Fuzuli Divanı, Haz: Kenan Akyüz, Sedit Yüksel İmzalı ve İthaflı

Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1958, Ankara, 573+3 s.

Edebiyat Tarihi