Lot: 1

Current Price: 20 TL Starting Bid: 20 TL Estimated: TL Losing Winning

Osmanlı Sultan Abdülhamid Devri Matbu Kur'an-ı Kerim; "Müftehirü's-sülale-i âl-i Osman es-Sultan ibnü's-sultan ibnü's-sultan es-sultan el-Gazi Abdülhamid Han Efendimiz Hazretlerinin saye-i terakkiyat-vaye-i hazret-i şehinşahilerinde...

Sayfa kenarları yaldızlı, Sayfa içleri yaldızlı çerçeve ile tezyin edilmiş, orijinal cildinde, cildi haliyle, Muhteva çok temiz. Dersaadet, Matbaa-ı Osmaniye, 1305 / 1887, 609 Sayfa, Kur'an-ı Kerim'i tetkik eden heyetteki ulema'nın makam ve mevkileri yazılı, "... sıhhat ve selamet-i eltaf-ı şerifesine iöar-ı nazarla dikkat olunup bade'l-hitam işbu 1305 tarihinde serkurna-yı hazret-i şehriyari Osman Beyefendi Hazretlerinin tesisine muvaffak oldukları Matbaa-ı Osmaniye'de tab' ve neşr olunmuştur.

- TL
Place Bid You're Winning Your bid sent
İzleyici olarak girdiniz
Pey veremezsiniz.
Pey vermek için butonu sağa çekin
 • The live auction completed. Thank you for your participation.
 •  
 • Lots
 • Winnings
 • Osmanlı Sultan Abdülhamid Devri Matbu Kur'an-ı Kerim; "Müftehirü's-sülale-i âl-i Osman es-Sultan ibnü's-sultan ibnü's-sultan es-sultan el-Gazi Abdülhamid Han Efendimiz Hazretlerinin saye-i terakkiyat-vaye-i hazret-i şehinşahilerinde...-Sayfa kenarları yaldızlı, Sayfa içleri yaldızlı çerçeve ile tezyin edilmiş, orijinal cildinde, cildi haliyle, Muhteva çok temiz. Dersaadet, Matbaa-ı Osmaniye, 1305 / 1887, 609 Sayfa, Kur'an-ı Kerim'i tetkik eden heyetteki ulema'nın makam ve mevkileri yazılı, "... sıhhat ve selamet-i eltaf-ı şerifesine iöar-ı nazarla dikkat olunup bade'l-hitam işbu 1305 tarihinde serkurna-yı hazret-i şehriyari Osman Beyefendi Hazretlerinin tesisine muvaffak oldukları Matbaa-ı Osmaniye'de tab' ve neşr olunmuştur.

  Lot No: 1

  Lot: 1

  Osmanlı Sultan Abdülhamid Devri Matbu Kur'an-ı Kerim; "Müftehirü's-sülale-i âl-i Osman es-Sultan ibnü's-sultan ibnü's-sultan es-sultan el-Gazi Abdülhamid Han Efendimiz Hazretlerinin saye-i terakkiyat-vaye-i hazret-i şehinşahilerinde...-Sayfa kenarları yaldızlı, Sayfa içleri yaldızlı çerçeve ile tezyin edilmiş, orijinal cildinde, cildi haliyle, Muhteva çok temiz. Dersaadet, Matbaa-ı Osmaniye, 1305 / 1887, 609 Sayfa, Kur'an-ı Kerim'i tetkik eden heyetteki ulema'nın makam ve mevkileri yazılı, "... sıhhat ve selamet-i eltaf-ı şerifesine iöar-ı nazarla dikkat olunup bade'l-hitam işbu 1305 tarihinde serkurna-yı hazret-i şehriyari Osman Beyefendi Hazretlerinin tesisine muvaffak oldukları Matbaa-ı Osmaniye'de tab' ve neşr olunmuştur.

  TLSold
 • Dürr-i Yekta Şerhi, Dersaadet, Matbaa-ı Osmaniye, 1309/1891; Maarif Nezaret-i Celilesinin Ruhsatnamesiyle (Sultan Abdülhamid Devri); 211-"Herkes hakkında talim ü taallümü asân olmasıçün fukaha-ı azam-ı hanifenin esah-ı akvalarından kadr-i kifaye-i lisân-ı Türkî üzere cem' ve tedvin edildiği Dürr-i Yekta namıyla mukalleb metn-i metinin icazını ıtnâb-ı tetimmatını istishab ederek eser-i hameleri olan şerh-i metin-i ranaları serir-ara-yı saltanat-ı uzma ve pira-yı-bahş-ı Hilâfet-i Kebiri kutb-felek-i ikbal nokta-yı merkez-i daire-i iclâl Padişahımız es-sultan ibnü's-sultan es-sultan el-Gazi Abdülhamid Han Efendimiz Hazretlerinin asr-ı maarif-hasr-ı mülûkânelerinde Matbaa-ı Osmaniye'de işbu 1309 senesi Rebiülevvelinin evailinde tab' olunmuştur." Matbu Künyeler: Bab-ı Meşihatten Beyazıt Camii Dersiamları, Nuruosmaniye Camii İmamı, Bab-ı Meşihatten Aza... Haliyle, Muhteva Temiz.

  Lot No: 2

  Lot: 2

  Dürr-i Yekta Şerhi, Dersaadet, Matbaa-ı Osmaniye, 1309/1891; Maarif Nezaret-i Celilesinin Ruhsatnamesiyle (Sultan Abdülhamid Devri); 211-"Herkes hakkında talim ü taallümü asân olmasıçün fukaha-ı azam-ı hanifenin esah-ı akvalarından kadr-i kifaye-i lisân-ı Türkî üzere cem' ve tedvin edildiği Dürr-i Yekta namıyla mukalleb metn-i metinin icazını ıtnâb-ı tetimmatını istishab ederek eser-i hameleri olan şerh-i metin-i ranaları serir-ara-yı saltanat-ı uzma ve pira-yı-bahş-ı Hilâfet-i Kebiri kutb-felek-i ikbal nokta-yı merkez-i daire-i iclâl Padişahımız es-sultan ibnü's-sultan es-sultan el-Gazi Abdülhamid Han Efendimiz Hazretlerinin asr-ı maarif-hasr-ı mülûkânelerinde Matbaa-ı Osmaniye'de işbu 1309 senesi Rebiülevvelinin evailinde tab' olunmuştur." Matbu Künyeler: Bab-ı Meşihatten Beyazıt Camii Dersiamları, Nuruosmaniye Camii İmamı, Bab-ı Meşihatten Aza... Haliyle, Muhteva Temiz.

  TLSold
 • Kur'an-ı Kerim, Matbu, İstanbul, Ankara Caddesinde Burhaneddin Matbaası, 615 Sayfa-Cildi haliyle

  Lot No: 3

  Lot: 3

  Kur'an-ı Kerim, Matbu, İstanbul, Ankara Caddesinde Burhaneddin Matbaası, 615 Sayfa-Cildi haliyle

  TLSold
 • Sultan Abdülaziz Nasıl Hal Edildi Nasıl İntihar Etti, Cilt: 1, Ayhan [Arif Oruç], Ahmed Kamil Matbaası, 1927, 381 Sayfa-Haliyle, Muhteva Temiz

  Lot No: 4

  Lot: 4

  Sultan Abdülaziz Nasıl Hal Edildi Nasıl İntihar Etti, Cilt: 1, Ayhan [Arif Oruç], Ahmed Kamil Matbaası, 1927, 381 Sayfa-Haliyle, Muhteva Temiz

  TLSold
 • Sultan Abdülaziz Nasıl Hal Edildi Nasıl İntihar Etti, Cilt: 2, Ayhan [Arif Oruç], Ahmed Kamil Matbaası, 1927, 567 Sayfa-Haliyle, Muhteva Temiz

  Lot No: 5

  Lot: 5

  Sultan Abdülaziz Nasıl Hal Edildi Nasıl İntihar Etti, Cilt: 2, Ayhan [Arif Oruç], Ahmed Kamil Matbaası, 1927, 567 Sayfa-Haliyle, Muhteva Temiz

  TLSold
 • Osmanlı Sultan Mehmed Reşad Devri Matbu Kur'an-ı Kerim; İşbu Mushaf-ı Şerif, Tetkık-ı Mesahıf ve Müellifat-ı Şeriyye Meclisi tarafından tashihen defa-ı saniye olarak Emniyet Kütüphanesi tarafınan Hulusi Efendi Matbaasında tab' olunmuştur. Fi 10 Zilkade 1330 / 1911.-Mühürlü, Cildi haliyle, Muhteva temiz. Bazı sayfalar sırttan ayrılmış.

  Lot No: 6

  Lot: 6

  Osmanlı Sultan Mehmed Reşad Devri Matbu Kur'an-ı Kerim; İşbu Mushaf-ı Şerif, Tetkık-ı Mesahıf ve Müellifat-ı Şeriyye Meclisi tarafından tashihen defa-ı saniye olarak Emniyet Kütüphanesi tarafınan Hulusi Efendi Matbaasında tab' olunmuştur. Fi 10 Zilkade 1330 / 1911.-Mühürlü, Cildi haliyle, Muhteva temiz. Bazı sayfalar sırttan ayrılmış.

  TLSold
 • Kur'an-ı Kerim, 1959 Baskı-Cildi haliyle

  Lot No: 7

  Lot: 7

  Kur'an-ı Kerim, 1959 Baskı-Cildi haliyle

  TLSold
 • Eğitim Tarihi, İmlâ Lûgati, Devlet Matbaası, İstanbul, 1928, 371 Sayfa "Latin Alfabesine Geçişten Hemen Sonra Dil Encümeni Tarafından Hazırlanmış 2 Alfabe İmla Lugati"-Haliyle, Muhteva Temiz

  Lot No: 8

  Lot: 8

  Eğitim Tarihi, İmlâ Lûgati, Devlet Matbaası, İstanbul, 1928, 371 Sayfa "Latin Alfabesine Geçişten Hemen Sonra Dil Encümeni Tarafından Hazırlanmış 2 Alfabe İmla Lugati"-Haliyle, Muhteva Temiz

  TLSold
 • Askeri Tarih, Kore'de Birinci Türk Tugayı, Binbaşı Turan Ergüngör, San Matbaası, 129 Sayfa + Harita, 225 Kuruş

  Lot No: 9

  Lot: 9

  Askeri Tarih, Kore'de Birinci Türk Tugayı, Binbaşı Turan Ergüngör, San Matbaası, 129 Sayfa + Harita, 225 Kuruş

  TLSold
 • Döküman, Avn ve Sıtkı Narmanlı, İstanbul-Erzurum Han Antetli, 1941 Tarihli Mektup, "Pek Sevgili Hanım Ablam" Hitabıyla Başlamakta, İmza Avni-Meşhur Narmanlı Ailesi; Aile İçi Mektuplaşma

  Lot No: 10

  Lot: 10

  Döküman, Avn ve Sıtkı Narmanlı, İstanbul-Erzurum Han Antetli, 1941 Tarihli Mektup, "Pek Sevgili Hanım Ablam" Hitabıyla Başlamakta, İmza Avni-Meşhur Narmanlı Ailesi; Aile İçi Mektuplaşma

  TLSold
 • Türk Eğitim Tarihi, Davetiye, Erken Cumhuriyet; Vehbi Bilimer ve Sıdıka Narmanlı'nın Nişan Davetiyesi, 5 Nisan 1928; Narmanlı Ailesi Nişan Davetiyesi "Kardeşim Vehbi Sabit Bey ile Tüccardan Narmanlızade Hacı Mustafa Beyin Kerimeleri Sıdıka Hanımefendinin Nişan Merasimi Şehr-i Nisanın dokuzuncu pazartesi günü Hacı Mustafa Beyin Üsküdar'da Doğancılar'da 214 Numaralı Hanelerinde icra kılınacağından kablezzeval saat 11'de..."-Bilimer ailesinden, Albay, İlim Yayma Cemiyeti kurucularından ve sonraki başkanlarından Vehbi Bilimer.

  Lot No: 11

  Lot: 11

  Türk Eğitim Tarihi, Davetiye, Erken Cumhuriyet; Vehbi Bilimer ve Sıdıka Narmanlı'nın Nişan Davetiyesi, 5 Nisan 1928; Narmanlı Ailesi Nişan Davetiyesi "Kardeşim Vehbi Sabit Bey ile Tüccardan Narmanlızade Hacı Mustafa Beyin Kerimeleri Sıdıka Hanımefendinin Nişan Merasimi Şehr-i Nisanın dokuzuncu pazartesi günü Hacı Mustafa Beyin Üsküdar'da Doğancılar'da 214 Numaralı Hanelerinde icra kılınacağından kablezzeval saat 11'de..."-Bilimer ailesinden, Albay, İlim Yayma Cemiyeti kurucularından ve sonraki başkanlarından Vehbi Bilimer.

  TLSold
 • Eğitim Tarihi, İlim Yayma Cemiyeti Kurucularından Vehbi Bilimer'in Hanımı Sıdıka Narmanlı Mektep Fotoğrafı, 23x17 cm, Haliyle

  Lot No: 12

  Lot: 12

  Eğitim Tarihi, İlim Yayma Cemiyeti Kurucularından Vehbi Bilimer'in Hanımı Sıdıka Narmanlı Mektep Fotoğrafı, 23x17 cm, Haliyle

  TLSold
 • Sanat Tarihi, Masonluk, Cevad Memduh Altar "100 Yaşında" Anısına Program, "14 Temmuz 1929 tarihinde Ziya-ı Şark Locası'nda Nûr'a kavuşmuş, Doğuş ve Ülkü Muhterem Locaları'nda devamlı bir Kardeşimiz olarak 24 Mart 1995 vefat tarihine kadar bizlere örnek olmuştır". Program Sanatçıları: Keman'da Cihat Aşkın; Piyano'da Mehru Ensarî

  Lot No: 13

  Lot: 13

  Sanat Tarihi, Masonluk, Cevad Memduh Altar "100 Yaşında" Anısına Program, "14 Temmuz 1929 tarihinde Ziya-ı Şark Locası'nda Nûr'a kavuşmuş, Doğuş ve Ülkü Muhterem Locaları'nda devamlı bir Kardeşimiz olarak 24 Mart 1995 vefat tarihine kadar bizlere örnek olmuştır". Program Sanatçıları: Keman'da Cihat Aşkın; Piyano'da Mehru Ensarî

  TLSold
 • Karikatür Sanatı,Karikatürist Mustafa Eremektar (Mıstık) İmzalı Orijinal Karikatür, Üzerinde Neşriyat İçin Hazırlanmış Not ve Tashihler-İç: 26x14 cm

  Lot No: 14

  Lot: 14

  Karikatür Sanatı,Karikatürist Mustafa Eremektar (Mıstık) İmzalı Orijinal Karikatür, Üzerinde Neşriyat İçin Hazırlanmış Not ve Tashihler-İç: 26x14 cm

  TLSold
 • Osmanlı Hukuk Tarihi, Çırağan'dan Münteha Hanımın, Binbaşı Ali Efendiye Sattığı Emlâke Dair Satış Vesikası,-Rıhlı Mürekkep, İmza: Bende Münteha Hanım, Mühür: Muhtar Ahmed

  Lot No: 15

  Lot: 15

  Osmanlı Hukuk Tarihi, Çırağan'dan Münteha Hanımın, Binbaşı Ali Efendiye Sattığı Emlâke Dair Satış Vesikası,-Rıhlı Mürekkep, İmza: Bende Münteha Hanım, Mühür: Muhtar Ahmed

  TLSold
 • Siyasi Tarih, Sol Siyaset, Özgür Gelecek, Sayı: 34, Eylül 1994 "Devrimci Sanatın Onuru: Yılmaz Güney" "Biz Halkız Gelecek Ellerimizdedir"

  Lot No: 16

  Lot: 16

  Siyasi Tarih, Sol Siyaset, Özgür Gelecek, Sayı: 34, Eylül 1994 "Devrimci Sanatın Onuru: Yılmaz Güney" "Biz Halkız Gelecek Ellerimizdedir"

  TLSold
 • İlan, Siyasi Tarih, Sol Siyaset; "Sermaye Vampirdir, İşçi Kanı Emmektedir "Az Taviz Vermek, Çok Teslim Olmaktır! 1 2 3 Daha Fazla Kızılay, Daha Fazla Direniş! Kaldıraç Okurları" 19x27 cm-Haliyle

  Lot No: 17

  Lot: 17

  İlan, Siyasi Tarih, Sol Siyaset; "Sermaye Vampirdir, İşçi Kanı Emmektedir "Az Taviz Vermek, Çok Teslim Olmaktır! 1 2 3 Daha Fazla Kızılay, Daha Fazla Direniş! Kaldıraç Okurları" 19x27 cm-Haliyle

  TLSold
 • Siyasi Tarih, İşçi Hareketleri, 1970 Yılında Sungurlar Demirdöküm/Kazan Fabrikalarında Başlayan İşçi Hareketleri ve CHP Genel Başkanı İsmet İnönü ve Heyetinin Destek İçin İşçiler ve Fabrikayı Ziyareti, 24x18 cm-İktisadi Tarih, Haliyle

  Lot No: 18

  Lot: 18

  Siyasi Tarih, İşçi Hareketleri, 1970 Yılında Sungurlar Demirdöküm/Kazan Fabrikalarında Başlayan İşçi Hareketleri ve CHP Genel Başkanı İsmet İnönü ve Heyetinin Destek İçin İşçiler ve Fabrikayı Ziyareti, 24x18 cm-İktisadi Tarih, Haliyle

  TLSold
 • Siyasi Tarih, İşçi Hareketleri, 1970 Yılında Sungurlar Demirdöküm/Kazan Fabrikalarında Başlayan İşçi Hareketleri ve CHP Genel Başkanı İsmet İnönü ve Heyetinin Destek İçin İşçiler ve Fabrikayı Ziyareti, 24x18 cm-İktisadi Tarih, Albümden Çıkma

  Lot No: 19

  Lot: 19

  Siyasi Tarih, İşçi Hareketleri, 1970 Yılında Sungurlar Demirdöküm/Kazan Fabrikalarında Başlayan İşçi Hareketleri ve CHP Genel Başkanı İsmet İnönü ve Heyetinin Destek İçin İşçiler ve Fabrikayı Ziyareti, 24x18 cm-İktisadi Tarih, Albümden Çıkma

  TLSold
 • Mimarlık Tarihi, Selçuklu ve Osmanlı Eserleri Konulu Çalışmadan Çıkma Mimari Yapı, Tezyin ve Sanat Konulu Fotoğraf Lotu, 23 Adet, 23x17 cm; İzmir Vakıflar Direktörlüğü Dosyasından Çıkma

  Lot No: 20

  Lot: 20

  Mimarlık Tarihi, Selçuklu ve Osmanlı Eserleri Konulu Çalışmadan Çıkma Mimari Yapı, Tezyin ve Sanat Konulu Fotoğraf Lotu, 23 Adet, 23x17 cm; İzmir Vakıflar Direktörlüğü Dosyasından Çıkma

  TLSold
 • Mimarlık Tarihi, Selçuklu ve Osmanlı Eserleri Konulu Çalışmadan Çıkma Mimari Yapı, Tezyin ve Sanat Konulu Fotoğraf Lotu, 15 Adet, 23x17 cm; İzmir Vakıflar Direktörlüğü Dosyasından Çıkma

