İlahiyat, Tasavvuf Tarihi, 4 Adet Mevlevi Ayini ve Mevlevihane Fotoğrafı, 1990'lı Yıllar

15x10 cm