedef Ülke Afganistan, Esedullah Oğuz-Doğan Kitapçılık AŞ, İstanbul Baskı, 330 Sayfa.

  TLSold
 • Tarihin Esrarengiz Bir Sahifesi -Dönmeler ve Dönmelerin Hakikatı-, Ahmet Almaz-Kültür Yayıncılık ve Dağıtım, İstanbul-2002 Baskısı, 229 Sayfa. + Mesih'in Taç Giyme Töreni Gibi İlginç Görseller Mevcuttur.

  Lot No: 292

  Lot: 292

  Tarihin Esrarengiz Bir Sahifesi -Dönmeler ve Dönmelerin Hakikatı-, Ahmet Almaz-Kültür Yayıncılık ve Dağıtım, İstanbul-2002 Baskısı, 229 Sayfa. + Mesih'in Taç Giyme Töreni Gibi İlginç Görseller Mevcuttur.

  TLSold
 • Sivil Darbe Girişimi ve Ankara'da Irak Savaşları, Fikret Bilâ-Ümit Yayıncılık, Ankara-2003 Baskısı, 250 Sayfa + Bolca Belge Mevcuttur.

  Lot No: 293

  Lot: 293

  Sivil Darbe Girişimi ve Ankara'da Irak Savaşları, Fikret Bilâ-Ümit Yayıncılık, Ankara-2003 Baskısı, 250 Sayfa + Bolca Belge Mevcuttur.

  TLSold
 • Seçilmiş Terör, Gültekin Avcı-Birey Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-2007 Baskısı, 384 Sayfa.

  Lot No: 294

  Lot: 294

  Seçilmiş Terör, Gültekin Avcı-Birey Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-2007 Baskısı, 384 Sayfa.

  TLSold
 • Orta Doğu'daki Kitle İmha Silahları, Silahların Kontrolü ve Türkiye, A. Serdar Erdurmaz-Ümit Yayıncılık, Birinci Baskı, Ankara-2003 Baskısı, 303 Sayfa.

  Lot No: 295

  Lot: 295

  Orta Doğu'daki Kitle İmha Silahları, Silahların Kontrolü ve Türkiye, A. Serdar Erdurmaz-Ümit Yayıncılık, Birinci Baskı, Ankara-2003 Baskısı, 303 Sayfa.

  TLSold
 • Cemaat ve Barzani, Erdal Sarızeybek-Sarızeybek Yayınları, İstanbul-2013 Baskısı, Birinci Baskı, 383 Sayfa. + Kitabın İçerisinde Türk Bayraklı ve Mustafa Kemal Atatürk Görselli Bir Kitap Ayracı Mevcuttur.(Sarızeybek Yayınlarına Ait)

  Lot No: 296

  Lot: 296

  Cemaat ve Barzani, Erdal Sarızeybek-Sarızeybek Yayınları, İstanbul-2013 Baskısı, Birinci Baskı, 383 Sayfa. + Kitabın İçerisinde Türk Bayraklı ve Mustafa Kemal Atatürk Görselli Bir Kitap Ayracı Mevcuttur.(Sarızeybek Yayınlarına Ait)

  TLSold
 • Yüzyılın Sonu [Büyük Düşünürler Çağımızı Yorumluyor], Editör: Nathan Gardels - Çeviri: Belkıs (Çorakçı) Dişbudak-Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul-2000 Baskısı (2. Baskı), 238 Sayfa.

  Lot No: 297

  Lot: 297

  Yüzyılın Sonu [Büyük Düşünürler Çağımızı Yorumluyor], Editör: Nathan Gardels - Çeviri: Belkıs (Çorakçı) Dişbudak-Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul-2000 Baskısı (2. Baskı), 238 Sayfa.

  TLSold
 • Büyük Çöküş, Zbigniew Brzezinski - Çeviri: Gül Keskil - Gülsev Pakkan-Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Birinci Baskı, Ankara-1990 Baskısı, 235 Sayfa.

  Lot No: 298

  Lot: 298

  Büyük Çöküş, Zbigniew Brzezinski - Çeviri: Gül Keskil - Gülsev Pakkan-Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Birinci Baskı, Ankara-1990 Baskısı, 235 Sayfa.

  TLSold
 • Türkler ve ''Ötekiler'', Hüseyin Dayı-Okumuş Adam Yayıncılık, Birinci Baskı, İstanbul-2006 Baskısı, 448 Sayfa.

  Lot No: 299

  Lot: 299

  Türkler ve ''Ötekiler'', Hüseyin Dayı-Okumuş Adam Yayıncılık, Birinci Baskı, İstanbul-2006 Baskısı, 448 Sayfa.

  TLSold
 • İşgal Günlerindeki İşbirlikçiler, Hüsnüyadis Hortladı (İmzalı-Yazar Tarafından mı Onaylanmadı?)-Kum Saati Yayınları, İstanbul-2006 Baskısı, 319 Sayfa.

  Lot No: 300

  Lot: 300

  İşgal Günlerindeki İşbirlikçiler, Hüsnüyadis Hortladı (İmzalı-Yazar Tarafından mı Onaylanmadı?)-Kum Saati Yayınları, İstanbul-2006 Baskısı, 319 Sayfa.

  TLSold