  Lot No: 21

  Lot: 21

  Mimarlık Tarihi, Selçuklu ve Osmanlı Eserleri Konulu Çalışmadan Çıkma Mimari Yapı, Tezyin ve Sanat Konulu Fotoğraf Lotu, 15 Adet, 23x17 cm; İzmir Vakıflar Direktörlüğü Dosyasından Çıkma

  TLSold
 • Dinler Tarihi, Gayri Müslim Kültürü, Kilise Bülteni (Ermeni Kilisesi), 14 Adet Mecmua Lot

  Lot No: 22

  Lot: 22

  Dinler Tarihi, Gayri Müslim Kültürü, Kilise Bülteni (Ermeni Kilisesi), 14 Adet Mecmua Lot

  TLSold
 • Dinler Tarihi, Gayri Müslim Kültürü, Kilise Bülteni (Ermeni Kilisesi), 15 Adet Mecmua Lot

  Lot No: 23

  Lot: 23

  Dinler Tarihi, Gayri Müslim Kültürü, Kilise Bülteni (Ermeni Kilisesi), 15 Adet Mecmua Lot

  TLSold
 • Edebiyat Tarihi, Ermeni Edebiyatı; 3 Adet Bol Resimli Ermenice Çocuk Kitabı, Lot

  Lot No: 24

  Lot: 24

  Edebiyat Tarihi, Ermeni Edebiyatı; 3 Adet Bol Resimli Ermenice Çocuk Kitabı, Lot

  TLSold
 • Edebiyat Tarihi, Biz Türk Çocukları, Fahriye Kınalı; Resimli Çocuk Kitabı, 125 Krş, 64 Sayfa, Ankara, Güney Matbaası-Haliyle

  Lot No: 25

  Lot: 25

  Edebiyat Tarihi, Biz Türk Çocukları, Fahriye Kınalı; Resimli Çocuk Kitabı, 125 Krş, 64 Sayfa, Ankara, Güney Matbaası-Haliyle

  TLSold
 • Edebiyat Tarihi, Ermeni Edebiyatı; 5 Adet, 650 Sayfayı Baliğ, 1969-1970 Basımı Ermenice Çocuk Kitabı, Lot

  Lot No: 26

  Lot: 26

  Edebiyat Tarihi, Ermeni Edebiyatı; 5 Adet, 650 Sayfayı Baliğ, 1969-1970 Basımı Ermenice Çocuk Kitabı, Lot

  TLSold
 • Edebiyat Tarihi, Ermeni Edebiyatı; 4 Adet Bol Resimli Ermenice Çocuk Kitabı, Lot

  Lot No: 27

  Lot: 27

  Edebiyat Tarihi, Ermeni Edebiyatı; 4 Adet Bol Resimli Ermenice Çocuk Kitabı, Lot

  TLSold
 • Şehir Tarihi, Midilli Adası Fotokart, 14x9 cm, Albümden Çıkma

  Lot No: 28

  Lot: 28

  Şehir Tarihi, Midilli Adası Fotokart, 14x9 cm, Albümden Çıkma

  TLSold
 • Meşhur, İmzalı, 14x9 cm

  Lot No: 29

  Lot: 29

  Meşhur, İmzalı, 14x9 cm

  TLSold
 • Edebiyat Tarihi, Kıbrıslı İkizler, Hadi Besleyici, İstanbul, 1978, 32 Sayfa, Resimli; Kıbrıs Türk Mücadelesi ve Kahramanlıklarını Anlatır Çocuk Hikaye Kitabı-Muhteva temiz, Haliyle

  Lot No: 30

  Lot: 30

  Edebiyat Tarihi, Kıbrıslı İkizler, Hadi Besleyici, İstanbul, 1978, 32 Sayfa, Resimli; Kıbrıs Türk Mücadelesi ve Kahramanlıklarını Anlatır Çocuk Hikaye Kitabı-Muhteva temiz, Haliyle

  TLSold
 • Tıp Tarihi, Türkiye Ulusal Verem Savaşı Derneği Kartpostal, "Erken Teşhis, Verem Savaşı Dispanseri Hastalığı Bulur Yokeder" Sloganlı, Oynar, Hareketli Gözlü Karakter, 13x8,5 cm-Haliyle

  Lot No: 31

  Lot: 31

  Tıp Tarihi, Türkiye Ulusal Verem Savaşı Derneği Kartpostal, "Erken Teşhis, Verem Savaşı Dispanseri Hastalığı Bulur Yokeder" Sloganlı, Oynar, Hareketli Gözlü Karakter, 13x8,5 cm-Haliyle

  TLSold
 • Tıp Tarihi, Türkiye Ulusal Verem Savaşı Derneği Kartpostal, "Temizlikte Toz Kaldırmayın!" Sloganlı, Oynar, Hareketli Gözlü Karakter, 13x8,5 cm

  Lot No: 32

  Lot: 32

  Tıp Tarihi, Türkiye Ulusal Verem Savaşı Derneği Kartpostal, "Temizlikte Toz Kaldırmayın!" Sloganlı, Oynar, Hareketli Gözlü Karakter, 13x8,5 cm

  TLSold
 • Şehir Tarihi, Medine-i Münevvere'de Medrese-i Mahmudiye Kitaphanesi, 14x9 cm, Haliyle

  Lot No: 33

  Lot: 33

  Şehir Tarihi, Medine-i Münevvere'de Medrese-i Mahmudiye Kitaphanesi, 14x9 cm, Haliyle

  TLSold
 • Şehir Tarihi, Medine'de Şarkî Askerlerin Görünümü, 14x9 cm, Haliyle-Askeri Tarih

  Lot No: 34

  Lot: 34

  Şehir Tarihi, Medine'de Şarkî Askerlerin Görünümü, 14x9 cm, Haliyle-Askeri Tarih

  TLSold
 • Tıp Tarihi, 1969 - 1970 Tarihlerinde Halk Sağlığı Derneği'nin Hilton ve Park Oteldeki Kermesleri, Meşhur Simalar: 1965-1970'li Yılların En Meşhur Mankenlerinden Oya Orhon, Annesi Fikriye Hanım, Suna Kenter, Müjgan Koral, Halim Diri..., 3 Adet, 17x11 cm, 1970'ler Cemiyet Hayatı-Albümden Çıkma, Haliyle

  Lot No: 35

  Lot: 35

  Tıp Tarihi, 1969 - 1970 Tarihlerinde Halk Sağlığı Derneği'nin Hilton ve Park Oteldeki Kermesleri, Meşhur Simalar: 1965-1970'li Yılların En Meşhur Mankenlerinden Oya Orhon, Annesi Fikriye Hanım, Suna Kenter, Müjgan Koral, Halim Diri..., 3 Adet, 17x11 cm, 1970'ler Cemiyet Hayatı-Albümden Çıkma, Haliyle

  TLSold
 • Edebiyat Tarihi, 1977 Maçka Oteli Güzellik ve Estetik Konferansı'nda Yazar Esat Mahmut, Selma Alemdaroğlu, Halim Diri, 2 Adet Fotoğraf, 17x22 cm, 1970'ler Cemiyet Hayatı-Albümden Çıkma

  Lot No: 36

  Lot: 36

  Edebiyat Tarihi, 1977 Maçka Oteli Güzellik ve Estetik Konferansı'nda Yazar Esat Mahmut, Selma Alemdaroğlu, Halim Diri, 2 Adet Fotoğraf, 17x22 cm, 1970'ler Cemiyet Hayatı-Albümden Çıkma

  TLSold
 • Sosyal Tarih, Halk Sağlığı Dermeği, Işık Lisesi Programları ve Büyükada Sosyal Hayat Temalı 4 Adet Fotoğraf, 1970'ler Cemiyet Hayatı-Albümden çıkma

  Lot No: 37

  Lot: 37

  Sosyal Tarih, Halk Sağlığı Dermeği, Işık Lisesi Programları ve Büyükada Sosyal Hayat Temalı 4 Adet Fotoğraf, 1970'ler Cemiyet Hayatı-Albümden çıkma

  TLSold
 • Moda Tarihi, 1965-1970'li Yılların En Meşhur Mankenlerinden Oya Orhon, Halim Diri İle Beraber, 1970 Halk Sağlığı Derneği Kuruluş Yıldönümü, 11x17 cm-Albümden çıkma

  Lot No: 38

  Lot: 38

  Moda Tarihi, 1965-1970'li Yılların En Meşhur Mankenlerinden Oya Orhon, Halim Diri İle Beraber, 1970 Halk Sağlığı Derneği Kuruluş Yıldönümü, 11x17 cm-Albümden çıkma

  TLSold
 • Hırıstiyanlık, Kilise Tarihi, The St. Gregory Hymnal And Catholic Choir Book, Nicola A. Montani; Katolik Korusu ve Aziz Gregory İlahiler, Neşriyat: St. Gregory Guild, Amerika, 1940, 620 s. Tam Baskı.-Bez Cilt Haliyle, Muhteva temiz.

  Lot No: 39

  Lot: 39

  Hırıstiyanlık, Kilise Tarihi, The St. Gregory Hymnal And Catholic Choir Book, Nicola A. Montani; Katolik Korusu ve Aziz Gregory İlahiler, Neşriyat: St. Gregory Guild, Amerika, 1940, 620 s. Tam Baskı.-Bez Cilt Haliyle, Muhteva temiz.

  TLSold
 • Hırıstiyanlık Temalı Gravür Baskı Aleti, Kurşun Klişe, 11x8 cm

  Lot No: 40

  Lot: 40

  Hırıstiyanlık Temalı Gravür Baskı Aleti, Kurşun Klişe, 11x8 cm

  TLSold
 • Hırıstiyanlık Temalı Gravür Baskı Aleti, Kurşun Klişe, 11x7 cm

  Lot No: 41

  Lot: 41

  Hırıstiyanlık Temalı Gravür Baskı Aleti, Kurşun Klişe, 11x7 cm

  TLSold
 • Hırıstiyanlık Temalı Gravür Baskı Aleti, Kurşun Klişe, 9x6,5 cm

  Lot No: 42

  Lot: 42

  Hırıstiyanlık Temalı Gravür Baskı Aleti, Kurşun Klişe, 9x6,5 cm

  TLSold
 • La Coiffure Française İllustrée Diplome D'honneur / Fahri Diploma Gravür Kurşun Klişe, 12x15 cm

  Lot No: 43

  Lot: 43

  La Coiffure Française İllustrée Diplome D'honneur / Fahri Diploma Gravür Kurşun Klişe, 12x15 cm

  TLSold
 • Hırıstiyan İlahiyatı, Arapça İncil - Kitab-ı Mukaddes, Mısır, Kahire Baskı, 2007, Sayfa Kenarları Yaldızlı

  Lot No: 44

  Lot: 44

  Hırıstiyan İlahiyatı, Arapça İncil - Kitab-ı Mukaddes, Mısır, Kahire Baskı, 2007, Sayfa Kenarları Yaldızlı

  TLSold
 • Cumhuriyet Tarihi, İsmet Paşayla 10 Yıl (1954-1964, Metin Toker, Akis Yayınları, Ankara, 1. Baskı, 1967, Kullanıcı Cildinde-Metin Toker, İsmet İnönü'nün Kızı Özden İnönü ile evlenerek İnönü Ailesinin damadı olmuş, medyada "Milli Damat" lakabıyla anılmıştır. Kullanıcı cildinde, cilt haliyle.

  Lot No: 45

  Lot: 45

  Cumhuriyet Tarihi, İsmet Paşayla 10 Yıl (1954-1964, Metin Toker, Akis Yayınları, Ankara, 1. Baskı, 1967, Kullanıcı Cildinde-Metin Toker, İsmet İnönü'nün Kızı Özden İnönü ile evlenerek İnönü Ailesinin damadı olmuş, medyada "Milli Damat" lakabıyla anılmıştır. Kullanıcı cildinde, cilt haliyle.

  TLSold
 • Türk Eğitim Tarihi, Vehbi Bilimer Kartvizit, 5x8,5 cm-Bilimer ailesinden, Albay, İlim Yayma Cemiyeti kurucularından ve sonraki başkanlarından Vehbi Bilimer.

  Lot No: 46

  Lot: 46

  Türk Eğitim Tarihi, Vehbi Bilimer Kartvizit, 5x8,5 cm-Bilimer ailesinden, Albay, İlim Yayma Cemiyeti kurucularından ve sonraki başkanlarından Vehbi Bilimer.

  TLSold
 • Türk Eğitim Tarihi, Sıdıka Bilimer Kartvizit, 4x8,5 cm-Bilimer ailesinden, Albay, İlim Yayma Cemiyeti kurucularından ve sonraki başkanlarından Vehbi Bilimer'in eşi Meşhur Narmanlı Ailesinden Sıdıka Narmanlı

  Lot No: 47

  Lot: 47

  Türk Eğitim Tarihi, Sıdıka Bilimer Kartvizit, 4x8,5 cm-Bilimer ailesinden, Albay, İlim Yayma Cemiyeti kurucularından ve sonraki başkanlarından Vehbi Bilimer'in eşi Meşhur Narmanlı Ailesinden Sıdıka Narmanlı

  TLSold
 • Tıp Tarihi, İşte Verem Mikrobu "Verem Savaş Derneği" Küçük Cep Kitapçığı, Karikatürlü, 12x8 cm

  Lot No: 48

  Lot: 48

  Tıp Tarihi, İşte Verem Mikrobu "Verem Savaş Derneği" Küçük Cep Kitapçığı, Karikatürlü, 12x8 cm

  TLSold
 • Müzik Tarihi, Ahmet Kaya, 1989 Konser Bileti, Kanada, Lee Valley Leisure Park, 10 Haziran 1989 Cumartesi

  Lot No: 49

  Lot: 49

  Müzik Tarihi, Ahmet Kaya, 1989 Konser Bileti, Kanada, Lee Valley Leisure Park, 10 Haziran 1989 Cumartesi

  TLSold
 • Edebiyat Tarihi, Korku Zambakları, Muharrem Vakar, Müellif İmza ve İthaflı, Ahmet Sait Matbaası, İstanbul, 1965, 63 Sayfa + Dönem Reklamlar 4 Sayfa-Çizim Kapak

  Lot No: 50

  Lot: 50

  Edebiyat Tarihi, Korku Zambakları, Muharrem Vakar, Müellif İmza ve İthaflı, Ahmet Sait Matbaası, İstanbul, 1965, 63 Sayfa + Dönem Reklamlar 4 Sayfa-Çizim Kapak

  TLSold
 • Ermenice Çocuk Edebiyatı, Pinokyo, Alis Verkin, 1990, 55 Sayfa

  Lot No: 51

  Lot: 51

  Ermenice Çocuk Edebiyatı, Pinokyo, Alis Verkin, 1990, 55 Sayfa

  TLSold
 • Osmanlı Süreli Yayın, Resimli Gazete, Sayı: 24, 16 Şubat 1340 / 1924, "Yeni Münci Asrın Çılgın ve Büyük İbtilası: Dans Etmek," "Spor: Türk Muhtelit ve Rum Muhtelit Takımı Arasındaki Büyük Maç"-Ciltten çıkma

  Lot No: 52

  Lot: 52

  Osmanlı Süreli Yayın, Resimli Gazete, Sayı: 24, 16 Şubat 1340 / 1924, "Yeni Münci Asrın Çılgın ve Büyük İbtilası: Dans Etmek," "Spor: Türk Muhtelit ve Rum Muhtelit Takımı Arasındaki Büyük Maç"-Ciltten çıkma

  TLSold
 • Bilim Tarihi, Tevfik Sağlam 1882 - 1963 Biyografi ve Bibliyografi, Hilal Matbaacılık, İstanbul, 1973, 20 Sayfa-Tevfik Salim Sağlam, Ali Tevfik Salim, Türk bilim insanı, askeri hekim. Türkiye Verem Savaş Derneği’nin kurucusu ve önderidir. 1948- 1963 yılları arasında derneğin başkanlığını yürütmüştür. İstanbul Üniversitesi eski rektörlerindendir. Türkiye’deki ilk Akciğer Hastalıkları kürsüsünü kuran kişidir.

  Lot No: 53

  Lot: 53

  Bilim Tarihi, Tevfik Sağlam 1882 - 1963 Biyografi ve Bibliyografi, Hilal Matbaacılık, İstanbul, 1973, 20 Sayfa-Tevfik Salim Sağlam, Ali Tevfik Salim, Türk bilim insanı, askeri hekim. Türkiye Verem Savaş Derneği’nin kurucusu ve önderidir. 1948- 1963 yılları arasında derneğin başkanlığını yürütmüştür. İstanbul Üniversitesi eski rektörlerindendir. Türkiye’deki ilk Akciğer Hastalıkları kürsüsünü kuran kişidir.

  TLSold
 • Tıp Tarihi, [Sigara] Dostunuz Mu Düşmanınız Mı, Sigara İçmeyenler Derneği, 1980 Dünya Sağlık Günü Münasebetiyle Neşredilmiş, 50 Sayfa, Dönem Reklamlı-23x16 cm

  Lot No: 54

  Lot: 54

  Tıp Tarihi, [Sigara] Dostunuz Mu Düşmanınız Mı, Sigara İçmeyenler Derneği, 1980 Dünya Sağlık Günü Münasebetiyle Neşredilmiş, 50 Sayfa, Dönem Reklamlı-23x16 cm

  TLSold
 • Tıp Tarihi, Modern Tedavi Mecmuası / revue De Thérapeutique Moderne, Cilt: 1, No: 1, Ekim 1951, 32 Sayfa, Dönem İlaç Reklamlı, 16x23 cm

  Lot No: 55

  Lot: 55

  Tıp Tarihi, Modern Tedavi Mecmuası / revue De Thérapeutique Moderne, Cilt: 1, No: 1, Ekim 1951, 32 Sayfa, Dönem İlaç Reklamlı, 16x23 cm

  TLSold
 • Tıp Tarihi, Afiş; Dépister, Guérir Le Caner; Kanseri Yen, 38x58 cm-Haliyle

  Lot No: 56

  Lot: 56

  Tıp Tarihi, Afiş; Dépister, Guérir Le Caner; Kanseri Yen, 38x58 cm-Haliyle

  TLSold
 • Sosyal Hayat, 1970'ler Cemiyet Hayatı, Eğlence ve Dernek Toplantıları, 4 Adet, 17x12 cm-Albümden çıkma

  Lot No: 57

  Lot: 57

  Sosyal Hayat, 1970'ler Cemiyet Hayatı, Eğlence ve Dernek Toplantıları, 4 Adet, 17x12 cm-Albümden çıkma

  TLSold
 • Tıp Tarihi, Halk Sağlığı Derneği Açılışı, Manevî Cihazlanma Toplantısı, 3 Adet Fotoğraf, 1960'lar Cemiyet Hayatından Simalar: Cevat Nizami Düzenli, İhsan Erdoğan, Halis Köymen...-Albümden çıkma

  Lot No: 58

  Lot: 58

  Tıp Tarihi, Halk Sağlığı Derneği Açılışı, Manevî Cihazlanma Toplantısı, 3 Adet Fotoğraf, 1960'lar Cemiyet Hayatından Simalar: Cevat Nizami Düzenli, İhsan Erdoğan, Halis Köymen...-Albümden çıkma

  TLSold
 • Tıp Tarihi, 1960'lar Cemiyet Hayatı, Halk Sağlığı Derneği, Sakatlar Derneği Toplantılarından Kareler, Halim Diri, Hasene Ilgaz, Belediye Reisi Haşim İşcan, İhsan Erdoğan, Lâyika Karabey..., 14x9 cm-Albümden çıkma

