Londra İmalatı Özel Kutusunda Seksant (Yerküre Üzerinde Bulunulan Yerin Enlemini ve Boylamını Belirlemek Amacıyla, Bir Gök Cismiyle Ufuk Düzlemi Arasındaki Açısal Mesafeyi Ölçmekte Kullanılır.

10cm*15cm*17cm