Osmanlı Dönemi Mühürlü Bronz 100 Dirhem

10cm (320gr)