Birinci Dünya Harbi VIInci Cilt Avrupa Cepheleri - Galiçya Cephesi

Genelkurmay Basımevi, Ankara, 1967, 115 s.

Askeri Tarih