  Lot No: 59

  Lot: 59

  Tıp Tarihi, 1960'lar Cemiyet Hayatı, Halk Sağlığı Derneği, Sakatlar Derneği Toplantılarından Kareler, Halim Diri, Hasene Ilgaz, Belediye Reisi Haşim İşcan, İhsan Erdoğan, Lâyika Karabey..., 14x9 cm-Albümden çıkma

  TLSold
 • Tıp Tarihi, 1960'lar Cemiyet Hayatı, Sakatlar Derneği Toplantılarından Kareler, İstanbul Valisi Niyazı Akı, Cenani Çalışan, Halim Diri..., 17x11 cm-Albümden çıkma

  Lot No: 60

  Lot: 60

  Tıp Tarihi, 1960'lar Cemiyet Hayatı, Sakatlar Derneği Toplantılarından Kareler, İstanbul Valisi Niyazı Akı, Cenani Çalışan, Halim Diri..., 17x11 cm-Albümden çıkma

  TLSold
 • Tıp Tarihi, Verem Savaşı Derneği Rozet, Mineli, R: 1,5 cm, İğneli

  Lot No: 61

  Lot: 61

  Tıp Tarihi, Verem Savaşı Derneği Rozet, Mineli, R: 1,5 cm, İğneli

  TLSold
 • Tıp Tarihi, Tıp Tarihi, Türkiye Ulusal Verem Savaş Derneği Sosyal Yardım Komitesi Rozet, 2.2x2.2 cm

  Lot No: 62

  Lot: 62

  Tıp Tarihi, Tıp Tarihi, Türkiye Ulusal Verem Savaş Derneği Sosyal Yardım Komitesi Rozet, 2.2x2.2 cm

  TLSold
 • Miftahü'l-Kulub, Risale-i Murakabe, Risale-i Pendiye ve Risale-i Ehl-i Sülukiyeye Lazım Olan Şurut-ı Tarik Şemseddin Nuri ve Risale-i Vasiyetname ve Bu Defa İlave Olarak Fethiye Tercümesi Mecmua Olarak Bu Defa Tab ve Temsil Kılındı

  Lot No: 63

  Lot: 63

  Miftahü'l-Kulub, Risale-i Murakabe, Risale-i Pendiye ve Risale-i Ehl-i Sülukiyeye Lazım Olan Şurut-ı Tarik Şemseddin Nuri ve Risale-i Vasiyetname ve Bu Defa İlave Olarak Fethiye Tercümesi Mecmua Olarak Bu Defa Tab ve Temsil Kılındı

  TLSold
 • Hukuk Tarihi, Tayimat ve Yer Kanunnamesi, Tayinat Faslı, Sabah Matbaasıi 1330 / 1914, Haliyle

  Lot No: 64

  Lot: 64

  Hukuk Tarihi, Tayimat ve Yer Kanunnamesi, Tayinat Faslı, Sabah Matbaasıi 1330 / 1914, Haliyle

  TLSold
 • Ermeni Edebiyatı, Ermenice Sözlük, T.E.A.O. Öğretmenleri Yardımlaşma Vakfı, İstanbul, 2007-Son sayfalar haliyle

  Lot No: 65

  Lot: 65

  Ermeni Edebiyatı, Ermenice Sözlük, T.E.A.O. Öğretmenleri Yardımlaşma Vakfı, İstanbul, 2007-Son sayfalar haliyle

  TLSold
 • Müzik Tarihi, Recueil De Cantiques Angiens Et Nouveaux, Paris, 1927, 642 Sayfa Müzik Kitabı-Haliyle

  Lot No: 66

  Lot: 66

  Müzik Tarihi, Recueil De Cantiques Angiens Et Nouveaux, Paris, 1927, 642 Sayfa Müzik Kitabı-Haliyle

  TLSold
 • Ben Franklin'in Zeka, Bilgelik ve Pratik Tavsiyeler Almanağı: Yılın Her Günü İçin Yararlı İpuçları ve Büyüleyici Gerçekler; The Wisdom Of Benjamin Franklin, Özel Baskı, Gofre Cilt, Sayfa Kenarları Yaldızlı, 202 Sayfa, New York, 1906 / MCMVI, 12x10 cm, Cilt Haliyle, Muhteva Temiz

  Lot No: 67

  Lot: 67

  Ben Franklin'in Zeka, Bilgelik ve Pratik Tavsiyeler Almanağı: Yılın Her Günü İçin Yararlı İpuçları ve Büyüleyici Gerçekler; The Wisdom Of Benjamin Franklin, Özel Baskı, Gofre Cilt, Sayfa Kenarları Yaldızlı, 202 Sayfa, New York, 1906 / MCMVI, 12x10 cm, Cilt Haliyle, Muhteva Temiz

  TLSold
 • Osmanlı Eğitim Tarihi, Mükemmel Osmanlı Lugati, Ali Nazima - Faik Reşat, Dersaadet, 1319 / 1903, Artin Asadoryan Şirket-i Mürettebiye Matbaası, Matbaa Mühürlü, 999 Sayfa, Orijinal Cildinde-Cilt haliyle, muhteva temiz

  Lot No: 68

  Lot: 68

  Osmanlı Eğitim Tarihi, Mükemmel Osmanlı Lugati, Ali Nazima - Faik Reşat, Dersaadet, 1319 / 1903, Artin Asadoryan Şirket-i Mürettebiye Matbaası, Matbaa Mühürlü, 999 Sayfa, Orijinal Cildinde-Cilt haliyle, muhteva temiz

  TLSold
 • Tıp Tarihi, IX. Türk Tüberküloz Kongresi; İstanbul, 24-28 Haziran 1969 Program, 16 Sayfa

  Lot No: 69

  Lot: 69

  Tıp Tarihi, IX. Türk Tüberküloz Kongresi; İstanbul, 24-28 Haziran 1969 Program, 16 Sayfa

  TLSold
 • Tıp Tarihi, X. Türk Tüberküloz Kongresi; Ankara, 7-10 Haziran 1971, Program, 16 Sayfa

  Lot No: 70

  Lot: 70

  Tıp Tarihi, X. Türk Tüberküloz Kongresi; Ankara, 7-10 Haziran 1971, Program, 16 Sayfa

  TLSold
 • Tıp Tarihi, Veremle Savaş, Renkli, Bol Resimli, 14 Sayfa Kitapçık, Sağlık Bakanlığı Verem Savaşı Dairesi Başkanlığı

  Lot No: 71

  Lot: 71

  Tıp Tarihi, Veremle Savaş, Renkli, Bol Resimli, 14 Sayfa Kitapçık, Sağlık Bakanlığı Verem Savaşı Dairesi Başkanlığı

  TLSold
 • Tıp Tarihi, Türkiye Ulusal Verem Savaşı Derneği Kartpostal, "Yerlere Tükürmeyiniz ve Tükürtmeyiniz" Sloganlı, Oynar, Hareketli Gözlü Karakter, 13x8,5 cm

  Lot No: 72

  Lot: 72

  Tıp Tarihi, Türkiye Ulusal Verem Savaşı Derneği Kartpostal, "Yerlere Tükürmeyiniz ve Tükürtmeyiniz" Sloganlı, Oynar, Hareketli Gözlü Karakter, 13x8,5 cm

  TLSold
 • Tıp Tarihi, Türkiye Ulusal Verem Savaşı Derneği Kartpostal, "Kendinizi Öptürmeyiniz" Sloganlı, Oynar, Hareketli Gözlü Karakter, 13x8,5 cm-Haliyle

  Lot No: 73

  Lot: 73

  Tıp Tarihi, Türkiye Ulusal Verem Savaşı Derneği Kartpostal, "Kendinizi Öptürmeyiniz" Sloganlı, Oynar, Hareketli Gözlü Karakter, 13x8,5 cm-Haliyle

  TLSold
 • Tıp Tarihi, Türkiye Ulusal Verem Savaşı Derneği Kartpostal, "Veremlinin Öksürüğü Mikrop Taşır Sakınınız!'' Sloganlı Oynar Hareketli Gözlü Karakter, 13x8,5 cm

  Lot No: 74

  Lot: 74

  Tıp Tarihi, Türkiye Ulusal Verem Savaşı Derneği Kartpostal, "Veremlinin Öksürüğü Mikrop Taşır Sakınınız!'' Sloganlı Oynar Hareketli Gözlü Karakter, 13x8,5 cm

  TLSold
 • Tıp Tarihi, Türkiye Ulusal Verem Savaşı Derneği Kartpostal, "Veremden Korunmak İçin BCG " Sloganlı, Oynar, Hareketli Gözlü Karakter, 13x8,5 cm

  Lot No: 75

  Lot: 75

  Tıp Tarihi, Türkiye Ulusal Verem Savaşı Derneği Kartpostal, "Veremden Korunmak İçin BCG " Sloganlı, Oynar, Hareketli Gözlü Karakter, 13x8,5 cm

  TLSold
 • Şehir Tarihi, İlahiyat, Medine-i Münevvere Yadigârı, 1220 H./ 1805 M. Medine-i Münevvere'nin Umumi Manzarası, 14x9 cm, Haliyle-Haliyle

  Lot No: 76

  Lot: 76

  Şehir Tarihi, İlahiyat, Medine-i Münevvere Yadigârı, 1220 H./ 1805 M. Medine-i Münevvere'nin Umumi Manzarası, 14x9 cm, Haliyle-Haliyle

  TLSold
 • Şehir Tarihi, İlahiyat, Medine-i Münevvere'de Menaha Meydanında Kafilenin Hurucu, 13x8 cm, Haliyle-Haliyle

  Lot No: 77

  Lot: 77

  Şehir Tarihi, İlahiyat, Medine-i Münevvere'de Menaha Meydanında Kafilenin Hurucu, 13x8 cm, Haliyle-Haliyle

  TLSold
 • İlaveli Enisü'l Abidin, Dersaadet, Matbaa-ı Ahmed İhsan, 1327 / 1909, 142 Sayfa, Mühürlü-Haliyle, Muhteva temiz

  Lot No: 78

  Lot: 78

  İlaveli Enisü'l Abidin, Dersaadet, Matbaa-ı Ahmed İhsan, 1327 / 1909, 142 Sayfa, Mühürlü-Haliyle, Muhteva temiz

  TLSold
 • Miracü'l-Mümin - Şeref-i Siyadet - Divan; Seyyid Seyfullah Kuddise Sırrehu, Dersaadet, 1288, 190 Sayfa,Tahir Efendi Cem'ine Himmet Buyurarak Saye-i Şevket-vaye-i cenâb-ı mülûkânede Edirnekapısı haricinde Mustafa Paşa Tekkesi Şeyhi Yahya Efendi Matbaasında 1288 senesi tab' olunmuştur.-Haliyle, Muhteva temiz, kullanıcı cildinde

  Lot No: 79

  Lot: 79

  Miracü'l-Mümin - Şeref-i Siyadet - Divan; Seyyid Seyfullah Kuddise Sırrehu, Dersaadet, 1288, 190 Sayfa,Tahir Efendi Cem'ine Himmet Buyurarak Saye-i Şevket-vaye-i cenâb-ı mülûkânede Edirnekapısı haricinde Mustafa Paşa Tekkesi Şeyhi Yahya Efendi Matbaasında 1288 senesi tab' olunmuştur.-Haliyle, Muhteva temiz, kullanıcı cildinde

  TLSold
 • Kültür Tarihi, Ulusal Kültür, Yıl: 1, Sayı: 1-2-3-4. Sayılar, Ciltli, Kapakları İçinde-Kültür Bakanlığı Neşriyatı

  Lot No: 80

  Lot: 80

  Kültür Tarihi, Ulusal Kültür, Yıl: 1, Sayı: 1-2-3-4. Sayılar, Ciltli, Kapakları İçinde-Kültür Bakanlığı Neşriyatı

  TLSold
 • Osmanlı Devri Tapu Senedi, Defterhane-i Hakani, Kastamonu Livası, Safranbolu Kazası, Osmanlı Karyesi, , 1318

  Lot No: 81

  Lot: 81

  Osmanlı Devri Tapu Senedi, Defterhane-i Hakani, Kastamonu Livası, Safranbolu Kazası, Osmanlı Karyesi, , 1318

  TLSold
 • Eğitim Tarihi, Azınlık, Notre Dame De Sion İstanbul, Sertifikalar, Belgeler Defteri, 21x13 cm, Kapaklı

  Lot No: 82

  Lot: 82

  Eğitim Tarihi, Azınlık, Notre Dame De Sion İstanbul, Sertifikalar, Belgeler Defteri, 21x13 cm, Kapaklı

  TLSold
 • Sanat Tarihi, Genç Sinema; Devrimci Sinema Dergisi, Sayı: 3, Aralık 1968, Haliyle

  Lot No: 83

  Lot: 83

  Sanat Tarihi, Genç Sinema; Devrimci Sinema Dergisi, Sayı: 3, Aralık 1968, Haliyle

  TLSold
 • Osmanlı Süreli Yayınları; (Musavver/Resimli), Çocuk Duygusu, Sayı: 37, 13 Şubat 1329, 1. Sene, İçindekiler: Ticarete Dair - Kurt ve Köpek - Parmak Çocuk - Hanımlar Âlemi...

  Lot No: 84

  Lot: 84

  Osmanlı Süreli Yayınları; (Musavver/Resimli), Çocuk Duygusu, Sayı: 37, 13 Şubat 1329, 1. Sene, İçindekiler: Ticarete Dair - Kurt ve Köpek - Parmak Çocuk - Hanımlar Âlemi...

  TLSold
 • Turizm, İtalyanla Berlin Guide / Rehber, 1928; Chacun Une Foisa, Broşür, Çizim Haritalı, Ülke Bayraklarının Yer Aldığı Tayyareler Ayrıntı

  Lot No: 85

  Lot: 85

  Turizm, İtalyanla Berlin Guide / Rehber, 1928; Chacun Une Foisa, Broşür, Çizim Haritalı, Ülke Bayraklarının Yer Aldığı Tayyareler Ayrıntı

  TLSold
 • Erken Cumhuriyet Emlak-ı Vakfiye Tahsildarına Mahsus Makbuz, 2 Adet, Fiskal Pullu, 1926 - 1927

  Lot No: 86

  Lot: 86

  Erken Cumhuriyet Emlak-ı Vakfiye Tahsildarına Mahsus Makbuz, 2 Adet, Fiskal Pullu, 1926 - 1927

  TLSold
 • Gorcis ve Şemun Bedik Biraderler - Manifatura - Kasket ve Elbise Ticarethanesi Boş Döküman

  Lot No: 87

  Lot: 87

  Gorcis ve Şemun Bedik Biraderler - Manifatura - Kasket ve Elbise Ticarethanesi Boş Döküman

  TLSold
 • Finans Tarihi, Nordstern Sigorta Döküman, 1990

  Lot No: 88

  Lot: 88

  Finans Tarihi, Nordstern Sigorta Döküman, 1990

  TLSold
 • Afiş, Sanat Tarihi; İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Konseri, Dönem Program Afiş, 6 Ekim 1984, Şef: Michel Rochat, Solist: Suna Korat, 2 Parça Haliyle-80x56 cm

  Lot No: 89

  Lot: 89

  Afiş, Sanat Tarihi; İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Konseri, Dönem Program Afiş, 6 Ekim 1984, Şef: Michel Rochat, Solist: Suna Korat, 2 Parça Haliyle-80x56 cm

  TLSold
 • Finans Tarihi, Aksigorta Anonim Şirketi Antetli Zarf ve Poliçe Döküman, Postada Geçmiş, 1979

  Lot No: 90

  Lot: 90

  Finans Tarihi, Aksigorta Anonim Şirketi Antetli Zarf ve Poliçe Döküman, Postada Geçmiş, 1979

  TLSold
 • Finans Tarihi, Şeker Sigorta A.Ş., Karma Sigorta Poliçesi Döküman, 1992

  Lot No: 91

  Lot: 91

  Finans Tarihi, Şeker Sigorta A.Ş., Karma Sigorta Poliçesi Döküman, 1992

  TLSold
 • Finans Tarihi, Şeker Sigorta A.Ş., Makbuz ve Sigorta Poliçesi Döküman, 1986

  Lot No: 92

  Lot: 92

  Finans Tarihi, Şeker Sigorta A.Ş., Makbuz ve Sigorta Poliçesi Döküman, 1986

  TLSold
 • Finans Tarihi, Aksigorta Anonim Şirketi Antetli Zarf ve Poliçe Döküman, Postada Geçmiş, 1979

  Lot No: 93

  Lot: 93

  Finans Tarihi, Aksigorta Anonim Şirketi Antetli Zarf ve Poliçe Döküman, Postada Geçmiş, 1979

  TLSold
 • Finans Tarihi, Anadolu Anonim Sigorta Şirketi Antetli Zarf ve Poliçe Döküman, 1983

  Lot No: 94

  Lot: 94

  Finans Tarihi, Anadolu Anonim Sigorta Şirketi Antetli Zarf ve Poliçe Döküman, 1983

  TLSold
 • Finans Tarihi, Anadolu Anonim Sigorta Şirketi Antetli Zarf ve Poliçe Döküman, 1984

  Lot No: 95

  Lot: 95

  Finans Tarihi, Anadolu Anonim Sigorta Şirketi Antetli Zarf ve Poliçe Döküman, 1984

  TLSold
 • Finans Tarihi, Anadolu Anonim Sigorta Şirketi Antetli Zarf ve Poliçe Döküman, 1985

  Lot No: 96

  Lot: 96

  Finans Tarihi, Anadolu Anonim Sigorta Şirketi Antetli Zarf ve Poliçe Döküman, 1985

  TLSold
 • Yunanistan Erken Dönem Değerli Kağıt/Hisse Senedi, 1922

  Lot No: 97

  Lot: 97

  Yunanistan Erken Dönem Değerli Kağıt/Hisse Senedi, 1922

  TLSold
 • Almanya 1000 Mark 1910, 3 Adet, Haliyle / ÇÇT

  Lot No: 98

  Lot: 98

  Almanya 1000 Mark 1910, 3 Adet, Haliyle / ÇÇT

  TLSold
 • Eğitim Tarihi, Spor Tarihi, Gençlik ve Spor Bakanlığı Okuliçi beden Eğitimi ve Spor Genel Müdürlüğü Üniversite - Akademi ve Yüksek Okul Öğrenci Sporcularına Mahsus Tescil Fişi, 3 Adet Kız Öğrencil / Sporculara Ait Sporcu Hüviyeti, Fotoğraflı, 1972

  Lot No: 99

  Lot: 99

  Eğitim Tarihi, Spor Tarihi, Gençlik ve Spor Bakanlığı Okuliçi beden Eğitimi ve Spor Genel Müdürlüğü Üniversite - Akademi ve Yüksek Okul Öğrenci Sporcularına Mahsus Tescil Fişi, 3 Adet Kız Öğrencil / Sporculara Ait Sporcu Hüviyeti, Fotoğraflı, 1972

  TLSold
 • Eğitim Tarihi, Yabancı Okullar, T.C. Özel Bakırköy Dadyan Ermeni Ortaokulu 1988-1993 Öğretim Yıllarına Ait Öğrenci Karnesi ve Okul Makbuzları,

  Lot No: 100

  Lot: 100

  Eğitim Tarihi, Yabancı Okullar, T.C. Özel Bakırköy Dadyan Ermeni Ortaokulu 1988-1993 Öğretim Yıllarına Ait Öğrenci Karnesi ve Okul Makbuzları,

