Ticaret Kanunu Lâyıhası: İstanbul 1925(miladi) Amedî Matbaası, Şark Kütübhanesi, 4 + 303 Sayfa, BDK - MİL - ÖZEGE; 21002

Hukuk Tarihi