Gravürlerle Türkiye: Anadolu 1

Kültür Bakanlığı, Ankara, 2002, 270 s.

Kültür Tarihi