  TLSold
 • Eğitim Tarihi, Spor Tarihi, Gençlik ve Spor Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi ve Spor Genel Müdürlüğü Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Ait Amatör Sporcu Lisansı, 3 Adet, Fotoğraflı, 1972

  Lot No: 101

  Lot: 101

  Eğitim Tarihi, Spor Tarihi, Gençlik ve Spor Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi ve Spor Genel Müdürlüğü Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Ait Amatör Sporcu Lisansı, 3 Adet, Fotoğraflı, 1972

  TLSold
 • Hukuk Tarihi, İfade-i Şifahiye, 1326, Tahkikiye Komisyonu Reisi Muhyiddin Bey Tarafından İkame olup Tebliğ Buyurulan İstida,

  Lot No: 102

  Lot: 102

  Hukuk Tarihi, İfade-i Şifahiye, 1326, Tahkikiye Komisyonu Reisi Muhyiddin Bey Tarafından İkame olup Tebliğ Buyurulan İstida,

  TLSold
 • Siyaset, Belediyecilik, C.H.P. 1969-1973 Yerel Seçimler El İlanı - "Konut Kredi Yalnız Dar Gelirlere Verilecek - Tasarruf Bonosu Kalkacak - Su, yol, elektrik ve kanalı gecekonduda da Devlet yapacak - Herkesin hastalıkta ücretsiz bakımı ve ilâcı sağlanacak", 10 Adet, 10x17 cm

  Lot No: 103

  Lot: 103

  Siyaset, Belediyecilik, C.H.P. 1969-1973 Yerel Seçimler El İlanı - "Konut Kredi Yalnız Dar Gelirlere Verilecek - Tasarruf Bonosu Kalkacak - Su, yol, elektrik ve kanalı gecekonduda da Devlet yapacak - Herkesin hastalıkta ücretsiz bakımı ve ilâcı sağlanacak", 10 Adet, 10x17 cm

  TLSold
 • Havacılık, Türk Hava Yolları, İstanbul - Ankara - Adana ve İzmir Seferlerine Mahsus Yolcu Biletleri, 4 Adet, 1980'ler

  Lot No: 104

  Lot: 104

  Havacılık, Türk Hava Yolları, İstanbul - Ankara - Adana ve İzmir Seferlerine Mahsus Yolcu Biletleri, 4 Adet, 1980'ler

  TLSold
 • Sanat, Kara Kalem El İçizim, Gponza 2000 İmzalı, 20x25 cm-Haliyle

  Lot No: 105

  Lot: 105

  Sanat, Kara Kalem El İçizim, Gponza 2000 İmzalı, 20x25 cm-Haliyle

  TLSold
 • Sanat, Kara Kalem El İçizim, Gponza 2000 İmzalı, 20x25 cm-Haliyle

  Lot No: 106

  Lot: 106

  Sanat, Kara Kalem El İçizim, Gponza 2000 İmzalı, 20x25 cm-Haliyle

  TLSold
 • Şehir Tarihi, Çocuk ve Kuş Temalı Kartpostal Lotu, 7 Adet

  Lot No: 107

  Lot: 107

  Şehir Tarihi, Çocuk ve Kuş Temalı Kartpostal Lotu, 7 Adet

  TLSold
 • Osmanlı 19. Yüzyıl Tablolar, 11 Adet 15x10 cm; Güzel Sanatlar - Keskin Color

  Lot No: 108

  Lot: 108

  Osmanlı 19. Yüzyıl Tablolar, 11 Adet 15x10 cm; Güzel Sanatlar - Keskin Color

  TLSold
 • Osmanlı Resmî Kıyafetler, 19. Asır Başları Devlet Adamları, 4 Adet 11x15 cm-İskit Yayınevi

  Lot No: 109

  Lot: 109

  Osmanlı Resmî Kıyafetler, 19. Asır Başları Devlet Adamları, 4 Adet 11x15 cm-İskit Yayınevi

  TLSold
 • Osmanlı Resmî Kıyafetler, 19. Asır Başları Devlet Adamları, 4 Adet 11x15 cm-İskit Yayınevi

  Lot No: 110

  Lot: 110

  Osmanlı Resmî Kıyafetler, 19. Asır Başları Devlet Adamları, 4 Adet 11x15 cm-İskit Yayınevi

  TLSold
 • İlahiyat, Hırıstiyanlık; 10 Adet 20. Yüzyıl Hırıstiyanlık Temalı Kart

  Lot No: 111

  Lot: 111

  İlahiyat, Hırıstiyanlık; 10 Adet 20. Yüzyıl Hırıstiyanlık Temalı Kart

  TLSold
 • Edebiyat Tarihi, Namık Kemal, 14x9 cm

  Lot No: 112

  Lot: 112

  Edebiyat Tarihi, Namık Kemal, 14x9 cm

  TLSold
 • Şehir Tarihi, İstanbul Sokak Manzarası; Eski Yapılar-14x9 cm

  Lot No: 113

  Lot: 113

  Şehir Tarihi, İstanbul Sokak Manzarası; Eski Yapılar-14x9 cm

  TLSold
 • Şehir Tarihi, İstanbul Sokak Manzarası; Eski Yapılar-14x9 cm

  Lot No: 114

  Lot: 114

  Şehir Tarihi, İstanbul Sokak Manzarası; Eski Yapılar-14x9 cm

  TLSold
 • Şehir Tarihi, İstanbul Sokak Manzarası; Cumbalı Evler-14x9 cm

  Lot No: 115

  Lot: 115

  Şehir Tarihi, İstanbul Sokak Manzarası; Cumbalı Evler-14x9 cm

  TLSold
 • Şehir Tarihi, İstanbul Sokak Manzarası; Gecekondulaşma ve Ev Önlerinde Lahana Bostanları-14x9 cm

  Lot No: 116

  Lot: 116

  Şehir Tarihi, İstanbul Sokak Manzarası; Gecekondulaşma ve Ev Önlerinde Lahana Bostanları-14x9 cm

  TLSold
 • Şehir Tarihi, İstanbul Sokak Manzarası; Cumbalı Evler-14x9 cm

  Lot No: 117

  Lot: 117

  Şehir Tarihi, İstanbul Sokak Manzarası; Cumbalı Evler-14x9 cm

  TLSold
 • Şehir Tarihi, İstanbul Sokak Manzarası; Sur İçlerinde Eski Evler, 2 Adet-14x9 cm

  Lot No: 118

  Lot: 118

  Şehir Tarihi, İstanbul Sokak Manzarası; Sur İçlerinde Eski Evler, 2 Adet-14x9 cm

  TLSold
 • Şehir Tarihi, İstanbul Sokak Manzarası; Cumbalı Evler-14x9 cm

  Lot No: 119

  Lot: 119

  Şehir Tarihi, İstanbul Sokak Manzarası; Cumbalı Evler-14x9 cm

  TLSold
 • Şehir Tarihi, İstanbul Sokak Manzarası; Asri Yapılar ve Sokak Manzarası, İzci Kızlar ve Klasik Otomobil Detay-14x9 cm

  Lot No: 120

  Lot: 120

  Şehir Tarihi, İstanbul Sokak Manzarası; Asri Yapılar ve Sokak Manzarası, İzci Kızlar ve Klasik Otomobil Detay-14x9 cm

  TLSold
 • Şehir Tarihi, İtalya Kartpostal; Venedik San Março Kulesi Umumi Manzara, 6 Adet-15x10 cm

  Lot No: 121

  Lot: 121

  Şehir Tarihi, İtalya Kartpostal; Venedik San Março Kulesi Umumi Manzara, 6 Adet-15x10 cm

  TLSold
 • İktisadi Tarih, 1970'li Yıllar Sungurlar Demirdöküm/Kazan Fabrikaları Muhtelif Manzaralar, 11 Adet"-İktisadi Tarih, Haliyle

  Lot No: 122

  Lot: 122

  İktisadi Tarih, 1970'li Yıllar Sungurlar Demirdöküm/Kazan Fabrikaları Muhtelif Manzaralar, 11 Adet"-İktisadi Tarih, Haliyle

  TLSold
 • İktisadi Tarih, 1970'li Yıllar Sungurlar Demirdöküm/Kazan Fabrikalarına Ait LPG Nakliye Vasıtası, 23x18 cm

  Lot No: 123

  Lot: 123

  İktisadi Tarih, 1970'li Yıllar Sungurlar Demirdöküm/Kazan Fabrikalarına Ait LPG Nakliye Vasıtası, 23x18 cm

  TLSold
 • Siyasi Tarih, İşçi Hareketleri, 1970 Yılında Sungurlar Demirdöküm/Kazan Fabrikalarında Başlayan İşçi Hareketleri ve CHP Genel Başkanı İsmet İnönü ve Heyetinin Destek İçin İşçiler ve Fabrikayı Ziyareti, 24x18 cm-İktisadi Tarih, Albümden Çıkma

  Lot No: 124

  Lot: 124

  Siyasi Tarih, İşçi Hareketleri, 1970 Yılında Sungurlar Demirdöküm/Kazan Fabrikalarında Başlayan İşçi Hareketleri ve CHP Genel Başkanı İsmet İnönü ve Heyetinin Destek İçin İşçiler ve Fabrikayı Ziyareti, 24x18 cm-İktisadi Tarih, Albümden Çıkma

  TLSold
 • Siyasi Tarih, İşçi Hareketleri, 1970 Yılında Sungurlar Demirdöküm/Kazan Fabrikalarında Başlayan İşçi Hareketleri ve CHP Genel Başkanı İsmet İnönü ve Heyetinin Destek İçin İşçiler ve Fabrikayı Ziyareti, 24x18 cm-İktisadi Tarih, Albümden Çıkma

  Lot No: 125

  Lot: 125

  Siyasi Tarih, İşçi Hareketleri, 1970 Yılında Sungurlar Demirdöküm/Kazan Fabrikalarında Başlayan İşçi Hareketleri ve CHP Genel Başkanı İsmet İnönü ve Heyetinin Destek İçin İşçiler ve Fabrikayı Ziyareti, 24x18 cm-İktisadi Tarih, Albümden Çıkma

  TLSold
 • Siyasi Tarih, İşçi Hareketleri, 1970 Yılında Sungurlar Demirdöküm/Kazan Fabrikalarında Başlayan İşçi Hareketleri ve CHP Genel Başkanı İsmet İnönü ve Heyetinin Destek İçin İşçiler ve Fabrikayı Ziyareti, 24x18 cm-İktisadi Tarih, Albümden Çıkma

  Lot No: 126

  Lot: 126

  Siyasi Tarih, İşçi Hareketleri, 1970 Yılında Sungurlar Demirdöküm/Kazan Fabrikalarında Başlayan İşçi Hareketleri ve CHP Genel Başkanı İsmet İnönü ve Heyetinin Destek İçin İşçiler ve Fabrikayı Ziyareti, 24x18 cm-İktisadi Tarih, Albümden Çıkma

  TLSold
 • Siyasi Tarih, Türk Mülki ve Askeri Heyetinin Resmi Ziyaretleri, Arkası Farsça, Foto İslayed Film, Tahran Kaşeli, 16x10 cm, 9 Adet

  Lot No: 127

  Lot: 127

  Siyasi Tarih, Türk Mülki ve Askeri Heyetinin Resmi Ziyaretleri, Arkası Farsça, Foto İslayed Film, Tahran Kaşeli, 16x10 cm, 9 Adet

  TLSold
 • Siyasi Tarih, Türk Mülki ve Askeri Heyetinin Resmi Ziyaretleri, Arkası Farsça, Foto İslayed Film, Tahran Kaşeli, 16x10 cm, 10 Adet

  Lot No: 128

  Lot: 128

  Siyasi Tarih, Türk Mülki ve Askeri Heyetinin Resmi Ziyaretleri, Arkası Farsça, Foto İslayed Film, Tahran Kaşeli, 16x10 cm, 10 Adet

  TLSold
 • İktisadi Tarih, 1970'li Yıllar Sungurlar Demirdöküm/Kazan Fabrikalarına Ait LPG Nakliye Malzemeleri Vasıtası, 23x18 cm

  Lot No: 129

  Lot: 129

  İktisadi Tarih, 1970'li Yıllar Sungurlar Demirdöküm/Kazan Fabrikalarına Ait LPG Nakliye Malzemeleri Vasıtası, 23x18 cm

  TLSold
 • Siyasi Tarih, İşçi Hareketleri, 1970 Yılında Sungurlar Demirdöküm/Kazan Fabrikalarında Başlayan İşçi Hareketleri, Toplu İş Sözleşmesi Kutlaması, 24x18 cm

  Lot No: 130

  Lot: 130

  Siyasi Tarih, İşçi Hareketleri, 1970 Yılında Sungurlar Demirdöküm/Kazan Fabrikalarında Başlayan İşçi Hareketleri, Toplu İş Sözleşmesi Kutlaması, 24x18 cm

  TLSold
 • Siyasi Tarih, İşçi Hareketleri, 1970 Yılında Sungurlar Demirdöküm/Kazan Fabrikalarında Başlayan İşçi Hareketleri ve CHP Genel Başkanı İsmet İnönü ve Heyetinin Destek İçin İşçiler ve Fabrikayı Ziyareti, 24x18 cm-İktisadi Tarih, Albümden Çıkma

  Lot No: 131

  Lot: 131

  Siyasi Tarih, İşçi Hareketleri, 1970 Yılında Sungurlar Demirdöküm/Kazan Fabrikalarında Başlayan İşçi Hareketleri ve CHP Genel Başkanı İsmet İnönü ve Heyetinin Destek İçin İşçiler ve Fabrikayı Ziyareti, 24x18 cm-İktisadi Tarih, Albümden Çıkma

  TLSold
 • Siyasi Tarih, İşçi Hareketleri, 1970 Yılında Sungurlar Demirdöküm/Kazan Fabrikalarında Başlayan İşçi Hareketleri ve CHP Genel Başkanı İsmet İnönü ve Heyetinin Destek İçin İşçiler ve Fabrikayı Ziyareti, 24x18 cm-İktisadi Tarih, Albümden Çıkma

  Lot No: 132

  Lot: 132

  Siyasi Tarih, İşçi Hareketleri, 1970 Yılında Sungurlar Demirdöküm/Kazan Fabrikalarında Başlayan İşçi Hareketleri ve CHP Genel Başkanı İsmet İnönü ve Heyetinin Destek İçin İşçiler ve Fabrikayı Ziyareti, 24x18 cm-İktisadi Tarih, Albümden Çıkma

  TLSold
 • İktisadi Tarih, 1970'li Yıllar Sungurlar Demirdöküm/Kazan Fabrikaları Muhtelif Manzaralar, 17x22 cm, 4 Adet

  Lot No: 133

  Lot: 133

  İktisadi Tarih, 1970'li Yıllar Sungurlar Demirdöküm/Kazan Fabrikaları Muhtelif Manzaralar, 17x22 cm, 4 Adet

  TLSold
 • Siyasi Tarih, İzmir Belediye Başkanı İhsan Alkaynak ve İzmir Alsancak Kilisesi Rahibi Givlio Battolla, 18x23 cm

  Lot No: 134

  Lot: 134

  Siyasi Tarih, İzmir Belediye Başkanı İhsan Alkaynak ve İzmir Alsancak Kilisesi Rahibi Givlio Battolla, 18x23 cm

  TLSold
 • Siyasi Tarih, Türk Mülki ve Askeri Heyetinin Resmi Ziyaretleri, Arkası Farsça, Foto İslayed Film, Tahran Kaşeli, 16x10 cm, 9 Adet, Foto İslayed Film Zarfı İçinde

  Lot No: 135

  Lot: 135

  Siyasi Tarih, Türk Mülki ve Askeri Heyetinin Resmi Ziyaretleri, Arkası Farsça, Foto İslayed Film, Tahran Kaşeli, 16x10 cm, 9 Adet, Foto İslayed Film Zarfı İçinde

  TLSold
 • Siyasi Tarih, Türk Mülki ve Askeri Heyetinin Resmi Ziyaretleri, Arkası Farsça, Foto İslayed Film, Tahran Kaşeli, 16x10 cm, 6 Adet, Foto Cinemaie Film Zarfı İçinde

  Lot No: 136

  Lot: 136

  Siyasi Tarih, Türk Mülki ve Askeri Heyetinin Resmi Ziyaretleri, Arkası Farsça, Foto İslayed Film, Tahran Kaşeli, 16x10 cm, 6 Adet, Foto Cinemaie Film Zarfı İçinde

  TLSold
 • Siyasi Tarih, Türk Mülki ve Askeri Heyetinin Resmi Ziyaretleri, Arkası Farsça, Foto İslayed Film, Tahran Kaşeli, 16x10 cm, 6 Adet, Foto Cinemaie Film Zarfı İçinde

  Lot No: 137

  Lot: 137

  Siyasi Tarih, Türk Mülki ve Askeri Heyetinin Resmi Ziyaretleri, Arkası Farsça, Foto İslayed Film, Tahran Kaşeli, 16x10 cm, 6 Adet, Foto Cinemaie Film Zarfı İçinde

  TLSold
 • Siyasi Tarih, Türk Mülki Heyetinin Resmi Ziyaretleri, 13x17 cm, 4 Adet, Photo-Cine Antoine Dalati & Nohra, Beyrouth Antetli Zarf İçinde

  Lot No: 138

  Lot: 138

  Siyasi Tarih, Türk Mülki Heyetinin Resmi Ziyaretleri, 13x17 cm, 4 Adet, Photo-Cine Antoine Dalati & Nohra, Beyrouth Antetli Zarf İçinde

  TLSold
 • Aktüel, Hayat Mecmuası, Sayı: 15, 30 Ekim 1969, Dönem Reklamlı, Ortasında "Milli Mücadelede Türk Kadını" Poster İlaveli

  Lot No: 139

  Lot: 139

  Aktüel, Hayat Mecmuası, Sayı: 15, 30 Ekim 1969, Dönem Reklamlı, Ortasında "Milli Mücadelede Türk Kadını" Poster İlaveli

  TLSold
 • Siyasi Tarih, Meydan Dergisi, Sayı: 25, 6 temmuz 1965, "İlk İki Alarm: İçharp Ya Da Komünizm - Nihayet Sıra Emeklilerde"

  Lot No: 140

  Lot: 140

  Siyasi Tarih, Meydan Dergisi, Sayı: 25, 6 temmuz 1965, "İlk İki Alarm: İçharp Ya Da Komünizm - Nihayet Sıra Emeklilerde"

  TLSold
 • Siyasi Tarih, Meydan Dergisi, Sayı: 16, 4 Mayıs 1965, "Bayar Yazıyor "Atatürk ne sosyalist ne de liberal"

  Lot No: 141

  Lot: 141

  Siyasi Tarih, Meydan Dergisi, Sayı: 16, 4 Mayıs 1965, "Bayar Yazıyor "Atatürk ne sosyalist ne de liberal"

  TLSold
 • Aktüel, Akşam Gazetesi, 9 Temmuz 1968, "Dünya Bankası Yardımının Arttırılması İstendi - Yüksek Teknik Okulunda Öğrenci, İşgali Kaldırdı"

  Lot No: 142

  Lot: 142

  Aktüel, Akşam Gazetesi, 9 Temmuz 1968, "Dünya Bankası Yardımının Arttırılması İstendi - Yüksek Teknik Okulunda Öğrenci, İşgali Kaldırdı"

  TLSold
 • Şehir Tarihi, Eyüp Sultan Loti Kahvesi Çevresi, M. Mes'ud Koman, Güler Basımevi, 1966, 18 Sayfa + Resimler + Haritalar-Haliyle

