Yahudi Hahambaşılığı Gemilut Hassadim Teberrü Makbuzu 1964. Bay Moiz Ve Selamiye Rusoya Ait