Şehir Tarihi, Medine'de Şarkî Askerlerin Görünümü, 14x9 cm, Haliyle

Askeri Tarih