Fen ve İzdivac, Evlenebilecekler ve Evlenemiyecekler: Besim Ömer [Akalın], İstanbul 1340(rumi) 1924(miladi) Yeni Matbaası, 94+1 Sayfa, BDK - ÖZEGE; 5481 - TBTK; 2726

Tıp Tarihi