Tarihin Tanığı Anadolu'da Kurulan Cumhuriyet, Edit. Osman S. Arolat

Uğur Dershaneleri, İstanbul, 1999, 464 s., Haliyle

Siyasi Tarih