Fener Bulgar Kilisesi / Demir Kilise Vaftiz Evrakı