Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi 1nci Cilt - Osmanlı İmparatorluğunun Siyasi ve Askeri Hazırlıkları ve Harbe Girişi

Genelkurmay Basımevi, Ankara, 1970, 291 s.

Askeri Tarih