  Lot No: 143

  Lot: 143

  Şehir Tarihi, Eyüp Sultan Loti Kahvesi Çevresi, M. Mes'ud Koman, Güler Basımevi, 1966, 18 Sayfa + Resimler + Haritalar-Haliyle

  TLSold
 • Siyasi Tarih, Ulus Gazetesi, 7 Haziran 1969, "Pahalılık, memur ve hizmetliyi sefalet içine atmıştır"

  Lot No: 144

  Lot: 144

  Siyasi Tarih, Ulus Gazetesi, 7 Haziran 1969, "Pahalılık, memur ve hizmetliyi sefalet içine atmıştır"

  TLSold
 • Yerel Basın, Demokratik İzmir, 27 Nisan 1972, "Demirel: Arzurumuz, yeni hükumet bunalımlarına gitmeden seçime ulaşmaktır"

  Lot No: 145

  Lot: 145

  Yerel Basın, Demokratik İzmir, 27 Nisan 1972, "Demirel: Arzurumuz, yeni hükumet bunalımlarına gitmeden seçime ulaşmaktır"

  TLSold
 • Yerel Basın, Boyabat Sesi, 23 Nisan 1984, "Boyabat Çemberini Tanıtmak İçin İstanbul'da Sergi Açılacak"

  Lot No: 146

  Lot: 146

  Yerel Basın, Boyabat Sesi, 23 Nisan 1984, "Boyabat Çemberini Tanıtmak İçin İstanbul'da Sergi Açılacak"

  TLSold
 • Yerel Basın, Boyabat Sesi, 20 Haziran 1983, "Cumhurbaşkanı Kenan Evren Sinop'a Geldi"

  Lot No: 147

  Lot: 147

  Yerel Basın, Boyabat Sesi, 20 Haziran 1983, "Cumhurbaşkanı Kenan Evren Sinop'a Geldi"

  TLSold
 • Yerel Basın, Boyabat Sesi, 15 Aralık 1980, "Türk Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına Yardım Kampanyası Açılmalı"

  Lot No: 148

  Lot: 148

  Yerel Basın, Boyabat Sesi, 15 Aralık 1980, "Türk Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına Yardım Kampanyası Açılmalı"

  TLSold
 • Siyasi Tarih, İİbret, 20 Ocak 1949, Yıl: 1, Sayı: 3, 5 Krş, "Memleketin Mukadderatını Yedi Başlı Bir Ejderin Zehirli Azı Dişleri Kemiriyor"

  Lot No: 149

  Lot: 149

  Siyasi Tarih, İİbret, 20 Ocak 1949, Yıl: 1, Sayı: 3, 5 Krş, "Memleketin Mukadderatını Yedi Başlı Bir Ejderin Zehirli Azı Dişleri Kemiriyor"

  TLSold
 • Siyasi Tarih, CHP Fatih İlçesi 1964-1966 Kongresi Raporu; Sinema Tarihi, Filimi Sayı: 32, 1973, "Todor Dinov Sinematek'te Fransız, İtalyan, Brezilya Filimleri" 2 Adet Neşriyat

  Lot No: 150

  Lot: 150

  Siyasi Tarih, CHP Fatih İlçesi 1964-1966 Kongresi Raporu; Sinema Tarihi, Filimi Sayı: 32, 1973, "Todor Dinov Sinematek'te Fransız, İtalyan, Brezilya Filimleri" 2 Adet Neşriyat

  TLSold
 • Siyasi Tarih, Sol Kültür, Proletarya Partisinin Reorganizasyonu ve Halk Kurtuluş Cephesi İçin Devrimci Derleniş, Yıl: 2 Sayı: 14, 11 Ekim 1978 Tarihli, Siyasi Gazete, Fiatı 500 Kuruş, "Şentepe Katliamını Unutmayacağız"

  Lot No: 151

  Lot: 151

  Siyasi Tarih, Sol Kültür, Proletarya Partisinin Reorganizasyonu ve Halk Kurtuluş Cephesi İçin Devrimci Derleniş, Yıl: 2 Sayı: 14, 11 Ekim 1978 Tarihli, Siyasi Gazete, Fiatı 500 Kuruş, "Şentepe Katliamını Unutmayacağız"

  TLSold
 • Halk Hadiseleri, Stadyumdaki İzdihamdan Bir Kare, 17x22 cm-Haliyle

  Lot No: 152

  Lot: 152

  Halk Hadiseleri, Stadyumdaki İzdihamdan Bir Kare, 17x22 cm-Haliyle

  TLSold
 • 5 Adet Osmanlı Sultanları Kartpostal Lotu, 15x11 cm

  Lot No: 153

  Lot: 153

  5 Adet Osmanlı Sultanları Kartpostal Lotu, 15x11 cm

  TLSold
 • Yahudi Tip, 14x9 cm

  Lot No: 154

  Lot: 154

  Yahudi Tip, 14x9 cm

  TLSold
 • Faslı Dokumacılar, 14x9 cm

  Lot No: 155

  Lot: 155

  Faslı Dokumacılar, 14x9 cm

  TLSold
 • Siyasi Tarih, Dış İşleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Arkası Farsça, Foto İslayed Film, Tahran Kaşeli, 16x10 cm

  Lot No: 156

  Lot: 156

  Siyasi Tarih, Dış İşleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Arkası Farsça, Foto İslayed Film, Tahran Kaşeli, 16x10 cm

  TLSold
 • Şahsi Hukuk, T.C. Pasaport, 1973, "Bütün Yabancı Memleketler" Onaylı

  Lot No: 157

  Lot: 157

  Şahsi Hukuk, T.C. Pasaport, 1973, "Bütün Yabancı Memleketler" Onaylı

  TLSold
 • Sanat Tarihi, Balkas Yayınları Ağız ve Ayak Sanatkârları Eserleri Temalı 6 Adet Kartpostal, 15x10 cm-İnce Kağıt

  Lot No: 158

  Lot: 158

  Sanat Tarihi, Balkas Yayınları Ağız ve Ayak Sanatkârları Eserleri Temalı 6 Adet Kartpostal, 15x10 cm-İnce Kağıt

  TLSold
 • Zeiss Ikon Film Fotoğraf Zarfı İçinde, Şehir Tarihi, Sosyal Tarih Temalı Negatif Lotu

  Lot No: 159

  Lot: 159

  Zeiss Ikon Film Fotoğraf Zarfı İçinde, Şehir Tarihi, Sosyal Tarih Temalı Negatif Lotu

  TLSold
 • Şahsi Hukuk, T.C. Pasaport, Fotoğraflı

  Lot No: 160

  Lot: 160

  Şahsi Hukuk, T.C. Pasaport, Fotoğraflı

  TLSold
 • Broşür, Halkın Kurtuluş Partisi, 4 Sayfa El İlanı, 28x20 cm

  Lot No: 161

  Lot: 161

  Broşür, Halkın Kurtuluş Partisi, 4 Sayfa El İlanı, 28x20 cm

  TLSold
 • Broşür, Halkın Kurtuluş Partisi, 2 Sayfa El İlanı, 28x20 cm "1 Mayıs'a Taksim'e"

  Lot No: 162

  Lot: 162

  Broşür, Halkın Kurtuluş Partisi, 2 Sayfa El İlanı, 28x20 cm "1 Mayıs'a Taksim'e"

  TLSold
 • Siyasi Tarih, Sol Siyaset, Genç Öncü, Yıl: 1, Özel Sayı: 5, 1 Temmuz 1998, "Halkın Birliği 1 Ay Kapatıldı Susmayacağız"

  Lot No: 163

  Lot: 163

  Siyasi Tarih, Sol Siyaset, Genç Öncü, Yıl: 1, Özel Sayı: 5, 1 Temmuz 1998, "Halkın Birliği 1 Ay Kapatıldı Susmayacağız"

  TLSold
 • Hukuk Tarihi, 1 Mayıs İşçi Bayramı Kutlamaları İçin Valiliğe Başvuru ve Matbu Basın Açıklaması-Haliyle

  Lot No: 164

  Lot: 164

  Hukuk Tarihi, 1 Mayıs İşçi Bayramı Kutlamaları İçin Valiliğe Başvuru ve Matbu Basın Açıklaması-Haliyle

  TLSold
 • Siyasi Tarih, Sol Siyaset, Devrimci Emek, "Faşizm; Seçimle Değil Devrimle Yıkılacak" Sayı: 37, 15 Aralık 1995

  Lot No: 165

  Lot: 165

  Siyasi Tarih, Sol Siyaset, Devrimci Emek, "Faşizm; Seçimle Değil Devrimle Yıkılacak" Sayı: 37, 15 Aralık 1995

  TLSold
 • Siyasi Tarih, Sol Siyaset, Emeğin Bayramı, Yıl: 1, Sayı: 1, Mayıs 2004, PHB'deb EB'ye Bu Tarih Bizim

  Lot No: 166

  Lot: 166

  Siyasi Tarih, Sol Siyaset, Emeğin Bayramı, Yıl: 1, Sayı: 1, Mayıs 2004, PHB'deb EB'ye Bu Tarih Bizim

  TLSold
 • Poster, Sol Siyaset, Devrimci Mücadele Özel Sayı Posteri, Hikmek Kıvılcımlı, 22x30 cm

  Lot No: 167

  Lot: 167

  Poster, Sol Siyaset, Devrimci Mücadele Özel Sayı Posteri, Hikmek Kıvılcımlı, 22x30 cm

  TLSold
 • Siyasi Tarih, Sol Siyaset, Dayanışma Dergisi, Sayı: 49, 15 Mayıs 1998, "Saldırılardan Hesap Soralım" "Sömürüz Bir Dünya İçin Dayanışma"

  Lot No: 168

  Lot: 168

  Siyasi Tarih, Sol Siyaset, Dayanışma Dergisi, Sayı: 49, 15 Mayıs 1998, "Saldırılardan Hesap Soralım" "Sömürüz Bir Dünya İçin Dayanışma"

  TLSold
 • Siyasi Tarih, Kavga, Sayı: 14, Nisan 1992, "Hiçbir taraf için bu yolun sonu yoktur"

  Lot No: 169

  Lot: 169

  Siyasi Tarih, Kavga, Sayı: 14, Nisan 1992, "Hiçbir taraf için bu yolun sonu yoktur"

  TLSold
 • Afiş, Mayıs'a Merhaba Fotoğraf Sergisi - Saydam Gösterisi, 48x34 cm

  Lot No: 170

  Lot: 170

  Afiş, Mayıs'a Merhaba Fotoğraf Sergisi - Saydam Gösterisi, 48x34 cm

  TLSold
 • Sol Siyaset, KEKS'in Sesi, Özel Sayı: 3, Nisan 1996, "18 Nisan'da İş Bırakıyoruz"

  Lot No: 171

  Lot: 171

  Sol Siyaset, KEKS'in Sesi, Özel Sayı: 3, Nisan 1996, "18 Nisan'da İş Bırakıyoruz"

  TLSold
 • Sol Siyaset, Emek Cephesi, Sayı: 1, Ocak 1993 "Her Şey Emeğin Olacak"

  Lot No: 172

  Lot: 172

  Sol Siyaset, Emek Cephesi, Sayı: 1, Ocak 1993 "Her Şey Emeğin Olacak"

  TLSold
 • Sol Siyaset, Kara, Sayı: 8, Mayıs 1987, "Özgürlük Düzenin Kızı Değil Anasıdır"

  Lot No: 173

  Lot: 173

  Sol Siyaset, Kara, Sayı: 8, Mayıs 1987, "Özgürlük Düzenin Kızı Değil Anasıdır"

  TLSold
 • Siyaset, Davetiye, Halkın Kurtuluş Partisi; Türkiye Devri'minin Önderi Hikmet Kıvılcımlı'yı Bedence Aramızdan Ayrılışının 35'nci Yıldönümünde Anma Programı, 2006, 21,5x15,5 cm

  Lot No: 174

  Lot: 174

  Siyaset, Davetiye, Halkın Kurtuluş Partisi; Türkiye Devri'minin Önderi Hikmet Kıvılcımlı'yı Bedence Aramızdan Ayrılışının 35'nci Yıldönümünde Anma Programı, 2006, 21,5x15,5 cm

  TLSold
 • Eğitim Tarihi, İstanbul Demokratik Lise Birliği Bülteni, Forması Açılmamış Halde, "Formalar tatile mücadeleye devam"

  Lot No: 175

  Lot: 175

  Eğitim Tarihi, İstanbul Demokratik Lise Birliği Bülteni, Forması Açılmamış Halde, "Formalar tatile mücadeleye devam"

  TLSold
 • Sol Siyaset, Emeğin Bayrağı, Özel Sayı: 2, Mart 1989

  Lot No: 176

  Lot: 176

  Sol Siyaset, Emeğin Bayrağı, Özel Sayı: 2, Mart 1989

  TLSold
 • Sol Siyaset, İstanbul İnsan Hakları Bülteni, Özel Sayı, 1994, "İdam Tasarlanmış Bir Cinayettir"

  Lot No: 177

  Lot: 177

  Sol Siyaset, İstanbul İnsan Hakları Bülteni, Özel Sayı, 1994, "İdam Tasarlanmış Bir Cinayettir"

  TLSold
 • Sol Siyaset, İlerici Gençler Derneği, Kuruluş El İlanı, 14x21 cm

  Lot No: 178

  Lot: 178

  Sol Siyaset, İlerici Gençler Derneği, Kuruluş El İlanı, 14x21 cm

  TLSold
 • Sol Siyaset, Kadın Hakları, "Yaşasın 8 Mart" 4 Sayfa Broşür, 14x19 cm

  Lot No: 179

  Lot: 179

  Sol Siyaset, Kadın Hakları, "Yaşasın 8 Mart" 4 Sayfa Broşür, 14x19 cm

  TLSold
 • Sol Siyaset, İnsan Hakları Tarihi, Sınıflar Mücadelesi Tarihidir, 15 Sayfa Broşür

  Lot No: 180

  Lot: 180

  Sol Siyaset, İnsan Hakları Tarihi, Sınıflar Mücadelesi Tarihidir, 15 Sayfa Broşür

  TLSold
 • Sol Siyaset, İlk Adım, Sayı: 6, Ocak 1987, "Ne Ağızlara Kilit Ne Bileklere Kelepçe Yasaklar Kalksın"

  Lot No: 181

  Lot: 181

  Sol Siyaset, İlk Adım, Sayı: 6, Ocak 1987, "Ne Ağızlara Kilit Ne Bileklere Kelepçe Yasaklar Kalksın"

  TLSold
 • Sol Siyaset, İnsan Hakları Bülteni, Özel Sayı: 1, 2003, "Halepçe Yanarken"

  Lot No: 182

  Lot: 182

  Sol Siyaset, İnsan Hakları Bülteni, Özel Sayı: 1, 2003, "Halepçe Yanarken"

  TLSold
 • Sol Siyaset, Siyasi Çizgi Fanzin, 27 Ekim 1996

  Lot No: 183

  Lot: 183

  Sol Siyaset, Siyasi Çizgi Fanzin, 27 Ekim 1996

  TLSold
 • Sol Siyaset, Haber Bülten, Savaş Özel Sayısı, Sayı: 10, "Amerikan Yağmacılığına Geçit Yok", 4 Sayfa

  Lot No: 184

  Lot: 184

  Sol Siyaset, Haber Bülten, Savaş Özel Sayısı, Sayı: 10, "Amerikan Yağmacılığına Geçit Yok", 4 Sayfa

  TLSold
 • Sol Siyaset, Okul ve Ülke Aylık Liseli Dergisi, 2003 Duvar Takvimi Poster, 38x27 cm

  Lot No: 185

  Lot: 185

  Sol Siyaset, Okul ve Ülke Aylık Liseli Dergisi, 2003 Duvar Takvimi Poster, 38x27 cm

  TLSold
 • Sol Siyaset, Devrimci Mücadeleyi Yükselt; Devrimci Sosyalist Basın Platformu El İlanı

  Lot No: 186

  Lot: 186

  Sol Siyaset, Devrimci Mücadeleyi Yükselt; Devrimci Sosyalist Basın Platformu El İlanı

  TLSold
 • Sol Siyaset, Halkın Kurtuluş Partisi El İlanı "İşsizlik Bütün Kötülüklerin Anasıdır"

  Lot No: 187

  Lot: 187

  Sol Siyaset, Halkın Kurtuluş Partisi El İlanı "İşsizlik Bütün Kötülüklerin Anasıdır"

  TLSold
 • Sol Siyaset, İşsizlik ve Pahalılıkla Savaş Derneği El İlanı, Nisan 2007

  Lot No: 188

  Lot: 188

  Sol Siyaset, İşsizlik ve Pahalılıkla Savaş Derneği El İlanı, Nisan 2007

  TLSold
 • Sol Siyaset, Liseli Arkadaş, Sayı: 4, 1993, "Bir Elinde Kitapları, Türküleriyle Geldiler, Meydanları Zaptettiler Yine"

  Lot No: 189

  Lot: 189

  Sol Siyaset, Liseli Arkadaş, Sayı: 4, 1993, "Bir Elinde Kitapları, Türküleriyle Geldiler, Meydanları Zaptettiler Yine"

  TLSold
 • Sol Siyaset, Birleşik Sosyalist Parti Bülten, Sayı: 2, Mart 1995, "Üretenler Yönetime"

  Lot No: 190

  Lot: 190

  Sol Siyaset, Birleşik Sosyalist Parti Bülten, Sayı: 2, Mart 1995, "Üretenler Yönetime"

  TLSold
 • Sol Siyaset, İstanbul 2. Bölge Bağımsız Devrimci Sosyalist Aday Ayşe Yılmaz El İlanı

  Lot No: 191

  Lot: 191

  Sol Siyaset, İstanbul 2. Bölge Bağımsız Devrimci Sosyalist Aday Ayşe Yılmaz El İlanı

  TLSold
 • Sol Siyaset, Sendikacılık, Eğitim-Sen, Sayı: 5, Nisan 1996, "Zafer Direnen Eğitim Bilim ve Kültür Emekçilerinin Oldu"

  Lot No: 192

  Lot: 192

  Sol Siyaset, Sendikacılık, Eğitim-Sen, Sayı: 5, Nisan 1996, "Zafer Direnen Eğitim Bilim ve Kültür Emekçilerinin Oldu"

  TLSold
 • Sol Siyaset, Siyaset "Aylık Sosyalist Gazete", Sayı: 7, Ekim 1989, "Yaşamın Her Alanında Örgütlülük"

  Lot No: 193

  Lot: 193

  Sol Siyaset, Siyaset "Aylık Sosyalist Gazete", Sayı: 7, Ekim 1989, "Yaşamın Her Alanında Örgütlülük"

  TLSold
 • Sol Siyaset, Ekim Gençliği, Özel Sayı: 26, Ağustos 2002

  Lot No: 194

  Lot: 194

  Sol Siyaset, Ekim Gençliği, Özel Sayı: 26, Ağustos 2002

  TLSold
 • Sol Siyaset, İktidar İçin Mücadele Birliği, Sayı: 31, Nisan 2003, "1 Mayıs'ta Taksim'e Devrime"

  Lot No: 195

  Lot: 195

  Sol Siyaset, İktidar İçin Mücadele Birliği, Sayı: 31, Nisan 2003, "1 Mayıs'ta Taksim'e Devrime"

  TLSold
 • Sol Siyaset, Sendikacılık, Dev. Maden-Sen Maden İşçilerinin Sesi, Gökçesu Özel Sayısı

