Hırıstiyan İlahiyatı, Arapça İncil - Kitab-ı Mukaddes, Mısır, Kahire Baskı, 2007, Sayfa Kenarları Yaldızlı