Finans Tarihi, Kooperatif Osmanlı Anonim Şirketi, Sermaye: 20.000 Lira-yı Osmani, 1 Hisse / 1 Osmanlı Lirası, 1327 / 1912; Çift Lisan: Fransızca - Osmanlıca

Osmanlı Padişahı 5.Mehmet Reşad'ın 16 Teşrin-i Sani 1327 (29 Kasım 1911) Tarihli Fermanı Mucibince Kurulmuştur. 14 Ocak 1912 Tertibi 1 Osmanlı Lirası Nominalli Hamiline Bir'lik Hisse Senedi. 2.Meşrutiyet'in Ruhuna Uygun Olarak Üstte Tuğra'nın Yerine Ay-Yıldız'ın Aldığı Görülmektedir. Ayrıca Her İki Yanda 'Güçbirliği' Temalı Vinyetler Bulunmaktadır. Osmanlı Musevi Cemaati Mensuplarınca Kurulan ve Hakkında Son Derece Az Bilgi Sahibi Olduğumuz Bir Şirkettir. Baskı: Fratelli Haim, Constamtinople.