  Lot No: 196

  Lot: 196

  Sol Siyaset, Sendikacılık, Dev. Maden-Sen Maden İşçilerinin Sesi, Gökçesu Özel Sayısı

  TLSold
 • Sol Siyaset, Dr. Abimael Guzman'ın Hayatını Korumak İçin Enternasyonal Kampanya, 35 Sayfa, 1993

  Lot No: 197

  Lot: 197

  Sol Siyaset, Dr. Abimael Guzman'ın Hayatını Korumak İçin Enternasyonal Kampanya, 35 Sayfa, 1993

  TLSold
 • Sol Siyaset, Devrimci Mücadele, Gençlik Özel Sayısı: 2, Mart 1993

  Lot No: 198

  Lot: 198

  Sol Siyaset, Devrimci Mücadele, Gençlik Özel Sayısı: 2, Mart 1993

  TLSold
 • Sol Siyaset, Fabrika "Aylık Dergi" Sayı: 3, Temmuz 1992, "İşçiler Havayı Isıtmaya Başladı"

  Lot No: 199

  Lot: 199

  Sol Siyaset, Fabrika "Aylık Dergi" Sayı: 3, Temmuz 1992, "İşçiler Havayı Isıtmaya Başladı"

  TLSold
 • Sol Siyaset, Halk Kurtuluş Cephesi'ne Yaşasın 1 Mayıs, 4 Sayfa Siyasi Broşür

  Lot No: 200

  Lot: 200

  Sol Siyaset, Halk Kurtuluş Cephesi'ne Yaşasın 1 Mayıs, 4 Sayfa Siyasi Broşür

  TLSold
 • Sol Siyaset, Yeni Dünya İçin Çağrı "Aylık Siyasi Gazete" 1 Mayıs 1997 Özel Sayısı

  Lot No: 201

  Lot: 201

  Sol Siyaset, Yeni Dünya İçin Çağrı "Aylık Siyasi Gazete" 1 Mayıs 1997 Özel Sayısı

  TLSold
 • Propaganda Neşriyatı, Beş Parmak Bir Yumruktur, İran İslam Cumhuriyeti Ankara Kültürevi Yayını, 24 s. Haliyle

  Lot No: 202

  Lot: 202

  Propaganda Neşriyatı, Beş Parmak Bir Yumruktur, İran İslam Cumhuriyeti Ankara Kültürevi Yayını, 24 s. Haliyle

  TLSold
 • Sol Siyaset, DİSK 9. Genel Kurulu, Başkan Kemal Nebioğlu'nun Açış Konuşması, 1994-Haliyle

  Lot No: 203

  Lot: 203

  Sol Siyaset, DİSK 9. Genel Kurulu, Başkan Kemal Nebioğlu'nun Açış Konuşması, 1994-Haliyle

  TLSold
 • Sol Siyaset, Emekçi Kadınlar Bülteni, Özel Sayı, 8 Sayfa

  Lot No: 204

  Lot: 204

  Sol Siyaset, Emekçi Kadınlar Bülteni, Özel Sayı, 8 Sayfa

  TLSold
 • Sol Siyaset, Yeni Demokrasi, Özel Sayı: 13, Eylül 1990 "Emperyalizmin Körfez Krizine Proleter Devrimci Bakış

  Lot No: 205

  Lot: 205

  Sol Siyaset, Yeni Demokrasi, Özel Sayı: 13, Eylül 1990 "Emperyalizmin Körfez Krizine Proleter Devrimci Bakış

  TLSold
 • Sol Siyaset, İşçi Partisi Yolunda Politika, Seçim Özel Sayısı-Sermaye Partileri İktidar Olmak İçin Vize İstiyor

  Lot No: 206

  Lot: 206

  Sol Siyaset, İşçi Partisi Yolunda Politika, Seçim Özel Sayısı-Sermaye Partileri İktidar Olmak İçin Vize İstiyor

  TLSold
 • Sol Siyaset, Fabrika "Aylık Dergi" Sayı: 4, Ağustos 1992, "İstanbullu bu senin grevindir"

  Lot No: 207

  Lot: 207

  Sol Siyaset, Fabrika "Aylık Dergi" Sayı: 4, Ağustos 1992, "İstanbullu bu senin grevindir"

  TLSold
 • Sol Siyaset, İPSD Duvar Takvimi Poster, "Örgütsüz Halk Köle Halktır! Örgütlü Halk Yenilmez!"

  Lot No: 208

  Lot: 208

  Sol Siyaset, İPSD Duvar Takvimi Poster, "Örgütsüz Halk Köle Halktır! Örgütlü Halk Yenilmez!"

  TLSold
 • Sol Siyaset, Sosyalizm, Sayı: 4, Eylül 1990, "Emperyalist Korsanlar Ortadoğu'dan Dışarı"

  Lot No: 209

  Lot: 209

  Sol Siyaset, Sosyalizm, Sayı: 4, Eylül 1990, "Emperyalist Korsanlar Ortadoğu'dan Dışarı"

  TLSold
 • Osmanlı Vergi Sistemi, Aşar Pusulası, Mehmed Emin Efendi, 1298

  Lot No: 210

  Lot: 210

  Osmanlı Vergi Sistemi, Aşar Pusulası, Mehmed Emin Efendi, 1298

  TLSold
 • Adliye Nezareti Tebdil-i Mekân Vukuat İlm u Haberleri Antetli Boş Varaka, Haliyle

  Lot No: 211

  Lot: 211

  Adliye Nezareti Tebdil-i Mekân Vukuat İlm u Haberleri Antetli Boş Varaka, Haliyle

  TLSold
 • Ali Bey Karyesinde, 10852 Kuruşluk Hesabın Ödenmesi Hakkında, Mustafa Efendi, 1295

  Lot No: 212

  Lot: 212

  Ali Bey Karyesinde, 10852 Kuruşluk Hesabın Ödenmesi Hakkında, Mustafa Efendi, 1295

  TLSold
 • Emlak Satışı Hakkında Mektuplaşma, Mühür: Ali Ahmed, 1323

  Lot No: 213

  Lot: 213

  Emlak Satışı Hakkında Mektuplaşma, Mühür: Ali Ahmed, 1323

  TLSold
 • Vakıf Malları Konulu, Malların Emanet Edileceği Bir Zatın Bulunması Hakkında, Dersaadet'te Mısır Çarşısında Tüccardan Bir Zat Hakkında, 1285

  Lot No: 214

  Lot: 214

  Vakıf Malları Konulu, Malların Emanet Edileceği Bir Zatın Bulunması Hakkında, Dersaadet'te Mısır Çarşısında Tüccardan Bir Zat Hakkında, 1285

  TLSold
 • Vergi Sistemi, Ağnam Yoklama Tezkiresi, Kadızade İbrahim Ağa, 1325

  Lot No: 215

  Lot: 215

  Vergi Sistemi, Ağnam Yoklama Tezkiresi, Kadızade İbrahim Ağa, 1325

  TLSold
 • Hüviyet, Emin Efendi, Veladet: 1249

  Lot No: 216

  Lot: 216

  Hüviyet, Emin Efendi, Veladet: 1249

  TLSold
 • Telgrafname, Mustafa Efendiye, Odabaşo Oğlu Mehmed ve Sinan'ın Emlak Kefaleti Hakkında, 1290

  Lot No: 217

  Lot: 217

  Telgrafname, Mustafa Efendiye, Odabaşo Oğlu Mehmed ve Sinan'ın Emlak Kefaleti Hakkında, 1290

  TLSold
 • Tavşanlı Nahiyesi Çardaklı Karyesi Muhtarı Sakaroğlu İbrahim Çavuşa Hitaben İhtiyar Heyetine Tayin Olunanlar Hakkında, Dönem Pullu, 1336-Haliyle

  Lot No: 218

  Lot: 218

  Tavşanlı Nahiyesi Çardaklı Karyesi Muhtarı Sakaroğlu İbrahim Çavuşa Hitaben İhtiyar Heyetine Tayin Olunanlar Hakkında, Dönem Pullu, 1336-Haliyle

  TLSold
 • Şehir Tarihi, İstanbul Eski Evler, Kahvehane ve Bakkal Dükkanı, Kapıda Fruko - Pepsi Reklamı, 2. Baskı-15x20 cm, haliyle

  Lot No: 219

  Lot: 219

  Şehir Tarihi, İstanbul Eski Evler, Kahvehane ve Bakkal Dükkanı, Kapıda Fruko - Pepsi Reklamı, 2. Baskı-15x20 cm, haliyle

  TLSold
 • Milli Piyango 23 Nisan 2001 İkramiye Listesi Broşür

  Lot No: 220

  Lot: 220

  Milli Piyango 23 Nisan 2001 İkramiye Listesi Broşür

  TLSold
 • Sinema Tarihi, Filim, Sayı: 35, Temmuz 1973, "Dünya Canlandırma Sineması Şenliği"

  Lot No: 221

  Lot: 221

  Sinema Tarihi, Filim, Sayı: 35, Temmuz 1973, "Dünya Canlandırma Sineması Şenliği"

  TLSold
 • Finans Tarihi, İzmir Metalurji Fabrikası Türk A.Ş., Hamiline Yazılı 1 Hisse / 5000 TL, Ser, CC

  Lot No: 222

  Lot: 222

  Finans Tarihi, İzmir Metalurji Fabrikası Türk A.Ş., Hamiline Yazılı 1 Hisse / 5000 TL, Ser, CC

  TLSold
 • Süreli Yayın, Çocuk Sesi, No. 99, 16 Teşrinisani 1931, 5 Krş, Kapak: Meşhur Artist Mike Fare ; Maarif Vekaleti Himayesinde Neşrolunur-Dönem reklamlı, ciltten çıkma

  Lot No: 223

  Lot: 223

  Süreli Yayın, Çocuk Sesi, No. 99, 16 Teşrinisani 1931, 5 Krş, Kapak: Meşhur Artist Mike Fare ; Maarif Vekaleti Himayesinde Neşrolunur-Dönem reklamlı, ciltten çıkma

  TLSold
 • Süreli Yayın, Şen Çocuk, Sayı: 13, 1 Kanunusani 1933 "Onbeş günde bir çıkar çocuk mecmuası" Dönem Reklamlı; Maarif Vekaleti Himayesinde Neşrolunur

  Lot No: 224

  Lot: 224

  Süreli Yayın, Şen Çocuk, Sayı: 13, 1 Kanunusani 1933 "Onbeş günde bir çıkar çocuk mecmuası" Dönem Reklamlı; Maarif Vekaleti Himayesinde Neşrolunur

  TLSold
 • Eğitim Tarihi, Ermenice Resimli Alfabe Kitabı, T.E.A.O. Öğretmenleri Yardımlaşma Vakfı Neşriyatı, 1977, 24 Sayfa, Renkli Bol Resimli, 24x16 cm

  Lot No: 225

  Lot: 225

  Eğitim Tarihi, Ermenice Resimli Alfabe Kitabı, T.E.A.O. Öğretmenleri Yardımlaşma Vakfı Neşriyatı, 1977, 24 Sayfa, Renkli Bol Resimli, 24x16 cm

  TLSold
 • Süreli Yayın, Çocuk Sesi, No. 142, 19 Eylül 1932, Maarif Vekaletinin Himayesinde Neşrolunur, Kapak: Mini mini Yıldız kedileri arasında-Ciltten çıkma

  Lot No: 226

  Lot: 226

  Süreli Yayın, Çocuk Sesi, No. 142, 19 Eylül 1932, Maarif Vekaletinin Himayesinde Neşrolunur, Kapak: Mini mini Yıldız kedileri arasında-Ciltten çıkma

  TLSold
 • Üsküdar ve Kadıköy Türk Anonim Şirketi Antetli Mukavelename, Fiskal Pullu

  Lot No: 227

  Lot: 227

  Üsküdar ve Kadıköy Türk Anonim Şirketi Antetli Mukavelename, Fiskal Pullu

  TLSold
 • Finans Tarihi, BİRTAŞ Birleşik Endüstri ve Ticaret Türk Anonim Şirketi, Sermaye: 500.000 TL, Beheri 1000 TL Kıymetinde Nama Yazılı 500 Hisseye Ayrılmıştır, 1 Hisse / 1000 TL, 148. Hisse, 1946

  Lot No: 228

  Lot: 228

  Finans Tarihi, BİRTAŞ Birleşik Endüstri ve Ticaret Türk Anonim Şirketi, Sermaye: 500.000 TL, Beheri 1000 TL Kıymetinde Nama Yazılı 500 Hisseye Ayrılmıştır, 1 Hisse / 1000 TL, 148. Hisse, 1946

  TLSold
 • Finans Tarihi, Algemeene Petroleum Compahnie, Sermaye: 1.000.000 Frank Hisse Senedi, 1913

  Lot No: 229

  Lot: 229

  Finans Tarihi, Algemeene Petroleum Compahnie, Sermaye: 1.000.000 Frank Hisse Senedi, 1913

  TLSold
 • Finans Tarihi, TERMA Sanayi ve Ticaret Türk Anonim Şirketi, Sermaye: 200.000 TL, Beheri 500 Lira Kıymetinde, Hamiline Mahsus 1 Hisse / 500 Lira, 400 Hisseye Bölünmüş, 274. Hisse

  Lot No: 230

  Lot: 230

  Finans Tarihi, TERMA Sanayi ve Ticaret Türk Anonim Şirketi, Sermaye: 200.000 TL, Beheri 500 Lira Kıymetinde, Hamiline Mahsus 1 Hisse / 500 Lira, 400 Hisseye Bölünmüş, 274. Hisse

  TLSold
 • Finans Tarihi, KORYAĞ Türk Anonim Ortaklığı, Sermaye: 500.000 TL, B Tertip Hamiline Ait 1 Hisse / 100 TL

  Lot No: 231

  Lot: 231

  Finans Tarihi, KORYAĞ Türk Anonim Ortaklığı, Sermaye: 500.000 TL, B Tertip Hamiline Ait 1 Hisse / 100 TL

  TLSold
 • Finans Tarihi, FERTEL Tel ve Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Nama Yazılı 1 Hisse Senedi / 10.000 TL

  Lot No: 232

  Lot: 232

  Finans Tarihi, FERTEL Tel ve Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Nama Yazılı 1 Hisse Senedi / 10.000 TL

  TLSold
 • Finans Tarihi, Plaser, Plastik Sera Örtüleri ve Ambalaj Eşya San. ve Ticaret A.Ş., D Seri, 10 Hisse, 50000 TL

  Lot No: 233

  Lot: 233

  Finans Tarihi, Plaser, Plastik Sera Örtüleri ve Ambalaj Eşya San. ve Ticaret A.Ş., D Seri, 10 Hisse, 50000 TL

  TLSold
 • Finans Tarihi, Plaser, Plastik Sera Örtüleri ve Ambalaj Eşya San. ve Ticaret A.Ş., c Seri, 1 Hisse, 5000 TL

  Lot No: 234

  Lot: 234

  Finans Tarihi, Plaser, Plastik Sera Örtüleri ve Ambalaj Eşya San. ve Ticaret A.Ş., c Seri, 1 Hisse, 5000 TL

  TLSold
 • Finans Tarihi, Sınai ve Ticari Zümreler İşletme Türk A.Ş., Sermaye: 500.000 TL, Hamiline Ait 1 Hisse / 1000 TL

  Lot No: 235

  Lot: 235

  Finans Tarihi, Sınai ve Ticari Zümreler İşletme Türk A.Ş., Sermaye: 500.000 TL, Hamiline Ait 1 Hisse / 1000 TL

  TLSold
 • Finans Tarihi, Bakırsan, Bakır Sanayi Mamülleri ve Ticaret A.Ş. 50 Hisse Senedi, 50000 TL, 1983 Tarihli

  Lot No: 236

  Lot: 236

  Finans Tarihi, Bakırsan, Bakır Sanayi Mamülleri ve Ticaret A.Ş. 50 Hisse Senedi, 50000 TL, 1983 Tarihli

  TLSold
 • Finans Tarihi, Ankara Değirmencilik Anonim Şirketi, Sermaye: 80.000.000 TL, Hamiline 1 Hisse / 10.000 TL

  Lot No: 237

  Lot: 237

  Finans Tarihi, Ankara Değirmencilik Anonim Şirketi, Sermaye: 80.000.000 TL, Hamiline 1 Hisse / 10.000 TL

  TLSold
 • Tabacs D'Orient & D'Outre - Mer, Denizaşırı ve Şark Tütünleri Anonim Şirketi, 1 hisse (No: 232227), 250 Frank, 1924, Paris.-1800'lü Yılların Sonunda Avrupa'nın En Şöhretli Mağazalar Zinciri Olan ve Osmanlı Devletinde de Şubeleri Olan Orosdi-Bak Şirketinin Başta Eski Osmanlı Toprakları Olmak Üzere Şark'ta Tütüm Tarımı ve Ticareti Yapmak Üzere Kurduğu İştirak Şirketidir. 1 Mayıs 1926 Tertibi 250 Frank Nominalli Bir'lik Hamiline Hisse Senedi.

  Lot No: 238

  Lot: 238

  Tabacs D'Orient & D'Outre - Mer, Denizaşırı ve Şark Tütünleri Anonim Şirketi, 1 hisse (No: 232227), 250 Frank, 1924, Paris.-1800'lü Yılların Sonunda Avrupa'nın En Şöhretli Mağazalar Zinciri Olan ve Osmanlı Devletinde de Şubeleri Olan Orosdi-Bak Şirketinin Başta Eski Osmanlı Toprakları Olmak Üzere Şark'ta Tütüm Tarımı ve Ticareti Yapmak Üzere Kurduğu İştirak Şirketidir. 1 Mayıs 1926 Tertibi 250 Frank Nominalli Bir'lik Hamiline Hisse Senedi.

