Lûgat-ı Naci: Muallim Naci [Ömer Hulûsi] - Müstecabîzâde İsmet , İstanbul 1308(hicri) 1891(miladi) Asır Matbaa ve Kütübhanesi Sahibi Kirkor Faik, 960 Sayfa, BDK - MİL - ÖZEGE; 11793, Kısaltılmış baskısı için bak: Küçük Lûgat-ı Naci

Sözlük