Türk İstiklâl Harbi - Batı Cephesi: Birinci, İkinci İnönü, Aslıhanlar ve Dumlupınar Muharebeleri

Genelkurmay Basımevi, Ankara, 1966, 608 s.

Askeri Tarih