Dünden Bugüne Sosyo Ekonomik Yönleriyle Üsküdar 1

İşaret Yayınları, İstanbul, 2006, 289 s.

Şehir Tarihi