Fransızca, İtalyanca ve Yunanca Dilleri Sözlüğü - Georgios Vendotis, Cilt: 3 [Yunan entelektüelleri ve kültürlü kişiler için bir araç olan, özellikle önemli üç dilli bir sözlüğün ilk baskısı]

Fransızca, İtalyanca ve Yunanca Dilleri Sözlüğü, (Fransız-Yunan-İtalyan). Moldavya ve Muntenia'nın lordu Prens Alexandru Ioan Mavrocordat'ın desteği ile Viyana'da, Joseph Baumeister'in matbaasında neşredilmiştir. 1790 Senesi. 900 Sayfa, Orijinal Cildinde. 24x18 cm, Neo-Helenik Aydınlanma Dönemine Ait.

Sözlük