Türk İstiklâl Harbi - Büyük Taarruzda Takip Harekatı

Genelkurmay Basımevi, Ankara, 1969, 264 s.

Askeri Tarih