Terbiye Mecmuası, Sayı: 1-4, 1927 Senesi, Mücellit Cildinde

"Maarif Vekaleti Talim ve Terbite Dairesi Tarafından Ayda Bir Neşrolunur Terbiye ve Tedrisat Mecmuasıdır"

Eğitim Tarihi