Türk İstiklâl Harbi - Güney Cephesi

Genelkurmay Basımevi, Ankara, 1966, 284 s.

Askeri Tarih