  TLSold
 • Büyük Türk-İslâm Mütefekkiri Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.'nin 194üncü ölüm Yıldönümü Dolayısıyle Tertiplenen Anma Törenleri, 1974

  Lot No: 239

  Lot: 239

  Büyük Türk-İslâm Mütefekkiri Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.'nin 194üncü ölüm Yıldönümü Dolayısıyle Tertiplenen Anma Törenleri, 1974

  TLSold
 • Karikatür Sanatı, 1960 Tarihli Asker Orijinal Karakalem Çizim, 20x8 cm

  Lot No: 240

  Lot: 240

  Karikatür Sanatı, 1960 Tarihli Asker Orijinal Karakalem Çizim, 20x8 cm

  TLSold
 • Resim Sanatı, Orijinal Çizim, V. Kazanevsky İmzalı, 38x28 cm

  Lot No: 241

  Lot: 241

  Resim Sanatı, Orijinal Çizim, V. Kazanevsky İmzalı, 38x28 cm

  TLSold
 • Resim Sanatı, Orijinal Çizim, V. Kazanevsky İmzalı, 38x28 cm

  Lot No: 242

  Lot: 242

  Resim Sanatı, Orijinal Çizim, V. Kazanevsky İmzalı, 38x28 cm

  TLSold
 • Resim Sanatı, Orijinal Çizim, Kvik 2016 İmzalı, 38x28 cm

  Lot No: 243

  Lot: 243

  Resim Sanatı, Orijinal Çizim, Kvik 2016 İmzalı, 38x28 cm

  TLSold
 • Resim Sanatı, Orijinal Çizim, Daniel Varela İmzalı, İç: 27x24 cm

  Lot No: 244

  Lot: 244

  Resim Sanatı, Orijinal Çizim, Daniel Varela İmzalı, İç: 27x24 cm

  TLSold
 • Resim Sanatı, Orijinal Çizim, Daniel Varela İmzalı, İç: 31x20 cm

  Lot No: 245

  Lot: 245

  Resim Sanatı, Orijinal Çizim, Daniel Varela İmzalı, İç: 31x20 cm

  TLSold
 • Resim Sanatı, Orijinal Çizim, Kustovsky İmzalı, "Engelli Hakları", 25x35 cm

  Lot No: 246

  Lot: 246

  Resim Sanatı, Orijinal Çizim, Kustovsky İmzalı, "Engelli Hakları", 25x35 cm

  TLSold
 • Resim Sanatı, Orijinal Çizim, Shirin Gholipouv İmzalı, "Engelli Hayatı", 21x30 cm

  Lot No: 247

  Lot: 247

  Resim Sanatı, Orijinal Çizim, Shirin Gholipouv İmzalı, "Engelli Hayatı", 21x30 cm

  TLSold
 • Finans Tarihi, İstanbul Umum Sigorta A.Ş. Yangın Sigorta Temditnamesi, 1954-"İstanbul Umum Sigorta A.Ş. Türkiyede kurulan ilk Türk Anonim Sigorta Şirketidir"

  Lot No: 248

  Lot: 248

  Finans Tarihi, İstanbul Umum Sigorta A.Ş. Yangın Sigorta Temditnamesi, 1954-"İstanbul Umum Sigorta A.Ş. Türkiyede kurulan ilk Türk Anonim Sigorta Şirketidir"

  TLSold
 • Finans Tarihi, İstanbul Umum Sigorta A.Ş. Uzun Süreli Yangın Poliçelerine Mahsus Ücret Zeylnamesidir, 1964-"İstanbul Umum Sigorta A.Ş. Türkiyede kurulan ilk Türk Anonim Sigorta Şirketidir"

  Lot No: 249

  Lot: 249

  Finans Tarihi, İstanbul Umum Sigorta A.Ş. Uzun Süreli Yangın Poliçelerine Mahsus Ücret Zeylnamesidir, 1964-"İstanbul Umum Sigorta A.Ş. Türkiyede kurulan ilk Türk Anonim Sigorta Şirketidir"

  TLSold
 • Tıp Tarihi, Veremle Savaş Derneği; 5 Verem Savaş Dispanserinde 1 Yıllık Tedavi Neticeleri Rapor, 1972

  Lot No: 250

  Lot: 250

  Tıp Tarihi, Veremle Savaş Derneği; 5 Verem Savaş Dispanserinde 1 Yıllık Tedavi Neticeleri Rapor, 1972

  TLSold
 • Tıp Tarihi, Konya Veremle Savaş Derneği Antetli, Türkiye Ulusal Verem Savaş Derneği'ne Hitaben, Kongre Kitaplarının Temini Hakkında, 1956

  Lot No: 251

  Lot: 251

  Tıp Tarihi, Konya Veremle Savaş Derneği Antetli, Türkiye Ulusal Verem Savaş Derneği'ne Hitaben, Kongre Kitaplarının Temini Hakkında, 1956

  TLSold
 • Tıp Tarihi, Türkiye Ulusal Verem Savaşı Derneği Antetli, Verem Savaş Derneği Başkanlığı Zarf ve Döküman

  Lot No: 252

  Lot: 252

  Tıp Tarihi, Türkiye Ulusal Verem Savaşı Derneği Antetli, Verem Savaş Derneği Başkanlığı Zarf ve Döküman

  TLSold
 • Tıp Tarihi, Türkiye Ulusal Verem Savaşı Derneği Antetli, Konya Veremle Savaş Derneği'ne Hitaben, 1956

  Lot No: 253

  Lot: 253

  Tıp Tarihi, Türkiye Ulusal Verem Savaşı Derneği Antetli, Konya Veremle Savaş Derneği'ne Hitaben, 1956

  TLSold
 • Tıp Tarihi, Konya Veremle Savaş Derneği Antetli, Türkiye Ulusal Verem Savaş Derneği Genel Sekreteri Tevfik İsmail Gökçe'ye Hitaben, 1955

  Lot No: 254

  Lot: 254

  Tıp Tarihi, Konya Veremle Savaş Derneği Antetli, Türkiye Ulusal Verem Savaş Derneği Genel Sekreteri Tevfik İsmail Gökçe'ye Hitaben, 1955

  TLSold
 • Verem Savaşı Dispanseri Baştabibliğine, Boyat, 1981 İhtiyaçlar Konulu

  Lot No: 255

  Lot: 255

  Verem Savaşı Dispanseri Baştabibliğine, Boyat, 1981 İhtiyaçlar Konulu

  TLSold
 • Ticaret Tarihi, Azınlık, Yahudi Müteşebbisler Renker Kardeşler Saat ve Kaplama Mücevherat Müessesi Reklam, Tanıtım İlanı, "Standard" Lambaları Konulu, 1939 Tarihli, Antetli-Ülkemizde plak ve müzik sektöründe öncü olan Blumenthal Müessesi Kurucularından Hermann Blumenthal'in Kızı Lydia, Hermann Renker ile evlidir.

  Lot No: 256

  Lot: 256

  Ticaret Tarihi, Azınlık, Yahudi Müteşebbisler Renker Kardeşler Saat ve Kaplama Mücevherat Müessesi Reklam, Tanıtım İlanı, "Standard" Lambaları Konulu, 1939 Tarihli, Antetli-Ülkemizde plak ve müzik sektöründe öncü olan Blumenthal Müessesi Kurucularından Hermann Blumenthal'in Kızı Lydia, Hermann Renker ile evlidir.

  TLSold
 • Askeri Tarih, Tıp Tarihi, Vilayetlerdeki Etıbba / Doktor Eksikliğinden Dolayı Ahali Arasında Hastalıkların Yayılması ve Yapılacaklar ve Alınacak Tedbirler Hakkında; Dördüncü Ordu Kumandanlığından Ulaştırılan Başkumandanlık Vekalet-i Celilesi Tebliği Suret, El Yazısı, 15 Mayıs 1332 / 28 Mayıs 1916, Arkasında El Yazısı Cevap Bulunmaktadır

  Lot No: 257

  Lot: 257

  Askeri Tarih, Tıp Tarihi, Vilayetlerdeki Etıbba / Doktor Eksikliğinden Dolayı Ahali Arasında Hastalıkların Yayılması ve Yapılacaklar ve Alınacak Tedbirler Hakkında; Dördüncü Ordu Kumandanlığından Ulaştırılan Başkumandanlık Vekalet-i Celilesi Tebliği Suret, El Yazısı, 15 Mayıs 1332 / 28 Mayıs 1916, Arkasında El Yazısı Cevap Bulunmaktadır

  TLSold
 • Şehir Tarihi, İzmir Bornova Ziraat Mektebi

  Lot No: 258

  Lot: 258

  Şehir Tarihi, İzmir Bornova Ziraat Mektebi

  TLSold
 • Şehir Tarihi, Rumeli Hisarı; İstanbul, 14,5x11 cm-Haliyle

  Lot No: 259

  Lot: 259

  Şehir Tarihi, Rumeli Hisarı; İstanbul, 14,5x11 cm-Haliyle

  TLSold
 • Müzik Tarihi, Bayram Durmaztuna Matbu ve Islak İmzalı, Matbu Mektup

  Lot No: 260

  Lot: 260

  Müzik Tarihi, Bayram Durmaztuna Matbu ve Islak İmzalı, Matbu Mektup

  TLSold
 • Meşhur, Müzik Sanatçısı Ayten Alpman, 13x17 cm

  Lot No: 261

  Lot: 261

  Meşhur, Müzik Sanatçısı Ayten Alpman, 13x17 cm

  TLSold
 • Erken Cumhuriyet, Tapu Senedi, Fotoğraflı, Hüseyin Efendi, Müteveffa Mehmed, 1926

  Lot No: 262

  Lot: 262

  Erken Cumhuriyet, Tapu Senedi, Fotoğraflı, Hüseyin Efendi, Müteveffa Mehmed, 1926

  TLSold
 • Hırıstiyanlık, Hırıstiyan Din Adamları Törenler, Robert S. Halvey Fotoğrafçı Kaşeli, 1988, 24x19 cm

  Lot No: 263

  Lot: 263

  Hırıstiyanlık, Hırıstiyan Din Adamları Törenler, Robert S. Halvey Fotoğrafçı Kaşeli, 1988, 24x19 cm

  TLSold
 • Fatura, 1970'ler Muhtelif Firmalara Ait Faturalar, 7 Adet

  Lot No: 264

  Lot: 264

  Fatura, 1970'ler Muhtelif Firmalara Ait Faturalar, 7 Adet

  TLSold
 • Finans Tarihi, Fuad Sarıoğlu ve Kemal Kavurmacıoğ - Filiz Ticarethanesi, Karabük Antetli Çek Lotu,

  Lot No: 265

  Lot: 265

  Finans Tarihi, Fuad Sarıoğlu ve Kemal Kavurmacıoğ - Filiz Ticarethanesi, Karabük Antetli Çek Lotu,

  TLSold
 • Eğitim Tarihi, Erzurum Lisesi 1964-1967 Ders Devreleri Karne Lotu, 4 Adet

  Lot No: 266

  Lot: 266

  Eğitim Tarihi, Erzurum Lisesi 1964-1967 Ders Devreleri Karne Lotu, 4 Adet

  TLSold
 • Masonluk, Vedat Locası, 1929 Fransızca Döküman

  Lot No: 267

  Lot: 267

  Masonluk, Vedat Locası, 1929 Fransızca Döküman

  TLSold
 • Sol Siyaset, Devrimci Sosyalist Basın Susturulamaz, 4 Sayfa İlan

  Lot No: 268

  Lot: 268

  Sol Siyaset, Devrimci Sosyalist Basın Susturulamaz, 4 Sayfa İlan

  TLSold
 • Sol Siyaset, Afiş; Hikmet Kıvılcımlı Devrimci Mücadele'mizde Yaşıyor - İşçi Sınıfı Davasına Adanmış 50 Yıllık Bir Ömür; 22. Ölüm Yıldönümü Anma Programı, 10 Ekim 1993, İstanbul Tabib Odası Toplantı Salonu, 34x48 cm

  Lot No: 269

  Lot: 269

  Sol Siyaset, Afiş; Hikmet Kıvılcımlı Devrimci Mücadele'mizde Yaşıyor - İşçi Sınıfı Davasına Adanmış 50 Yıllık Bir Ömür; 22. Ölüm Yıldönümü Anma Programı, 10 Ekim 1993, İstanbul Tabib Odası Toplantı Salonu, 34x48 cm

  TLSold
 • Siyasi Tarih, Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın Şehir Ziyaretlerinden Bir Kare, 16x22 cm, Haliyle-Albümden Çıkma, 2. Baskı

  Lot No: 270

  Lot: 270

  Siyasi Tarih, Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın Şehir Ziyaretlerinden Bir Kare, 16x22 cm, Haliyle-Albümden Çıkma, 2. Baskı

  TLSold
 • Sol Siyaset, DEV-GENÇ Siyasi Propaganda İlan, Nurettin Öztürk Anma

  Lot No: 271

  Lot: 271

  Sol Siyaset, DEV-GENÇ Siyasi Propaganda İlan, Nurettin Öztürk Anma

  TLSold
 • Tıp Tarihi, XV. Enternasyonal Tüberküloz Konferansı; Başvekil Adnan Menderes'in Açış Söylevi, 1959

  Lot No: 272

  Lot: 272

  Tıp Tarihi, XV. Enternasyonal Tüberküloz Konferansı; Başvekil Adnan Menderes'in Açış Söylevi, 1959

  TLSold
 • Finans Tarih, Yapı ve Kredi Bankası, 1968 Yılı 7,5 Milyon Liralık Çekiliş Kazanlar Katalog, 148 Sayfa

  Lot No: 273

  Lot: 273

  Finans Tarih, Yapı ve Kredi Bankası, 1968 Yılı 7,5 Milyon Liralık Çekiliş Kazanlar Katalog, 148 Sayfa

  TLSold
 • Tıp Tarihi, XI. Enternasyonal Tüberküloz Konferansı; Prof. Dr. Tevfik Sağlam'ın Söylevi, 1959

  Lot No: 274

  Lot: 274

  Tıp Tarihi, XI. Enternasyonal Tüberküloz Konferansı; Prof. Dr. Tevfik Sağlam'ın Söylevi, 1959

  TLSold
 • Şahsi Hukuk, T.C. Nüfus Hüviyet Cüzdanı, Fotoğraflı, Güler Hanım, Doğum: 1934

  Lot No: 275

  Lot: 275

  Şahsi Hukuk, T.C. Nüfus Hüviyet Cüzdanı, Fotoğraflı, Güler Hanım, Doğum: 1934

  TLSold
 • Kitapçık, Hisse Senedi Nedir, 38 Sayfa, Kuşe Kağıt, 1978-Haliyle

  Lot No: 276

  Lot: 276

  Kitapçık, Hisse Senedi Nedir, 38 Sayfa, Kuşe Kağıt, 1978-Haliyle

  TLSold
 • Avrupa ve Amerika Şehirleri Tanıtım Kartelası, 6 Adet, Çift Taraflı, 18x24 cm

  Lot No: 277

  Lot: 277

  Avrupa ve Amerika Şehirleri Tanıtım Kartelası, 6 Adet, Çift Taraflı, 18x24 cm

  TLSold
 • Aktüel, Hayat Mecmuası, Sayı: 35, 26 Ağustos 1960, Kapak: Anavatan'dan Kıbrıs'a Giden Sancak

  Lot No: 278

  Lot: 278

  Aktüel, Hayat Mecmuası, Sayı: 35, 26 Ağustos 1960, Kapak: Anavatan'dan Kıbrıs'a Giden Sancak

  TLSold
 • Mizah Tarihi, Çarşaf Dergisi, Sayı: 43, 17 Ekim 1979 "Çok Renkli Bir Seçim Oldu Valla"-Haliyle

  Lot No: 279

  Lot: 279

  Mizah Tarihi, Çarşaf Dergisi, Sayı: 43, 17 Ekim 1979 "Çok Renkli Bir Seçim Oldu Valla"-Haliyle

  TLSold
 • Karikatür Sanatı, El Çizim, Berkok İlkünsal İmzalı Karikatür, İç: 13x8 cm-Haliyle

  Lot No: 280

  Lot: 280

  Karikatür Sanatı, El Çizim, Berkok İlkünsal İmzalı Karikatür, İç: 13x8 cm-Haliyle

  TLSold
 • Sağlık, Eczacılık; Türkiye İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası "Şurupların Hazırlanması ve Muhafazası" Döküman, 22 Sayfa, 1970-Haliyle

  Lot No: 281

  Lot: 281

  Sağlık, Eczacılık; Türkiye İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası "Şurupların Hazırlanması ve Muhafazası" Döküman, 22 Sayfa, 1970-Haliyle

  TLSold
 • London Calling, İngiliz Yayın Şirketinin Yurt Dışı Dergisi, BBC Programları; 14 Haziran 1956-Haliyle

  Lot No: 282

  Lot: 282

  London Calling, İngiliz Yayın Şirketinin Yurt Dışı Dergisi, BBC Programları; 14 Haziran 1956-Haliyle

  TLSold
 • Siyasi Tarih, Yorum, Yıl: 1, Sayı: 4, 16 Haziran 1959, Kapak: Başvekil Adnan Menderes

  Lot No: 283

  Lot: 283

  Siyasi Tarih, Yorum, Yıl: 1, Sayı: 4, 16 Haziran 1959, Kapak: Başvekil Adnan Menderes

  TLSold
 • Mizah Tarihi, Akbaba, Sayı: 341, 25 Eylül 1958, Kapak: Paşam Eğleniyor (İsmet İnönü)-Haliyle

  Lot No: 284

  Lot: 284

  Mizah Tarihi, Akbaba, Sayı: 341, 25 Eylül 1958, Kapak: Paşam Eğleniyor (İsmet İnönü)-Haliyle

  TLSold
 • Aktüel, Hayat Mecmuası, Sayı: 15, 4 Nisan 1974, Kapak: Emel Sayın

  Lot No: 285

  Lot: 285

  Aktüel, Hayat Mecmuası, Sayı: 15, 4 Nisan 1974, Kapak: Emel Sayın

  TLSold
 • Sendikacılık, Basın Tarihi, İstanbul Gazeteciler Sendikası Nizamnamesi, 1953, 15 Sayfa-Haliyle

  Lot No: 286

  Lot: 286

  Sendikacılık, Basın Tarihi, İstanbul Gazeteciler Sendikası Nizamnamesi, 1953, 15 Sayfa-Haliyle

  TLSold
 • Şehir Tarihi, Turizm; İstanbul Haftası, No: 45, 13 Nisan 1956-Haliyle

  Lot No: 287

  Lot: 287

  Şehir Tarihi, Turizm; İstanbul Haftası, No: 45, 13 Nisan 1956-Haliyle

  TLSold
 • Spor Tarihi, Fenerbahçeli Müjdat Yetkiner, 38x26 cm

  Lot No: 288

  Lot: 288

  Spor Tarihi, Fenerbahçeli Müjdat Yetkiner, 38x26 cm

  TLSold
 • Spor Tarihi, Beşiktaşı Feyyaz Uçar, 38x26 cm

  Lot No: 289

  Lot: 289

  Spor Tarihi, Beşiktaşı Feyyaz Uçar, 38x26 cm

  TLSold
 • Meşhur, Aktör Dolph Lundgren, 38x26 cm

  Lot No: 290

  Lot: 290

  Meşhur, Aktör Dolph Lundgren, 38x26 cm

  TLSold
 • Meşhur, 1987 Türkiye Güzeli Leyla Şeşbeş, 38x26 cm

  Lot No: 291

  Lot: 291

  Meşhur, 1987 Türkiye Güzeli Leyla Şeşbeş, 38x26 cm

  TLSold
 • Spor Tarihi, Milli Forma İçinde Tanju Çolak, 38x26 cm

  Lot No: 292

  Lot: 292

  Spor Tarihi, Milli Forma İçinde Tanju Çolak, 38x26 cm

  TLSold
 • Spor Tarihi, Beşiktaşı Rıza Çalımbay, 38x26 cm

  Lot No: 293

  Lot: 293

  Spor Tarihi, Beşiktaşı Rıza Çalımbay, 38x26 cm

  TLSold
 • Meşhur, Gazanfer ve Fulya Özcan, Gönül Ülkü ve Gazanfer Ündüz, 38x26 cm

  Lot No: 294

  Lot: 294

  Meşhur, Gazanfer ve Fulya Özcan, Gönül Ülkü ve Gazanfer Ündüz, 38x26 cm

  TLSold
 • Spor Tarihi, Galatasaraylı Uğur Tütüneker, 38x26 cm

  Lot No: 295

  Lot: 295

  Spor Tarihi, Galatasaraylı Uğur Tütüneker, 38x26 cm

  TLSold
 • Ulaşım Tarihi, İ.E.T.T. Dergisi, Özel Sayı: 12, Eylül 1957, "İ.E.T.T. İşletmelerindeki İnkişaflar"

  Lot No: 296

  Lot: 296

  Ulaşım Tarihi, İ.E.T.T. Dergisi, Özel Sayı: 12, Eylül 1957, "İ.E.T.T. İşletmelerindeki İnkişaflar"

  TLSold
 • Basın Tarihi, Meydan Gazetesi, 14 Aralık 1990, "Özal İşadamlarına Masal Anlattı: "Ortak Pazar'ın Üçüncü Patronu Biz Olacağız"-Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı Yıpratan Medyadaki Siyasi Neşriyattan Örnekler

