Eminönü - Fatih Uygulama İmar Planı Raporları

Planlama ve İmar Müdürlüğü, İstanbul, 2003, 2 Cilt Takım, Özel Kutusunda. 1. Cilt sırttan ayrılmış haliyle.

Şehir Tarihi