Mimarlık Tarihi, Selçuklu ve Osmanlı Eserleri Konulu Çalışmadan Çıkma Mimari Yapı, Tezyin ve Sanat Konulu Fotoğraf Lotu, 23 Adet, 23x17 cm; İzmir Vakıflar Direktörlüğü Dosyasından Çıkma