Çocukluk Hıfzı's-sıhhası: Dr. Appert, (Çeviren: Ali Süha [Delilbaşı]). İstanbul 1926(miladi) Hilâl Matbaası, Türkiye Cumhuriyeti Sıhhiye ve Muavenet-i İctimaiyye Vekâleti Neşriyat Şubesi, 380+4 Sayfa, MİL - TBTK; 4576

Tıp Tarihi