Ta'biye Tatbikatı: Vernois, Verdy du, (Çeviren: Hasan İzzet). İstanbul 1319(hicri) 1902(miladi) Mekteb-i Fünûn-u Harbiye-i Şâhâne Matbaası, 5+469+1 Sayfa, ÖZEGE; 19171, 2 Levha

Tıp Tarihi