1897 Osmanlı - Yunan Harbi

Genelkurmay Basımevi, Ankara, 1965, 333 s.

Askeri Tarih