Türkiye'de Köy Sorunu ve Biy Köy Araştırmasının İlkeleri, N. Bayazıt

İTÜ, İstanbul, 1971, 112 s.

Mimari Tarih