[Osmanlıca] Kitâb-ı Mukaddes yani Ahd-i Atik ve Ahd-i Cedid: İstanbul 1885(miladi) Boyacıyan Agob Matbaası, İngiliz ve Amerikan Baybl Şirketleri Neşriyatı, 1+1422+2 Sayfa, BDK - MİL - ÖZEGE; 10956

27x19 cm

Dinler Tarihi