Birinci Dünya Harbi VIInci Cilt Avrupa Cepheleri - Romanya Cephesi

Genelkurmay Basımevi, Ankara, 1967, 172 s.

Askeri Tarih