Kore Harbinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Muharebeleri

Harb Tarihi Dairesi Resmi Yayınları, Ankara, 1959, 88 Sayfa+Haritalı

Askeri Tarih