Osmanlı Dönemi Mühürlü Elde Yapım Dirhem Seti

1 Takım 3'lü