Türk İstiklal Harbi IInci Cilt: Batı Cephesi - Büyük Taarruz

Genelkurmay Basımevi, Ankara, 1968, 335 s. Haritalı

Askeri Tarih