Türk İstiklâl Harbi - İstiklal Harbinin Son Safhası

Genelkurmay Basımevi, Ankara, 1969, 280 s.

Askeri Tarih