  Lot No: 297

  Lot: 297

  Basın Tarihi, Meydan Gazetesi, 14 Aralık 1990, "Özal İşadamlarına Masal Anlattı: "Ortak Pazar'ın Üçüncü Patronu Biz Olacağız"-Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı Yıpratan Medyadaki Siyasi Neşriyattan Örnekler

  TLSold
 • Basın Tarihi, Meydan Gazetesi, 19 Aralık 1990, "Madenciler Zonguldak'ta Bağırdı: Padişah İstifa!" "Çağdışı Doçent Dağdışı Kitabıyla Profesör Oldu (Bekir Topaloğlu)"-Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı Yıpratan Medyadaki Siyasi Neşriyattan Örnekler

  Lot No: 298

  Lot: 298

  Basın Tarihi, Meydan Gazetesi, 19 Aralık 1990, "Madenciler Zonguldak'ta Bağırdı: Padişah İstifa!" "Çağdışı Doçent Dağdışı Kitabıyla Profesör Oldu (Bekir Topaloğlu)"-Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı Yıpratan Medyadaki Siyasi Neşriyattan Örnekler

  TLSold
 • Basın Tarihi, Meydan Gazetesi, 15 Aralık 1990, "Zonguldak'ta Sokağa Dökülen Halk Özal'ı ve ANAP Hükümetini Açıkça Protesto Ediyor"-Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı Yıpratan Medyadaki Siyasi Neşriyattan Örnekler

  Lot No: 299

  Lot: 299

  Basın Tarihi, Meydan Gazetesi, 15 Aralık 1990, "Zonguldak'ta Sokağa Dökülen Halk Özal'ı ve ANAP Hükümetini Açıkça Protesto Ediyor"-Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı Yıpratan Medyadaki Siyasi Neşriyattan Örnekler

  TLSold
 • Spor Tarihi, Fotospor, 4 Ekim 1990, "Gururumuz Sensin Fenerbahçem, UEFA Kupası Maçları"

  Lot No: 300

  Lot: 300

  Spor Tarihi, Fotospor, 4 Ekim 1990, "Gururumuz Sensin Fenerbahçem, UEFA Kupası Maçları"

  TLSold
 • Cumhuriyet Tarihi, Hürriyet Gazetesi, 11 Nisan 1950; Mareşal Fevzi Çakmak Dün Sabah Vefat Etti "Büyük asker tam saat 7.35'de Tanrının adını zikrederek fâni hayata gözlerini yumdu"-Haliyle

  Lot No: 301

  Lot: 301

  Cumhuriyet Tarihi, Hürriyet Gazetesi, 11 Nisan 1950; Mareşal Fevzi Çakmak Dün Sabah Vefat Etti "Büyük asker tam saat 7.35'de Tanrının adını zikrederek fâni hayata gözlerini yumdu"-Haliyle

  TLSold
 • Cumhuriyet Tarihi, Hürriyet Gazetesi, 13 Nisan 1950; Mareşal Fevzi Çakmak Dün Törenle Gömüldü-Haliyle

  Lot No: 302

  Lot: 302

  Cumhuriyet Tarihi, Hürriyet Gazetesi, 13 Nisan 1950; Mareşal Fevzi Çakmak Dün Törenle Gömüldü-Haliyle

  TLSold
 • Aktüel, Cumhuriyet Gazetesi, 7 Mart 1958, "İzmir Faciasında Kayıplar Listesi Kabarıyor - Arap Liderlerine Karşı Zincirleme Suikastler"-Haliyle

  Lot No: 303

  Lot: 303

  Aktüel, Cumhuriyet Gazetesi, 7 Mart 1958, "İzmir Faciasında Kayıplar Listesi Kabarıyor - Arap Liderlerine Karşı Zincirleme Suikastler"-Haliyle

  TLSold
 • İlahiyat, Kabe-i Muazzama, 35x24 cm-Haliyle

  Lot No: 304

  Lot: 304

  İlahiyat, Kabe-i Muazzama, 35x24 cm-Haliyle

  TLSold
 • Broşür, Great World Atlas Ansiklopedisi Tanıtım Broşürü, Büyük Boy, 48x38 cm

  Lot No: 305

  Lot: 305

  Broşür, Great World Atlas Ansiklopedisi Tanıtım Broşürü, Büyük Boy, 48x38 cm

  TLSold
 • Askeri Tarih, Havacılık; Kaza Kırım Önleme, 2. Ana Jet Üs Uçuş Okul K. Yayınları, 1985, 94 Sayfa

  Lot No: 306

  Lot: 306

  Askeri Tarih, Havacılık; Kaza Kırım Önleme, 2. Ana Jet Üs Uçuş Okul K. Yayınları, 1985, 94 Sayfa

  TLSold
 • Askeri Tarih, Havacılık; Hava Kuvvetleri Dergisi, Sayı: 2985, Ekim 1987, 98 Sayfa

  Lot No: 307

  Lot: 307

  Askeri Tarih, Havacılık; Hava Kuvvetleri Dergisi, Sayı: 2985, Ekim 1987, 98 Sayfa

  TLSold
 • Müzik Tarihi, Photoplay, Kasım 1959, Kapak: Elvis Presley Askeri Üniforma İçinde

  Lot No: 308

  Lot: 308

  Müzik Tarihi, Photoplay, Kasım 1959, Kapak: Elvis Presley Askeri Üniforma İçinde

  TLSold
 • Dergi, Türk Tiyatrosu, Sayı: 301, Kasım 1956

  Lot No: 309

  Lot: 309

  Dergi, Türk Tiyatrosu, Sayı: 301, Kasım 1956

  TLSold
 • Spor Tarihi, Fenerbahçe 1992-93 Kadrosu Poster, 45x30 cm

  Lot No: 310

  Lot: 310

  Spor Tarihi, Fenerbahçe 1992-93 Kadrosu Poster, 45x30 cm

  TLSold
 • Spor Tarihi, Kitapçık; Fenerbahçe'den Fıkralar, 14 Sayfa-Tan Gazetesi Armağan, Haliyle

  Lot No: 311

  Lot: 311

  Spor Tarihi, Kitapçık; Fenerbahçe'den Fıkralar, 14 Sayfa-Tan Gazetesi Armağan, Haliyle

  TLSold
 • Oya İle Kaya, No: 3; Tonton ile Ponpon, 1973, Bol Resimli Çocuk Hikaye Kitabı-Haliyle

  Lot No: 312

  Lot: 312

  Oya İle Kaya, No: 3; Tonton ile Ponpon, 1973, Bol Resimli Çocuk Hikaye Kitabı-Haliyle

  TLSold
 • Sağlık, XXXVIII. Uluslararası Sınaî Kimya Kongresi, Postadan Geçmiş Zarf İçinde Döküman,

  Lot No: 313

  Lot: 313

  Sağlık, XXXVIII. Uluslararası Sınaî Kimya Kongresi, Postadan Geçmiş Zarf İçinde Döküman,

  TLSold
 • Mimarlık, Eğitim Tarihi, Köy Okulu İnşaat Planları, 7 Adet, Yüksek Mimar Asım Mutlu - Ahsen Yapamar, Matbu Baskı, 34x18 cm

  Lot No: 314

  Lot: 314

  Mimarlık, Eğitim Tarihi, Köy Okulu İnşaat Planları, 7 Adet, Yüksek Mimar Asım Mutlu - Ahsen Yapamar, Matbu Baskı, 34x18 cm

  TLSold
 • Magazin, Skandal Ansiklopedi Fasikülü, Marilyn Monroe'nun Ölümü

  Lot No: 315

  Lot: 315

  Magazin, Skandal Ansiklopedi Fasikülü, Marilyn Monroe'nun Ölümü

  TLSold
 • Efetal İlaçları, Paketi İçinde, Koleksiyonluk, 5,5x4 cm

  Lot No: 316

  Lot: 316

  Efetal İlaçları, Paketi İçinde, Koleksiyonluk, 5,5x4 cm

  TLSold
 • Buğuseptil, Teneffüs Yolları Hastalıkları Antiseptiği, Koleksiyonluk,

  Lot No: 317

  Lot: 317

  Buğuseptil, Teneffüs Yolları Hastalıkları Antiseptiği, Koleksiyonluk,

  TLSold
 • Seldiyet Perhiz Tuzu, Pastör Kimya, Koleksiyonluk

  Lot No: 318

  Lot: 318

  Seldiyet Perhiz Tuzu, Pastör Kimya, Koleksiyonluk

  TLSold
 • Panalgine, Koleksiyonluk

  Lot No: 319

  Lot: 319

  Panalgine, Koleksiyonluk

  TLSold
 • Dolma Kalem, Haliyle

  Lot No: 320

  Lot: 320

  Dolma Kalem, Haliyle

  TLSold
 • Dönem Ahşap Çerçevesinde Hanım Hatıra, Çerçeve: 30x26 cm

  Lot No: 321

  Lot: 321

  Dönem Ahşap Çerçevesinde Hanım Hatıra, Çerçeve: 30x26 cm

  TLSold
 • Ahşap Çerçevesinde Hanım Hatıra, Üzeri Şiir Yazılı, 1938, Çerçeve: 36x30 cm

  Lot No: 322

  Lot: 322

  Ahşap Çerçevesinde Hanım Hatıra, Üzeri Şiir Yazılı, 1938, Çerçeve: 36x30 cm

  TLSold
 • Eğitim Tarihi, Maarif Vekâleti, Atatürk Kız Enstitüsü Sanat Kız Sanat Okulu C Şubesi Kurs Belgesi, Ahşap Çerçevesi İçinde

  Lot No: 323

  Lot: 323

  Eğitim Tarihi, Maarif Vekâleti, Atatürk Kız Enstitüsü Sanat Kız Sanat Okulu C Şubesi Kurs Belgesi, Ahşap Çerçevesi İçinde

  TLSold
 • Geleneksel Kıyafetler İçinde Japon Hanım, Sevda 1983 İmzalı, 24x34 cm

  Lot No: 324

  Lot: 324

  Geleneksel Kıyafetler İçinde Japon Hanım, Sevda 1983 İmzalı, 24x34 cm

  TLSold
 • Tuval Üzeri Serbest Teknik, Sevda 1982 İmzalı, 35x25 cm

  Lot No: 325

  Lot: 325

  Tuval Üzeri Serbest Teknik, Sevda 1982 İmzalı, 35x25 cm

  TLSold
 • Tuval Üzeri Serbest Teknik, Sevda İmzalı, 30x40 cm

  Lot No: 326

  Lot: 326

  Tuval Üzeri Serbest Teknik, Sevda İmzalı, 30x40 cm

  TLSold
 • Sanat Tarihi, Artist, Mayıs 2004, Sayı: 5/19

  Lot No: 327

  Lot: 327

  Sanat Tarihi, Artist, Mayıs 2004, Sayı: 5/19

  TLSold
 • Woman, 6 Ağustos 1960, "Happy Birthday To The Queen Mother"

  Lot No: 328

  Lot: 328

  Woman, 6 Ağustos 1960, "Happy Birthday To The Queen Mother"

  TLSold
 • Illustrated, 13 Kasım 1954

  Lot No: 329

  Lot: 329

  Illustrated, 13 Kasım 1954

  TLSold
 • Fethin 554. Yıldönümü Topkapı Sarayı ve İstanbul'un Tarihi Yapıları; Cem Akyıldız Resim Sergisi, Eminönü Belediyesi

  Lot No: 330

  Lot: 330

  Fethin 554. Yıldönümü Topkapı Sarayı ve İstanbul'un Tarihi Yapıları; Cem Akyıldız Resim Sergisi, Eminönü Belediyesi

  TLSold
 • T.C. Hükümeti Karbon Kâğıdı, Devlet Malzeme Ofisi-Haliyle

  Lot No: 331

  Lot: 331

  T.C. Hükümeti Karbon Kâğıdı, Devlet Malzeme Ofisi-Haliyle

  TLSold
 • Israel Export Diary 1961, Ajandalı Takvim, Haliyle

  Lot No: 332

  Lot: 332

  Israel Export Diary 1961, Ajandalı Takvim, Haliyle

  TLSold
 • Modern Athletics, No: 5, Mayıs 1960

  Lot No: 333

  Lot: 333

  Modern Athletics, No: 5, Mayıs 1960

  TLSold
 • İstanbul Teknik Üniversitesi Muvakkat Kayıt Karnesi, 1955, Fotoğraflı

  Lot No: 334

  Lot: 334

  İstanbul Teknik Üniversitesi Muvakkat Kayıt Karnesi, 1955, Fotoğraflı

  TLSold
 • İsmail Akgün - Hak Kitabevi 1956 Cep Ajandası, Boş ve Temiz, 11x6,5 cm

  Lot No: 335

  Lot: 335

  İsmail Akgün - Hak Kitabevi 1956 Cep Ajandası, Boş ve Temiz, 11x6,5 cm

  TLSold
 • Sümerbank "Sanayide Devlet" Paket, 49x34 cm

  Lot No: 336

  Lot: 336

  Sümerbank "Sanayide Devlet" Paket, 49x34 cm

  TLSold
 • Eczacılık, Pfizer; Fovane İlaç Tanıtım Kartela, Soğuk Damgalı

  Lot No: 337

  Lot: 337

  Eczacılık, Pfizer; Fovane İlaç Tanıtım Kartela, Soğuk Damgalı

  TLSold
 • Magazin, Illustrated, 25 Eylül 1994, Kapak: Susan Shentall

  Lot No: 338

  Lot: 338

  Magazin, Illustrated, 25 Eylül 1994, Kapak: Susan Shentall

  TLSold
 • Magazin, Radyo Alemi, Sayı: 54, 4 Mart 1954, Kapak: Şükran Özer

  Lot No: 339

  Lot: 339

  Magazin, Radyo Alemi, Sayı: 54, 4 Mart 1954, Kapak: Şükran Özer

  TLSold
 • Spor Tarihi, Futbol Müsabaka Talimatnamesi, 1951, MEB Beden Terbiye Genel Müdürlüğü Futbol Federasyonu-Haliyle

  Lot No: 340

  Lot: 340

  Spor Tarihi, Futbol Müsabaka Talimatnamesi, 1951, MEB Beden Terbiye Genel Müdürlüğü Futbol Federasyonu-Haliyle

  TLSold
 • Rodoplar ve Uzatntıları "Aylık Kültürel Dış Politika Dergisi" "Bulgaristan'da Türk Darphaneleri ve Türk Madalyaları", Sayı: 3-4; Aralık 1986

  Lot No: 341

  Lot: 341

  Rodoplar ve Uzatntıları "Aylık Kültürel Dış Politika Dergisi" "Bulgaristan'da Türk Darphaneleri ve Türk Madalyaları", Sayı: 3-4; Aralık 1986

  TLSold
 • Magazin, Samanyolu, Sayı: 82, 26 Temmuz 1973, 200 Krş

  Lot No: 342

  Lot: 342

  Magazin, Samanyolu, Sayı: 82, 26 Temmuz 1973, 200 Krş

  TLSold
 • Magazin, Screen Stories, Şubat 1956, Kapak: Liz Taylor-Haliyle

  Lot No: 343

  Lot: 343

  Magazin, Screen Stories, Şubat 1956, Kapak: Liz Taylor-Haliyle

  TLSold
 • Magazin, Photoplay, No: 5, Mayıs 1961, Kapak: Jess Conrad

  Lot No: 344

  Lot: 344

  Magazin, Photoplay, No: 5, Mayıs 1961, Kapak: Jess Conrad

  TLSold
 • Tıp Tarihi; Medecine De France, No: 25, 1951, Marques Thone Poulenc, Paris, Fransız Tıp Dergisi-Haliyle

  Lot No: 345

  Lot: 345

  Tıp Tarihi; Medecine De France, No: 25, 1951, Marques Thone Poulenc, Paris, Fransız Tıp Dergisi-Haliyle

  TLSold
 • Askeri Tarih, Cephe, Sayı: 18, Eylül 1945, "İkinci Cihan Harbinde Son Japon Kuvvetleri'nin Teslim Oluşu", Arka Kapak: Joan Fontaine-Haliyle

  Lot No: 346

  Lot: 346

  Askeri Tarih, Cephe, Sayı: 18, Eylül 1945, "İkinci Cihan Harbinde Son Japon Kuvvetleri'nin Teslim Oluşu", Arka Kapak: Joan Fontaine-Haliyle

  TLSold
 • Muhtelif Efemera Lotu

  Lot No: 347

  Lot: 347

  Muhtelif Efemera Lotu

  TLSold
 • Muhtelif Efemera Lotu

  Lot No: 348

  Lot: 348

  Muhtelif Efemera Lotu

  TLSold
 • Hukuk Tarihi, Emniyet Hastanesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Tüzük, 1988, 22 Sayfa

  Lot No: 349

  Lot: 349

  Hukuk Tarihi, Emniyet Hastanesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Tüzük, 1988, 22 Sayfa

  TLSold
 • Eğitim Tarihi, Dil Bilgisi Ünite Dergileri; 2. Sınıf 1-2. Üniteler, Bol Resimli

  Lot No: 350

  Lot: 350

  Eğitim Tarihi, Dil Bilgisi Ünite Dergileri; 2. Sınıf 1-2. Üniteler, Bol Resimli

  TLSold
 • Eğitim Tahiri, İstanbul Teknik Üniversitesi, 40. Yıl Sertifika, 1989

  Lot No: 351

  Lot: 351

  Eğitim Tahiri, İstanbul Teknik Üniversitesi, 40. Yıl Sertifika, 1989

  TLSold
 • Denizcilik Bankası 1972 Ajandası, Boş ve Temiz-Nem Almış, Haliyle

  Lot No: 352

  Lot: 352

  Denizcilik Bankası 1972 Ajandası, Boş ve Temiz-Nem Almış, Haliyle

  TLSold
 • Bilim Tarihi, Popular Mechanics, Ekim 1959, Haliyle

  Lot No: 353

  Lot: 353

  Bilim Tarihi, Popular Mechanics, Ekim 1959, Haliyle

  TLSold
 • Tıp Tarihi, Afiş, İstanbul Verem Savaş Derneği, Yeni Dispanser Açılışı Hakkında Yardım Konulu Afiş, Büyük Boy, 35x60 cm

  Lot No: 354

  Lot: 354

  Tıp Tarihi, Afiş, İstanbul Verem Savaş Derneği, Yeni Dispanser Açılışı Hakkında Yardım Konulu Afiş, Büyük Boy, 35x60 cm

  TLSold
 • Parade, Mayıs 1946, Arka Kapak: Lisette Verea, Haliyle

  Lot No: 355

  Lot: 355

  Parade, Mayıs 1946, Arka Kapak: Lisette Verea, Haliyle

  TLSold
 • Parade, No. 174, Vol. 14, Aralık 1943, Kapak: Winston Churchill ve Stalin, Arka Kapak: Eleanor Parker, Haliyle

  Lot No: 356

  Lot: 356

  Parade, No. 174, Vol. 14, Aralık 1943, Kapak: Winston Churchill ve Stalin, Arka Kapak: Eleanor Parker, Haliyle

  TLSold
 • Tıp Tarihi, Verem Savaşı Derneği Rozet, Mineli, R: 1,5 cm, İğneli

  Lot No: 357

  Lot: 357

  Tıp Tarihi, Verem Savaşı Derneği Rozet, Mineli, R: 1,5 cm, İğneli

  TLSold