Ticaret Tarihi, Azınlıklar, Raul Franko "Elektrik Müesisesi, Taahüdatı Fenniye İnşaat Levazımat Acentalığı - Galata, 1931 Fatura