Küçük Kamûs-ı Fransevî: Şemseddin Sami, İstanbul 1304(hicri) 1887(miladi) Mihran Matbaası, 4+651+5 Sayfa, BDK - ÖZEGE; 11426, Fransızca'dan Türkçe'ye Lûgat

Sözlük