Fotoğraflarla Türkiye / La Turquie En Image / Turkey In Pictures / Die Türkei Im Bild

Matbuat Umum Müdürlüğü, Ankara, Alfabetik Olarak Hazırlanmış, Sayfa sayısı belirtilmemiş, F Harfine Kadar., 25x34 cm

Şehir Tarihi